För att kunna skicka ut information, inbjudningar till events, seminarier och utbildningar till dig via vårt nyhetsbrev behöver vi registrera ditt namn, din organisation och din e-postadress. Uppgifterna kommer enbart att användas av Coompanion Gävleborg i enlighet med GDPR och kommer inte att spridas till andra aktörer/personer.

Du har rätt att när som helst begära ut eller ändra uppgifter som finns registrerade genom att mejla till oss. Du har rätt att välja att avregistera dig från våra register genom att avregistrera dig i våra utskick via länk eller genom att mejla till oss. Du har även rätt att när som helst få din data som vi behandlar raderad genom att meddela oss via mejl. 

 

Kontaktuppgifter

Coompanion Dalarna 
Forskargatan 3
781 70 Borlänge 

Tel: 0243-193 15
E-post: dalarna@coompanion.se
Hemsida: dalarna.coompanion.se