Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 1, 3 september 2019

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Detta är det första numret av nyhetsbrevet Doktorandnytt. Nyhetsbrevet skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Utlysning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Sista dag för ansökan: 12 september 2019.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

 

Ansök till den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till doktorander som är aktiva inom kliniskt inriktad forskning inom primärvården och är öppen för alla yrkesgrupper som har sin kliniska bas inom primärvården.

Ansök senast den 15 september 2019

 

Ansök till den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, erbjuder kurser, workshops och nätverksaktiviteter inom åldrande och hälsa, framtagna speciellt för dig som är intresserad av att utveckla ett multi- och flervetenskapligt synsätt i ditt eget avhandlingsarbete inom åldrande och hälsa.

Ansök senast den 30 september 2019

 

Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

KI utlyser resebidrag för forskningsvistelser vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige för doktorander under perioden november 2019 – december 2020.

Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 3 – 17 september kl. 14.00.

Mer information om KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

 

KI resebidrag 2019 (period 4)

KI utlyser bidrag för resor med utresedatum mellan 1 januari och 30 juni 2020. Resebidrag kan sökas för t.ex. deltagande vid konferens, kurs eller forskningsvistelse. Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 1 – 15 oktober kl. 14.00.

Mer information om KI:s resebidrag

 

Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 4)

KI utlyser bidrag för resor med utresedatum mellan 1 januari och 30 juni 2020. Resebidrag kan sökas för aktivt deltagande i exempelvis kvalificerad kurs, kvalificerat studiebesök/utbyte med annan forskningsinstitution eller aktivt deltagande i kongress eller motsvarande. Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 1 – 15 oktober kl. 14.00.

Mer information om Axel Hirsch resebidrag för kirurger

 

Hirsch fellowship för kirurger, hösten 2019

KI utlyser bidrag för resor med utresedatum mellan 1 januari och 31 december 2020. Resebidrag kan sökas för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod. Finansieringen kan täcka resa samt boende i upp till 6 månader. Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 3 – 17 september kl. 14.00.

Mer information om Hirsch fellowship för kirurger

 

Introduktion för doktorander

Samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året efter antagning. Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till höstens introduktionstillfällen

 

Forskarutbildningskurser med lediga platser hösten 2019

Det finns fortfarande lediga platser på flera av höstens kurser

 

Spikning av avhandlingar under tiden Universitetsbiblioteket (KIB) i Solna är stängt på grund av renovering

Doktorander som ska disputera offentliggör sin avhandling genom ”spikning” vilket görs vid KI:s bibliotek tre veckor före disputationen.

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer universitetsbiblioteket i Solna att hålla stängt på grund av ombyggnad. Under denna period kommer istället ett tillfälligt popup-bibliotek att erbjudas i Hus 75 (Retzius väg 13B) på campus Solna. Du som är doktorand är välkommen till popup-biblioteket för att spika din avhandling, men du kan också boka tid för spikning. De bokningsbara tiderna ligger på eftermiddagarna då popup-biblioteket har stängt för dagen. Biblioteket i Flemingsberg är öppet som vanligt. Där kan du spika när som helst under ordinarie öppettider.

Information om spikning och spridning av avhandlingar

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Föreläsning: Effective academic writing for doctoral students, onsdag den 4 september kl. 12.30 - 13.30 i Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Introduktionsdag för internationella medarbetare, onsdag den 18 september kl. 9.00 – 16.00 i Biomedicum 3, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Presentation: Hitta proteinet med Human Cell Altas och SubCellBarCode, torsdag den 19 september kl. 12.00 – 12.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, tisdag den 24 september kl. 13.00 – 16.00 i Synapsen 2, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, onsdag den 2 oktober kl. 13.00 – 15.30 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 8 oktober kl. 13.00 – 14.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, onsdag den 9 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling, fredag den 11 oktober kl. 09.00 – 12.00 i Lecture hall 4Y, Alfred Nobels allé 8, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter, tisdag den 15 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, onsdag den 16 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript, torsdag den 17 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

KI-Canada seminar torsdag den 17 oktober, kl.13.00 – 18.30, i Biomedicum på KI campus Solna. Om du vill presentera din forskning eller annat samarbete med Canada vid seminariet, vänligen kontakta Lotta Lundqvist senast 20 september.

KI culture and creativity day den 18 oktober kl. 16.00 – 18.00 i Aula Medica på KI campus Solna.

Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer, tisdag den 22 oktober kl. 13.00 – 14.30 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, onsdag den 23 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Forskningskvalitet – Reproducerbarhetsutmaningen med John P. A. Ioannidis, Stanford University, onsdag den 23 oktober kl. 16.00 – 17.30 i Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI campus Solna.

Presentation: Hitta läkemedelsmål med Open Targets Platform, måndag den 28 oktober kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, Alfred Nobels allé 8, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, måndag 18 november kl. 13.00 – 15.30 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, tisdag den 19 november kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta fenotyper från andra arter med Monarch Initiative, onsdag den 20 november kl. 12.00 – 12.30 i Torget, Universitetsbiblioteket, Alfred Nobels allé 8, KI campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, torsdag den 21 november kl. 13.00 – 14.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Visualisera din forskning, fredag den 22 november kl. 09.00 – 12.00 i Amartya, Tomtebodavägen 18 A, KI campus Solna.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, måndag den 25 november kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace våningsplan 4 Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, torsdag den 28 november kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Evenemang: Hållbarhetsforum vid Stockholms Universitet, tisdag den 29 oktober, kl. 9.00 – 17.00, i Aula Magna, vid Stockholms Universitet i Frescati.

Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript, fredag den 29 november kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer, tisdag den 3 december kl. 13.00 – 14.30 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!, onsdag den 4 december kl. 10.00 – 12.00 i Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Visualisera din forskning, tisdag den 10 december kl. 13.00 – 16.00 i S313, Alfred Nobels Allé 23, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, onsdag den 11 december kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta kompletterande data genom Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, torsdag den 12 december kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, Alfred Nobels allé 8 KI campus Flemingsberg.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

DSA elections

On 5 November the DSA will elect a new board and a variety of doctoral student representatives to different boards, councils and committees. The deadline for applications will be 22 October. More information on the available positions will be shared in early October at DSA's Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) and through an email.

 

Available student representative positions

Doctoral student representative in the Committee for Doctoral Education (KFU) (register your interest before 8 September)

Doctoral student representative in the Work Environment Group at CLINTEC in Flemingsberg (register your interest before 8 September)

Doctoral student representative in the Executive Board of Cancer Research KI (register your interest before 8 September)

 

DSA board meetings autumn 2019

All doctoral students are welcome to attend the board meetings. Please RSVP via Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) or to dsa@medicinskaforeningen.se.

11 September in Solna
17 October in Flemingsberg
9 November in Solna (annual meeting)
13 November in Solna
 

CHaSE 2019

KI's career and jobs fair (3 4 October in Aula Medica)

Stockholm's premier career and jobs fair in life science and health is back!

Being both a career fair and a jobs fair means that we will cater to those of you seeking a job and those of you still exploring. How do we do that?

1.We have company booths at the Aula Medica. More than 75 organisations have participated in CHaSE in previous years.
2.We have career seminars for all different educational stages (BSc, MSc, PhD, Postdocs) and talks that are most relevant to you.
3.We have company workshops for some companies that want to speak to a target group (you can apply to be selected).
4.We have a talent matchmaking service that puts you in touch with companies that hire, you might get an interview during CHaSE!
5.We have a post-event networking pub with company representatives.

Check out chasesthlm.se for more information and please prepare your CV tp submit it online when the system opens. The full exhibitor and event schedule is coming soon!

 

Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium 2019

SAVE THE DATE: 14 October 2019 from 9am to 5pm

Applications to present posters and flash talks for the 3rd Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium will open shortly. Register to see some of KI’s newest and brightest group leaders showcase their work and discuss their careers. Prizes will be awarded for best talks and best posters.

 

MF-KI Olympic Games

The first MF-KI Olympic Games will take place on 5 October. If you are sporty, you like to compete, or you simply enjoy being active, you will have the possibility to show your skills in different sports and compete for your “nation”, alone or in a team. There will be the possibility to play beach volleyball, basketball, tennis, football, floorball, table tennis and running.

The DSA together with BAS (Biomedical laboratory scientist section), Artemis (Occupational Therapy Section), LS (Medical Students Section), IdrU (MF Sports Committee) and KIPA (KI PostDoc Association) invite you to join them for this big event that will put together all KI for a fun sports day! All students, doctoral students and postdocs are welcome. More information will be published shortly at DSA's Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) and through an email.

