Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 2, 16 mars 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

VICEREKTOR HAR ORDET

 

Till KI:s doktorander

Just nu finns många frågor kring COVID-19 och coronaviruset SARS-COV-2 samt de konsekvenser som uppstår av karantän, reserestriktioner och risk för smittspridning. Det är viktigt att vi alla följer de rekommendationer som KI har för sina medarbetare och studenter. Informationen på webben uppdateras kontinuerligt och jag uppmanar alla att dagligen informera sig om vad som gäller. Alla gör nu sitt yttersta för att lösa de problem som kan uppstå men samtidigt måste vi acceptera att det inte i alla lägen kommer att finnas direkta svar på alla frågor.

 

För er som har disputationer inplanerade den närmaste tiden innebär KI:s rekommendationer i dagsläget att dessa kan genomföras som planerat. Ett tips är att om möjligt använda digitala lösningar som Zoom så att åhörare som inte vill/kan komma till disputationen ändå kan delta. Om betygsnämndsledamöter eller opponent inte kan närvara kan det också lösas digitalt, men det måste först godkännas av disputationskommittén och tekniken måste testas i förväg med alla inblandade. Kontakta disputation@ki.se.

Ni som har disputationer planerade längre fram i tiden behöver inte oroa er i dagsläget, utan planera som vanligt, och sen får vi lösa eventuella problem om och när de uppstår.

Vi har uppmanat de som håller i kurser och forskarskolor att vara flexibla kring arbetsformer och examinationsformer så att kurserna kan genomföras som planerat.

Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander förlängts till december 2021. Detta gäller även för resebidrag för forskningsvistelser som sökts och beviljats i tidigare utlysningar (våren respektive hösten 2019).

Jag utgår ifrån att vi alla hjälps åt för att universitetets verksamhet ska kunna löpa på normalt i så stor utsträckning som möjligt.

Med vänlig hälsning
Robert Harris, Vicerektor för forskarutbildning

AKTUELLT

 

Resebidrag för doktorander

Avseende reserekommendationer med anledning av coronaviruset hänvisas till information på Medarbetarportalen. Om bidrag har sökts för resor som eventuellt måste ställas in ska pengarna betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa.

KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

KI utlyser resebidrag för forskningsvistelser vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige för doktorander under perioden 1 maj 2020 – 31 december 2021.

Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 7 april kl. 10.00 – 21 april 2020 kl. 14.00.

KI resebidrag 2020 (period 2)

KI utlyser bidrag för resor med utresedatum mellan 1 juli 2020 och 30 juni 2021. Resebidrag kan sökas för t.ex. deltagande vid konferens, kurs eller forskningsvistelse.

Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 7 april kl. 10.00 – 21 april 2020 kl. 14.00.

Axel Hirsch resebidrag (period 2)

KI utlyser bidrag för resor med utresedatum mellan 1 juli 2020 och 30 juni 2021. Resebidrag kan sökas för aktivt deltagande i exempelvis kvalificerad kurs, kvalificerat studiebesök/utbyte med annan forskningsinstitution eller aktivt deltagande i kongress eller motsvarande.

Ansökan görs elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden 7 april kl. 10.00 – 21 april 2020 kl. 14.00.

Resebidrag för forskningsvistelse i Japan

KI och det japanska forskningsinstitutet RIKEN har ett avtal om korttidsvistelse för doktorander där RIKEN, i samarbete med framstående japanska universitet, tar emot doktorander från KI under en period av tre till sex månader. Viss finansiell ersättning ingår.

Ansökan görs direkt till RIKEN i april.

Resebidrag för korttidsutbyte/forskningsvistelse på Tokyos universitet i Japan

KI utlyser medel för forskningsvistelse vid Tokyos universitet för doktorander för resor med utresedatum mellan 1 maj 2020 och 31 december 2021.

Sista dag för ansökan är 23 april 2020.

 

Nytt om digitala systemet för individuella studieplaner

Implementering av det nya digitala systemet för individuella studieplaner, ISP-systemet, fortgår på fyra pilotinstitutioner. Innan systemet implementeras på övriga institutioner ska piloten utvärderas och den nya version av ISP-systemet (”ISP2”) som lanseras i april ska testas. När KI säkerställt att systemet fungerar väl fortsätter implementeringen på övriga institutioner. Tidplan för detta kommer meddelas i god tid.

Digital individuell studieplan för doktorander

 

Forskarutbildningsstatistik 2019

Totala antalet aktiva doktorander under höstterminen 2019 var 2043 st. Det utfärdades 355 doktorsexamina och 10 licentiatexamina under året, och 292 nya doktorander, varav 66 % kvinnor, antogs.

Mer statistik presenteras i KI:s årsredovisning

 

Handledare till gymnasieelever sökes!

