Utbildningsnytt

Nr 3, 2019

 

Läs brevet i din webbläsare

 

STUDIEREKTORERNA INFORMERAR!

 
Olav Rooyackers och Li Felländer Tsai
 

Förändringar rörande halvtidskontroll 2020


Med start 1 januari 2020 införs vissa förändringar rörande regler och rutiner för halvtidskontrollen. Bland annat införs att handledare och doktorand ska ha en diskussion kring vetenskapligt skrivande, och att halvtidsnämnden ska ha enskilda möten med handledare respektive med doktorand. Det är viktigt att halvtidskontrollen hamnar tidsmässigt mitt i utbildningen, och att det inte finns några krav på att doktoranden ska ha några manuskript eller artiklar färdiga.

Ändringar i rutiner och regler för doktorandernas halvtidskontroll

 
 
 

Registrera dig för våren 2020 i LADOK


Registreringperioden löper fr.o.m. 15 december 2019 t.o.m 31 januari 2020.

Viktigt att registrera sig för att inte KI-login skall upphöra!

Logga in i LADOK

 

Införande av digitala ISP-systemet (Individuell studieplan)


Fyra pilotinstitutioner har nu använt ISP-systemet under hösten. Planen är att övriga institutioner skall ansluta 1 mars 2020. Planen är att alla nyantagna doktorander och doktorander som inte har genomgått halvtidskontroll skall ha en elektronisk ISP senast 31 december 2020.

Fram till dess lämnas ISPn in i papperform, i original, md alla alla underskrifter (förutom studierektors och prefektens), enkelsidig till Agneta Wittlock, B61. ISPn granskas sedan på kommande grönt ljus möte.

Datum och tid för vårens möten kommer att publiceras på hemsidan i slutet av december 2019.

 

Obligatorisk introduktionskurs för doktorander

 

Av förekommen anledning påminner vi om att samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året. Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till vårens introduktionstillfällen

 

Vi rekommenderar att du alltid börjar på CLINTECs hemsidor för forskarutbildningen där du hittar CLINTEC-specifika rutiner och blanketter som skall ingå för att komplettera ansökningar m.m.

Alla dokument som lämnas in skall vara enkelsidiga och original om underskrifter finnes!

 

Kontakta LADOK-administratören.

Skickar du något med posten är adressen:

Agneta Wittlock
Enheten för ÖNH-sjukdomar, B61
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

Kommer du förbi är det bäst att ringa först, så du vet att jag är på plats när du kommer, 08-585 87353. Karta med vägbeskrivning

 
Agneta Wittlock

Agneta Wittlock

 

CLINTECs nyhetsbrev är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla doktorander inom CLINTEC.

Skickat med Paloma