 

ÖVRIGT

 

Spring KI-loppet i Flemingsberg onsdag den 11 september

Nytt gym på KI campus Solna (öppet för samtliga doktorander) - välkomna på invigning tisdag den 1 oktober

Är du en konstnär? Lämna in ditt bidrag till utställningen under KI:s kulturvecka

Rapport från konferensen “Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals” som hölls vid KI den 30 mars 2019

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 1, 3 September 2019

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

This is the first issue of the newsletter Doctoral Student News. Primary target groups for the newsletter are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

Announcement of "forskar-AT-medel"

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Deadline for applications: 12 September 2019.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Apply to the national research school in general practice

The research school is aimed at doctoral students who are active in clinically oriented research within primary care. The research school is open to all professional groups who have their clinical base in primary care.

Deadline for applications: 15 September 2019.

More information about the research school and application procedure

 

Apply to the national research school for competitive science on ageing and health, SWEAH

The research school offers courses, workshops and networking activities in aging and health designed especially for those who are interested in developing a multi-disciplinary approach in your their dissertation work in aging and health.

Deadline for applications: 30 September 2019.

More information about the research school and application procedure

 

Travel grants for research visits for doctoral students

KI announces travel grants for research visits for doctoral students at a university or research institution inside and outside Sweden during the period 1 January – 30 June 2020. The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 1 – 15 October 14.00 hrs.

More information about KI travel grants for for research visits for doctoral students

 

KI travel grant 2019 (period 4)

KI invites applications for travel grants for travels with departure date between 1 January and 30 June 2020. Grants can be applied for participation in conference, course or research visit etc. The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 1 – 15 October, 14.00 hrs.

More information about KI's travel grant

 

Axel Hirsch travel grant for surgeons (period 4)

KI invites applications for travel grants for travels with departure date between 1 January and 30 June 2020. Grants can be applied for active participation in a conference, course or other activities such as exchange, visiting laboratories etc. The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 1 – 15 October, 14.00 hrs.

More information about Axel Hirsch travel grant for surgeons

 

Hirsch fellowship for surgeons

KI invites applications for travel grants for travels with departure date between 1 January and 31 December 2020. Grants can be applied for a longer travel period for the purpose of learning a new method. The grant can cover travel costs and accommodation for up to 6 months. The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 3 – 17 September, 14.00 hrs.

More information about Hirsch fellowship for surgeons

 

Introduction to doctoral education

All doctoral students have to participate in an introduction to doctoral education at KI within the first year after admission. The doctoral students have to register to the introduction themselves.

More information about the introduction and registration

 

Doctoral courses autumn 2019 with vacancies

There are still vacancies on several of the autumn's courses

 

Nailing of theses while the University library (KIB) in Solna is closed due to renovation

Doctoral students nail their theses at the KI University library in Solna or Flemingsberg no later than three weeks before the public defence.

During autumn 2019 and spring 2020, the university library in Solna will be closed due to renovation. A temporary pop-up library will instead open on Retzius väg 13B (Floor 3) on campus Solna. As a doctoral student, you are welcome to the pop-up library to nail your thesis, but you can also book an appointment for the nailing process. The bookable time slots are in the afternoon, after the pop-up library has closed for the day. The library in Flemingsberg is open as usual. Here you can nail your thesis at any time during regular opening hours.

Information about nailing and distribution of your thesis

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Lecture: Effective academic writing for doctoral students, on Wednesday 4 September, 12.30 - 13.30 in Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Introductory day for newly arrived doctoral students, postdocs and guest researchers, on Wednesday 18 September, 9.00 – 16.00, in Biomedicum 3, Solnavägen 9, KI Campus Solna

Presentation. Find your protein localization with the Human Cell Atlas and SubCellBarCode on Thursday 19 September, 12.00 – 12.30 in Hypofysen 1, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop. Searching the literature for your half – time review, thesis or next publication on Tuesday 24 September, 13.00 – 16.00 in Synapsen 2, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop. EndNote X9 – manage your references and PDFs on Wednesday 2 October, 13.00 – 15.30 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop. iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 8 October, 13.00 – 14.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop. Writing the literature review for your half – time summary on Wednesday 9 October, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Lecture. How to write your thesis on Friday 11 October, 09.00 – 12.00 in Lecture hall 4Y, Alfred Nobels allé 8 KI campus Flemingsberg.

Workshop. Advanced searching strategy for systematic reviews on Tuesday 15 October, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop. Giving oral presentations on Wednesday 16 October, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop. Publish with impact – choose a journal for your manuscript on Thursday 17 October, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

KI-Canada seminar on Thursday 17 October, 13.00 - 18.30, in Biomedicum at KI campus Solna. If you wish to present your research or other joint activities, please contact Lotta Lundqvist before 20 September.