Välkommen att anmäla ditt intresse för att vara handledare till en forskningsintresserad gymnasieelev sommaren 2020 (22 juni – 24 juli). Doktorander som anmäler sitt intresse förutsätts ha förankrat detta med handledare och forskargruppsledare.

Tips: Att handleda en gymnasieelev kan vara ett utmärkt sätt att uppnå examensmålet för doktorsexamen avseende att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Mer information och intresseanmälan (sista dag att anmäla intresse är 31 mars)

 

Förenklade rutiner vid ansökan om disputation

Du som ansöker om disputation behöver inte längre inkomma med en del av ansökan i original utan ansökan ska endast skickas in per mejl till disputation@ki.se.

Blankett 9; Ansökan om disputation har nyligen reviderats och är tillgänglig på medarbetarportalen. Vi uppmuntrar er att använda den reviderade blanketten från och med nu.

Läs mer om att ansöka om disputation

 

Seminarium: Att ansöka om disputation

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett seminarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen. Seminariet äger rum onsdagen den 27 maj kl. 16.00 – 17.00 i föreläsningssalen Andreas Vesalius på Berzelius väg 3 i Solna. På seminariet kommer ordförande i Disputationskommittén Mia von Euler att prata om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent.

Anmäl dig till seminariet

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript, onsdag den 18 mars kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Att skriva populärvetenskapligt, torsdag den 19 mars kl. 13.00 – 15.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!, onsdag den 25 mars kl. 10.00 – 12.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer, tisdag den 31 mars kl. 10.00 – 11.30 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Informationsmöte: Is Swedish an easy language to learn? fredag den 3 april kl. 10.00 – 12.00 i Ragnar Granit, Biomedicum, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter, torsdag den 16 april kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, onsdag den 22 april kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Symposium: MAXIV new possibilities for breakthrough research, fredag den 24 april kl. 9.00 – 17.00 samt efterföljande mingel, i Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, tisdag den 5 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, torsdag den 7 maj kl. 13.00 – 15.30 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta fenotyper från andra arter med Monarch Initiative, tisdag den 12 maj kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, onsdag den 13 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Seminarium: Power and privilege in academia onsdag den 13 maj, kl. 17.00 – 19.00 in Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Föreläsning: Hantera dina data och forskningsresultat med effektiv forskningsdokumentation, tisdag den 19 maj kl. 13.00 – 15.00 i Biomedicum 2/Nils Ringertz, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 26 maj kl. 13.00 – 14.00 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta kompletterande data genom Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 2 juni kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is now live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings!

April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

Open student representative positions (application deadline: 17 April)

Department safety representative (student safety ombudsperson) - second call

Doctoral student representative at the department level - third call

Doctoral student representative in the Doctoral programs and Research schools steering groups

 

ÖVRIGT

 

Kurs i svenska för doktorander

Alla KI-doktorander erbjuds möjlighet att gå en kostnadsfri kurs i svenska språket vid Folkuniversitetet. Nya kurser startar 16 mars and vecka 16 (14 – 17 april).

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 2, 16 March 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral Student News are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

A WORD FROM THE ACADEMIC VICE PRESIDENT

To KI’s doctoral students

There are currently many questions surrounding COVID-199 and the coronavirus SARS-COV-2 and the consequences of quarantine, travel restrictions and infection risk. It’s vital that everyone follows KI’s recommendations for staff and students. The information is updated continuously and I urge everyone to keep themselves well informed of the latest developments daily. While everyone is doing their utmost to solve the problems that can arise, we must accept that there won’t always be easy answers.

 

For those of you who plan to defend your thesis in the near future, KI’s current recommendations mean that the public defences may go ahead as planned. One piece of advice is to make use of digital solutions like Zoom so that people who aren’t willing or able to attend can still take part. If examination board members or opponents can’t be present, this can also be solved digitally provided that the approval of the dissertation committee is obtained and the technology is fully tested for all those involved beforehand. Contact disputation@ki.se.

Those of you who plan to defend your thesis in the more distant future need not worry at present, so make your plans as normal and we’ll cross any bridges that might appear when we come to them.

We’ve urged everyone holding courses and research schools to adopt a flexible approach to forms of study and examination so that they can continue as planned.

Owing to the limited opportunities for doctoral students to conduct planned research visits, the travelling/utilisation time for KI’s grants for research visits for doctoral students has been extended to 2021. This also applies for travel grants for research visits advertised, applied for and granted in the spring and autumn of 2019.

I take it as given that we’re all prepared to help to ensure that the university can operate as normal to the greatest extent possible.

