logo

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-förordning i kraft, Dataskyddsförordningen.

För att kunna skicka nyhetsbrev samt inbjudningar till aktiviteter som vi anordnar behöver vi samla in och spara uppgifter som ditt namn, företagets namn och din e-postadress. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att avsluta din prenumeration.

Personuppgifterna kommer att hanteras främst av näringslivsenheten eller kommunikationsavdelningen på Kommunledningskontoret.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna kommer inte att överföras till något land utanför EU/EES.

Personuppgifterna lagras fram tills du väljer att inte fortsätta prenumerera på våra nyhetsbrev eller inbjudningar. Du avregistrerar dig genom att klicka på en länk i ett nyhetsbrev/inbjudan som heter avregistrering eller genom att skicka ett mejl till naringsliv@enkoping.se.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Kommunstyrelsen.

Eftersom denna personuppgiftshantering stöds med ditt samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade eller flyttade.

Du har också rätt att kostnadsfritt få reda på vilka personuppgifter Kommunstyrelsen har om dig, och få kopior på dessa. Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller skicka ett mejl till kommunen@enkoping.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.