KI culture and creativity day on Friday 18 October, 16.00 – 18.00, in Aula Medica at KI campus Solna.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Tuesday 22 October, 13.00 – 14.30 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Wednesday 23 October, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Lecture: Redefining research quality: The reproducibility challenge with John P. A. Ioannidis, Stanford University, Wednesday 23 October, 16.00 – 17.30, in Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI campus Solna.

Presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform on Monday 28 October, 12.00 – 12.30 at Torget, Alfred Nobels allé 8, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – manage your references and PDFs on Monday 18 November, 13.00 – 15.30 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on Tuesday November, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative on Wednesday 20 November, 12.00 – 12.30 in Torget, University library, Alfred Nobels allé 8, KI campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Thursday 21 November, 13.00 – 14.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Visualise your research on Friday 22 November, 09.00 – 12.00 in Amartya, Tomtebodavägen 18 A, KI campus Solna.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Monday 25 November, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Giving oral presentations on Thursday 28 November, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript on Friday 29 November, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Tuesday 3 December, 13.00 – 14.30 i Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on Wednesday 4 December, 10.00 – 12.00 in Ada Lovelace, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Visualise your research on Tuesday 10 December, 13.00 – 16.00 in S313, Alfred Nobels Allé 23, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Wednesday 11 December, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library. KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Thursday 12 December, 12.00 – 12.30 in Torget, University library, Alfred Nobels allé 8 KI campus Flemingsberg.

 
 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

DSA elections

On 5 November the DSA will elect a new board and a variety of doctoral student representatives to different boards, councils and committees. The deadline for applications will be 22 October. More information on the available positions will be shared in early October at DSA's Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) and through an email.

 

Available student representative positions

Doctoral student representative in the Committee for Doctoral Education (KFU) (register your interest before 8 September)

Doctoral student representative in the Work Environment Group at CLINTEC in Flemingsberg (register your interest before 8 September)

Doctoral student representative in the Executive Board of Cancer Research KI (register your interest before 8 September)

 

DSA board meetings autumn 2019

All doctoral students are welcome to attend the board meetings. Please RSVP via Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) or to dsa@medicinskaforeningen.se.

11 September in Solna
17 October in Flemingsberg
9 November in Solna (annual meeting)
13 November in Solna
 

CHaSE 2019

KI's career and jobs fair (3-4 October in Aula Medica)

Stockholm's premier career and jobs fair in life science and health is back!

Being both a career fair and a jobs fair means that we will cater to those of you seeking a job and those of you still exploring. How do we do that?

1.We have company booths at the Aula Medica. More than 75 organisations have participated in CHaSE in previous years.
2.We have career seminars for all different educational stages (BSc, MSc, PhD, Postdocs) and talks that are most relevant to you.
3.We have company workshops for some companies that want to speak to a target group (you can apply to be selected).
4.We have a talent matchmaking service that puts you in touch with companies that hire, you might get an interview during CHaSE!
5.We have a post-event networking pub with company representatives.

Check out chasesthlm.se for more information and please prepare your CV tp submit it online when the system opens. The full exhibitor and event schedule is coming soon!

 

Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium 2019

SAVE THE DATE: 14 October 2019 from 9am to 5pm

Applications to present posters and flash talks for the 3rd Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium will open shortly. Register to see some of KI’s newest and brightest group leaders showcase their work and discuss their careers. Prizes will be awarded for best talks and best posters.

 

MF-KI Olympic Games

The first MF-KI Olympic Games will take place on 5 October. If you are sporty, you like to compete, or you simply enjoy being active, you will have the possibility to show your skills in different sports and compete for your “nation”, alone or in a team. There will be the possibility to play beach volleyball, basketball, tennis, football, floorball, table tennis and running.

The DSA together with BAS (Biomedical laboratory scientist section), Artemis (Occupational Therapy Section), LS (Medical Students Section), IdrU (MF Sports Committee) and KIPA (KI PostDoc Association) invite you to join them for this big event that will put together all KI for a fun sports day! All students, doctoral students and postdocs are welcome. More information will be published shortly at DSA's Facebook (facebook.com/dsa.karolinska) and through an email.

 

MISCELLANEOUS

 

Join the annual campus run on 11 September, this year at campus Flemingsberg on 11 september

Welcome to the grand opening of the new gym at KI campus Solna! The gym is open to all doctoral students

Are you an artist? Submit your artwork and participate in KI’s Culture Week activities

Conference report: “Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals” organised at KI 30 March 2019

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Postman