Byggmaterialindustrierna sparar dina personuppgifter (namn och e-postadress) för att kunna skicka ut information samt nyheter om branschen. Dina personuppgifter kommer endast att hanteras i samband med utskick från Byggmaterialindustrierna.  

Byggmaterialindustrierna är skyldig att lämna ut dina personuppgifter (namn och e-postadress) när du ber om det.

Du har även rätt att:

- ansöka om att få rättelse av dina personuppgifter

- få veta vilka parter som har tillgång till dina personuppgifter 

- dra tillbaka ditt samtycke

- bli glömd

Kontakt: Byggmaterialindustriernas vd Anneli Kouthoofd, anneli@byggmaterialindustrierna.se, tel: 070-379 84 22, 08-783 84 22.