Palomas syfte med insamling av din e-postadress är att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vi kommer bara att behandla din e-postadress, inga andra uppgifter.

Vi lämnar genast ut uppgifterna om du ber om det. Vi tar bort dig helt om du avregistrerar dig eller begär att bli glömd. Vill du korrigera din e-postadress så hjälper vi dig med det också. Vi lagra våra uppgifter hos vår Hosting Partner Cygate i Karlstad. Vi säljer självklart aldrig eller delar med oss av dina personuppgifter. Ej heller för vi ut dem ur landet.

Paloma in Sweden AB, Åsgatan 63, 776 32 Hedemora.

0225-41022 | info@paloma.se | www.paloma.se