Vilka är EBG

EBG | Network (legalt företagsnamn EBG e-BusinessGuide AB - "EBG") samlar och delar erfarenheter inom sourcing, inköp och finance som struktur och process som en del av större bolags verksamhetsutveckling. EBG gör detta via en hemsida ebgnetwork.com och aktiviteter såsom webinar, workshops och två årliga konferenser - Source 2 Pay Summit samt Sourcing Outlook.
 EBG drivs av Anna Bjärkerud och Lars Bjärkerud, partners i livet och yrkeslivet.

Att du får detta brev betyder att EBG menar att Du i din yrkesroll kan dra nytta av de erfarenheter EBG delar. EBG har enbart för avsikt att dela erfarenheter som kan bidra till att utveckla Dig i din professionella roll eller Ditt företag. 


Vilka uppgifter sparas


De uppgifter vi har på dig är namn, bolag, titel samt e-postadress och syftet med att handha dessa är att kunna skicka ovan nämnda information.
 I de fall Du aktivt registrerat dig för ett event EBG håller i ber vi även om ditt telefonnummer.

Rätten att bli glömd


EBG går ständigt igenom de uppgifter vi har med avsikt att enbart sända relevant information till Dig. Vi kan fela eller du kan helt enkelt vilja sluta ta emot denna information - varpå du närsomhelst antingen kan avregistrera dig via samtliga brev du tar emot eller kontakta EBG via gdpr@ebgnetwork.com och be oss radera dig från vår kontaktlista.


När delar vi dina uppgifter


EBG säljer aldrig dina uppgifter med tredje part - de delas enbart när Du aktivt registrerar dig till ett av våra event. När Du registrerar dig att delta på en aktivitet såsom ett webinar, en konferens eller en workshop delas de uppgifter du själv bidrar med. Efter ett sådant evenemang är det respektive samarbetspartner - vilka alltid står tydligt beskrivna - som bär ansvaret för hur Du kan dra tillbaks ditt samtycke hos dem. Du kan även här alltid maila till gdpr@ebgnetwork.com och be om vår hjälp.

Du behöver naturligtvis inte ge ditt samtycke att dela dina uppgifter inför ett evenemang - detta medför dock att du i flera fall inte kan delta (som under ett webinar) som bygger på att du loggar in via ett mail sänt till din e-postadress.
 EBG arbetar i ständig dialog med alla våra kunder för att säkerställa respektful kommunikation som gagnar alla parter.

Information om sparade uppgifter


Önskar du veta vilka uppgifter EBG har sparat kan du närsomhelst kontakta gdpr@ebgnetwork.com för att få denna information. Du har alltid rätten att bli glömd och kan då välja att aldrig kunna få information sänt från EBG (observera att i de fall Du registrerar dig för ett evenemang med dina kontaktuppgifter kan du inte får information från EBG men däremot från samarbetspartners)
.

Har EBG felaktiga uppgifter kan du maila till gdpr@ebgnetwork.com och få dessa korrigerade eller eliminerade.


Skyddsåtgärder


I vissa fall samarbetar EBG med företag baserade utanför EU - det kan röra sig om ett webinar, en workshop eller en konferens. I dessa fall delas de uppgifter Du registrerar dig med. EBG bär inget ansvar för hur dessa samarbetspartners handhar uppgifter men är alltid noga med att påpeka vikten av diskretion och respekt för Dina uppgifter. Uppgifter som då delas är namn, bolag, titel, e-post samt växelnummer (om du deltar på ett webinar eller en workshop delas det nummer du själv anger).


Du kan närsomhelst kontakta EBG för en dialog om ovan, maila till gdpr@ebgnetwork.com eller ring Anna Bjärkerud via +46 73 581 93 02