Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare I Tipsa om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 1 2020

 

Jämställdhetsministern har ordet

Sverige har historiskt gjort stora framsteg när det gäller den ekonomiska jämställdheten. Ändå vet vi att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män, tar ut en större del av föräldraledigheten, arbetar deltid i större utsträckning, är mer sjukskrivna och har lägre kapitalinkomster. Jämställdheten brister också i hur offentliga stödåtgärder fördelas. Det här leder till stora skillnader i livsinkomst mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen talar vid en pressträff. Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

Det finns uppskattningar som visar att det skiljer 3,2 miljoner kronor i snitt i livsinkomster mellan kvinnor och män. 3,2 miljoner kronor. Vi måste ta fler kliv framåt för att stärka den ekonomiska jämställdheten. I förra veckan fattade regeringen beslut om att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster och de ska ta fram förslag på hur vi kan stärka den ekonomiska jämställdheten. För det är så här - Pengar är makt, och makt ska fördelas jämställt.

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister

 

Några av de insatser som gjort särskilt avtryck på jämställdheten hittills under mandatperioden

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillsammans med tre av kommissionens deltagare, ordförande Lise Bergh, Nina Åkestam Wikner och Sture Nordh. Saknas på bild gör Mahmood Arai.

Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster


Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionen har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige.

Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster

300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om ett flertal satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020.

300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar


Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella kränkningar.

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna

Regeringen har gett Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna

Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Uppdragen är en del i regeringens satsning på kvinnors hälsa.

Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Regeringen satsar på feministisk handelspolitik

Det ska inte vara dyrare att köpa kläder som kvinna för att tullen är orättvis. Det ska vara lika lätt att exportera inom områden där kvinnligt företagande är vanligt, som det är för män. Nya handelsavtal ska bidra till att skapa jobb med schyssta villkor också för kvinnor.

Regeringen satsar på feministisk handelspolitik

Gruppfoto på statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi tillsammans med de myndighetschefer som deltog på ett möte om jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhetsintegrering i myndigheter har gett resultat

Den 1 oktober samlades 60 myndighetschefer tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi, för att följa upp arbetet, redovisa resultat och dra lärdomar om utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter har gett resultat

Uppdrag om bättre könsfördelning i arbetsmarknadsutbildningar

Av de personer som idag deltar i arbetsmarknadsutbildningar efter anvisning av Arbetsförmedlingen är färre än 20 procent kvinnor. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att sträva mot ett mer jämställt deltagande i arbetsmarknadsutbildningar.

Uppdrag om bättre könsfördelning i arbetsmarknadsutbildningar

Sametinget ska kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ut ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att svart på vitt kunna se hur jämställdheten inom det samiska samhället kan främjas.

Sametinget ska kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

 

Följ oss

Sveriges feministiska regering. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Feministisk regering

Prenumerera på innehåll via e-post från regeringen.se.
 

Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter.

Kontakt
 

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter


Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att Arbetsmarknadsdepartementet registrerar namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Dina personuppgifter överförs till vårt personuppgiftsbiträde i syfte att administrera utskick till dig via e-post. Uppgifterna används enbart för detta ändamål. Vi sparar namn och e-postadress så länge du är prenumerant. Du kan när du vill avsluta din prenumeration. Det gör du genom länken nedan.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet!

Do not click this link

Skickat med Paloma