Utbildningsnytt

Nr 1, 2020

 

Läs brevet i din webbläsare

 

STUDIEREKTORERNA INFORMERAR!

 
Olav Rooyackers och Li Felländer Tsai
 

Nya rutiner för halvtidskontroll fr o m 2020-01-01


Med start 1 januari 2020 infördes förändringar rörande regler och rutiner för halvtidskontrollen. Bland annat införs att handledare och doktorand ska ha en diskussion kring vetenskapligt skrivande, och att halvtidsnämnden ska ha enskilda möten med handledare respektive med doktorand. Det är viktigt att halvtidskontrollen hamnar tidsmässigt mitt i utbildningen, och att det inte finns några krav på att doktoranden ska ha några manuskript eller artiklar färdiga.

Mer information om ändringar i rutiner och regler för doktorandernas halvtidskontroll

 

Hur skall vi göra på CLINTEC?


När det är dags för doktoranden att anmäla önskemål för halvtidskontroll gäller nedanstående.

Vid inlämnandet skall nedanstående dokument bifogas

Blankett 5, Half-time review (anmälan och protokoll) där del 1 är ifylld
Halvtidsrapporten skriven i mallen
Kopia av doktorandens individuella studieplan
Forskningsplan
Ladok-utdrag där det framgår vilka kurser och moment doktoranden har gått
Kopia av samtliga etiktillstånd (endast besluten, ej ansökan)
Eventuella publikationer och manuskript som ska ingå i avhandlingen, om det finns några färdiga


En komplett anmälan (enligt ovan) lämnas in i original, enkelsidig och ohäftad till LADOK-administratören,
Agneta Wittlock, B61, för vidare handläggning av studierektor.
Vi rekommenderar att inlämning sker minst 1 månad före datum för halvtidskontrollen.

Här hittar du Blankett 5 (anmälan och protokoll) och halvtidsrapport mallen

 

 

Vi rekommenderar att du alltid börjar på CLINTECs hemsidor för forskarutbildningen där du hittar CLINTEC-specifika rutiner och blanketter som skall ingå för att komplettera ansökningar m.m.

Alla dokument som lämnas in skall vara enkelsidiga och original om underskrifter finnes!

 

Kontakta LADOK-administratören.

Skickar du något med posten är adressen:

Agneta Wittlock
Enheten för ÖNH-sjukdomar, B61
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

Kommer du förbi är det bäst att ringa först, så du vet att jag är på plats när du kommer, 08-585 87353. Karta med vägbeskrivning

 
Agneta Wittlock

Agneta Wittlock

 

CLINTECs nyhetsbrev är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla doktorander inom CLINTEC.

Skickat med Paloma