Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 3, 15 april 2019

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

VICEREKTOR HAR ORDET

 

Now that the snow has disappeared and the sun has arrived it is easy to look forward to, and high time to plan for, the coming period. With the new course catalogue being launched all doctoral students thus have the possibility to plan the next stage of their research training. Take the opportunity to discuss with your supervisors what activities should be prioritized, as there are a lot to choose from! "Upgrade your attitude, discipline and skills to match your destiny" is a pertinent quote to reflect upon.

 

I recently attended (for the first time in my new role as Academic vice president for doctoral education) the national annual meeting of the deans for the medical faculties in Lund, at which they asked me to talk about doctoral education in a global perspective. Following my presentation and the ensuing panel discussion it was quite easy for me to reflect that we provide an excellent opportunity for a well structured doctoral education at KI, if we compare our processes to those of other universities. This is a result of the strategic foresight and efforts of past boards of doctoral education at KI, and provide us with a solid base on which to continue our developmental work. Our challenge now is the full implementation of these best practices at KI, and this will be the focus of the efforts of the Committee for doctoral education (KFU) in the coming period.

Robert Harris
Vicerektor för forskarutbildning

AKTUELLT

 

Dags att söka forskarutbildningskurser

Ansökningsperiod: 15 april – 15 maj 2019.

Kurskatalog hösten 2019 samt lediga platser våren 2019

 

Seminarium: Att ansöka om disputation

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett seminarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen. Seminariet äger rum torsdagen den 23 maj kl. 15.45 – 17.00 i föreläsningssalen Andreas Vesalius på Berzelius väg 3 i Solna. På seminariet kommer ordförande i Disputationskommittén Erik Sundström att prata om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent. Seminariet inleds med kort information om tryckeri för avhandlingar.

Ingen föranmälan.

 

Vill du medverka vid ForskarFredag den 27 september?

Vill du som är forskare eller doktorand inspirera ungdomar under evenemanget ForskarFredag 27 september? På programmet står prova på-aktiviteter, shower, föreläsningar och många andra möjligheter för elever i årskurs 9 och gymnasiet att möta forskare. Evenemanget äger rum under dagtid på Vetenskapens hus och AlbaNova på Roslagstullsbacken.

Mer information och intresseanmälan

 

Tillfälle för doktorander att få undervisningserfarenhet

DIS, Study abroad in Scandinavia, som KI samarbetar med, söker lärare till sina kurser Public Health and Migration och Public Health Policy in Practice. Kurserna riktar sig till nordamerikanska universitetsstudenter på grundnivå. DIS välkomnar forskare och doktorander på KI att söka plats som lärare.

 

Forskarhandledarutbildning – grundkurs

Syftet med grundkursen i forskarhandledning är att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Kursen som ges den 9 – 12 september 2019 är öppen för ansökningar.

Ansök senast den 17 maj 2019

 

Pedagogikkurs för forskarhandledare hösten 2019

Kursen Pedagogik för forskarhandledare är en fortsättningskurs inom pedagogik som syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen.

Ansök senast den 17 maj 2019

 

Ledarskapskurs för forskargruppsledare

Ledarskapskursen för forskargruppsledare syftar till att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsnivå. Kursen som startar i september 2019 är nu öppen för ansökningar.

Ansök senast den 14 juni 2019

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier och workshops för doktorander

Workshop: Open Science-databaser, den 16 april kl. 16:30 – 18:00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: How can my research influence the Sustainable Development Goals (SDG's) and how can the goals influence my research? den 24 april kl. 10.00 – 12.00 i Parker, Tomtebodavägen 18A, KI campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, den 24 april kl. 13.00 – 15.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, den 25 april kl. 13.00 – 14.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling, den 6 maj kl. 9.00 – 12.00 i Hörsal 4Y, Alfred Nobels Allé 8, KI campus Flemingsberg.

KI sustainability day, den 7 maj på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, den 9 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Hur du hanterar dina data och forskningsresultat, den 16 maj kl. 13.00 – 15.00 i föreläsningssal Louis, Tomtebodavägen 18, KI campus Solna.

Föreläsning: Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (IDAHOT), den 17 maj kl. 11.30 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 21 maj kl. 13.00 – 14.30 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Symposium: Network analysis in personalized medicine, den 22 maj kl. 8.30 – 16.30 i Nobel Forum, Nobels väg 1, KI campus Solna.

Seminarium: Att ansöka om disputation, den 23 maj kl. 15.45 – 17.00 i Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Open Science-databaser, den 28 maj kl. 16.30 – 18.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 3 juni kl. 13.00 – 14.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! den 11 juni kl. 10.00 – 12.00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, den 12 juni kl. 13.00 – 16.00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut och diskussioner i Fakultetsnämnden och Kommittén för utbildning på forskarnivå samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Forskarutbildningsnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 3, 15 April 2019

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

A WORD FROM THE ACADEMIC VICE PRESIDENT

 

Now that the snow has disappeared and the sun has arrived it is easy to look forward to, and high time to plan for, the coming period. With the new course catalogue being launched all doctoral students thus have the possibility to plan the next stage of their research training. Take the opportunity to discuss with your supervisors what activities should be prioritized, as there are a lot to choose from! "Upgrade your attitude, discipline and skills to match your destiny" is a pertinent quote to reflect upon.

