logo

Då du tecknar en prenumeration på DIUs nyhetsbrev samtycker du till att Stiftelsen DIU, Datorn i Utbildnngen, hanterar dina personuppgifter (namn och e-postadress) och att uppgifterna används för att skicka nyhetsbrev samt erbjuda dig information om DIUs verksamhet, som vi tror intresserar dig.

Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från utskick som kommer från DIU. Detta gör du genom att klicka på länken ”avregistrera” i våra mailutskick. Du kan även maila till admin@diu.se. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

All behandling av personuppgifter från DIU sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

DIn information säljs inte vidare och delas enbart med personer eller leverantörer i den utsträckning det krävs för att administrera DIUs mailutskick, med dessa har vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsansvarig är:
Stiftelsen DIU, org nr: 802014.9608
Förridargränd 16, 162 52 Hässelby
tel: 070-710 44 53
e-post: admin@diu.se