logo

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.
Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


2. Ljus & AV-Teknik AB är personuppgiftsansvarig

Ljus & AV-Teknik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du registrerar dig via ett formulär eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Vilket företag du arbetar för
• Fritext
• I samband med ovan registreringen kommer även tid samt IP adress att registreras genom sk Cookies enligt villkor på hemsidan.


4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du har registrerat hos oss via vår felanmälan.


5. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:
• Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
• Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter och tjänster
• För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
• Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:
• Svara på förfrågningar
• Skicka material eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
• Upprätta och bibehålla en säljdialog•Skickar information som kan vara av intresse för dig
• Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av


6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att: •Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

• Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter och tjänster
• Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
• Prenumerera på den typ av mailutskick du själv valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längt ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.


7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.
Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 36 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig.

En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 36 månaderna har interagerat med Ljus & AV-Teknik AB eller representanter från Ljus & AV-Teknik AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mailutskickfortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 36månader innan vi gallrar datan.

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.


8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna, marknad, sälj- och support.


9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Vilket företag du arbetar för

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.


10. Var förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras åt Ljus & AV-Teknik AB ́, räkning i säkra dataregister och systemkopplade till affärssystem så som faktureringssystem, nyhetsbrevlistor och mailkorrespondens. 

 

11.Kontaktuppgifter till Ljus & AV-Teknik AB

Ljus & AV-Teknik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Ljus & AV-Teknik AB
Box 14071, Riddargatan 40
104 40  Stockholm
Telefonnummer: 08-663 52 55
Organisationsnummer: 556036-4498
E-postadress: office@lav.se