 

I recently attended (for the first time in my new role as Academic vice president for doctoral education) the national annual meeting of the deans for the medical faculties in Lund, at which they asked me to talk about doctoral education in a global perspective. Following my presentation and the ensuing panel discussion it was quite easy for me to reflect that we provide an excellent opportunity for a well structured doctoral education at KI, if we compare our processes to those of other universities. This is a result of the strategic foresight and efforts of past boards of doctoral education at KI, and provide us with a solid base on which to continue our developmental work. Our challenge now is the full implementation of these best practices at KI, and this will be the focus of the efforts of the Committee for doctoral education (KFU) in the coming period.

Robert Harris
Academic Vice President for Doctoral Education

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

Time to apply for doctoral courses

Application period: 15 April – 15 May 2019.

Course catalogue for autumn 2019 and course vacancies for spring 2019

 

Seminar: How to apply for public defence

The Dissertation Committee at KI welcomes doctoral students who will soon defend their theses to a seminar about the steps towards a successful thesis defence. The seminar takes place on Thursday 23 May at 15.45 – 17.00, in lecture hall Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, KI Campus Solna. Associate Professor Erik Sundström, chair of the Dissertation committee, will talk about the requirements for defending a thesis at KI, how to prepare your application and how to find an appropriate Examination board and opponent. The seminar will start with brief information on printing services for theses.

No registration needed.

 

Show your research at Researchers’ night on 27 September!

KI is looking for researchers and doctoral students that want to contribute to hands-on, interactive activities during Researchers’ night in Stockholm on 27 September. Researchers’ night is an opportunity for the general public (primarily students from high school) to meet scientists.

Read more about Researchers’ night (only in Swedish; if you don’t speak Swedish please contact project leader Sabina Giulini for more information about possible participation: sabina.giulini@ki.se)

 

Opportunity for doctoral students to get teaching experience

DIS- Study Abroad in Scandinavia is hiring faculty for their courses in Public health and migration and Public health policy in practice. You’ll teach undergraduate students from the US. DIS are currently hiring part-time faculty from KI to teach these course. Doctoral students and researchers from KI are welcome to apply.

 

Introductory doctoral supervision course

The aim of the course is to prepare participants for the role of supervisor and to provide insight into the responsibilities that it entails. The course held between 9 and 12 September 2019 is now open for applications.

Deadline for applications: 17 May 2019.

More information about the course and application procedure

 

Pedagogy course for doctoral supervisors autumn 2019

The course Pedagogy for doctoral supervisors is a continuation of the introductory doctoral supervision course, and focuses on learning processes and pedagogy in supervision.

Deadline for applications: 17 May 2019.

More information about the course and application procedure

 

Course in leadership for research group leaders

The aim of the course is to strengthen the scientific leadership at KI. The course that starts in September 2019 is now open for applications.

Deadline for applications: 14 June 2019.

More information about the course and the application procedure

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars and workshops for doctoral students

Workshop: Open Science Databases, on 16 April, 16.30 – 18.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: How can my research influence the Sustainable Development Goals (SDG's) and how can the goals influence my research? on 24 April, 10.00 – 12.00, in Parker, Tomtebodavägen 18A, KI Campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on 24 April, 13.00 – 15.30, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on 25 April, 13.00 – 14.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Lecture: How to write your thesis on 6 May, 9.00 – 12.00 in Hörsal 4Y, Alfred Nobels Allé 8, KI Campus Flemingsberg.

KI sustainability day on 7 May, at Torget, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on 9 May, 13.00 – 16.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Lecture: How to manage your data and research results on 16 May, 13.00 – 15.00, in Lecure hall Louis, Tomtebodavägen 18, KI Campus Solna.

Seminar: International day against homophobia, transphobia and biphobia (IDAHOT) on 17 May, 11.30 – 12.30 at Torget, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Create your publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 21 May, 13.00 – 14.30, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Symposium: Network analysis in personalized medicine on 22 May, 8.30 – 16.30 in Nobel Forum, Nobels väg 1, KI Campus Solna.

Seminar: How to apply for public defence on 23 May, 15.45 – 17.00, in Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, KI Campus Solna.

Workshop: Open Science Databases, on 28 May, 16.30 – 18.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: Create your publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 3 June, 13.00 – 14.30, in Hypofysen 1, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on 11 June, 10.00 – 12.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Giving oral presentations, on 12 June, 13.00 – 16.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This is a newsletter addressed to persons involved in doctoral education at KI. The purpose is to inform about decisions and discussions in the Faculty board and Committee for Doctoral Education as well as other news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Education News is published by the Faculty Office and External Relations at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Postman