Kind regards,
Robert Harris, Academic vice president for doctoral education

 

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Travel grants for doctoral students

Please see the staff portal for recommendations concerning the coronavirus. If you have applied for a grant for a trip that have to be cancelled, the money shall be repaid, although the sum granted can be used to cover any costs you may have incurred in cancelling.

KI's travel grants for research visits for doctoral students

KI announces travel grants for research visits for doctoral students at a university or research institution inside and outside Sweden during the period May 2020 – December 2021.

The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 7 April 10.00 hrs – 21 April 14.00 hrs.

KI travel grant 2020 (period 2)

KI invites applications for travel grants for travels with departure date between 1 July 2020 and 30 June 2021. Grants can be applied for participation in conference, course or research visit etc.

The online application form will be available in KI Prisma during the application period, 7 April 10.00 hrs – 21 April 14.00 hrs.

Axel Hirsch travel grant (period 2)

KI invites applications for travel grants for travels with departure date between 1 July 2020 and 30 June 2021. Grants can be applied for active participation in a conference, course or other activities such as exchange, visiting laboratories etc.

The online application form will be available in KI Prisma during the application period 7 April 10.00 hrs – 21 April 14.00 hrs.

Travel grant for a short-term exchange in Japan

KI and the Japanese research institution RIKEN have an agreement on a short term student exchange programme where RIKEN, in collaboration with several eminent Japanese universities, hosts doctoral students from KI for a period of 3 to 6 months. Some financial support is included.

The application period is in April and doctoral students apply directly to RIKEN.

Travel grants for a short term exchange at the University of Tokyo, Japan

KI announces exchange positions at the University of Tokyo for doctoral students for travels with departure date between 1 May 2020 and 31 December 2021.

Deadline for applications: 23 April 2020.

 

Latest on digital system for individual study plans

The implementation of the new digital system for individual study plans (the ISP system) continues at four pilot departments. Before the system is implemented at all other departments, the pilot has to be evaluated and the new ISP version (ISP2), which is planned to be launched in April, has to be tested. The schedule for further implementation will be announced well in advance.

Digital individual study plan for doctoral students

 

Doctoral education statistics 2019

The total number of active doctoral students during the autumn semester 2019 was 2043. 355 doctoral degrees and 10 licentiate degrees were issued during 2019. 292 persons were admitted to doctoral education, of which 66 % were women.

More statistics are presented in KI’s annual report (in Swedish)

 

Do you want to become a mentor to a high school student?

Welcome to register your interest in becoming a mentor to a research-interested high school student during the summer of 2020 (22 June – 24 July). Doctoral students who register their interest are presumed to have made an agreement with his/her supervisors and research group leader.

Tip: Supervising a high school student can be a great way to achieve the outcome for degree of doctor regarding contributing to social development and supporting the learning of others.

More information and registration of interest (deadline for registration of interest: 31 March)

 

Simplified procedure for applying for public defence

When applying for a public defence of your thesis, you no longer need to submit part of the application as a hard copy, instead the application is sent by e-mail to disputation@ki.se.

Form 9; Application public defence has recently been revised and is available on the staff portal. We encourage you to use the revised form from now on.

Read more about applying for public defence of your thesis

 

Seminar: How to apply for public defence

The Dissertation Committee at KI welcomes doctoral students who will soon defend their theses to a seminar about the steps towards a successful thesis defence. The seminar takes place on Wednesday 27 May at 16.00 – 17.00, in lecture hall Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, KI Campus Solna. Chair of the Dissertation committee Mia von Euler will talk about the requirements for defending a thesis at KI, how to prepare your application and how to find an appropriate Examination board and opponent.

Register to the seminar

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript on Wednesday 18 March, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Writing popular science on Thursday 19 March, 13.00 – 15.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on Wednesday 25 March, 10.00 – 12.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Tuesday 31 March, 10.00 – 11.30 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Information meeting: Is Swedish an easy language to learn? on Friday 3 April, 10.00 – 12.00 in Ragnar Granit, Biomedicum, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: Advanced searching strategy for systematic reviews on Thursday 16 April, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Giving oral presentations on Wednesday 22 April, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Symposium: MAXIV new possibilities for breakthrough research on Friday 24 April, 9.00 – 17.00 and subsequent mingle, in Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Tuesday 5 May, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on Thursday 7 May, 13.00 – 15.30 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative on Tuesday 12 May, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

Seminar: Power and privilege in academia on Wednesday 13 May, 17.00 – 19.00 in Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on Wednesday 13 May, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Lecture: Manage your data and research results on Tuesday 19 May, 13.00 – 15.00 in Biomedicum 2/Nils Ringertz, Biomedicum, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 26 May, 13.00 – 14.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 2 June, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is now live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings!

April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

Open student representative positions (application deadline: 17 April)

Department safety representative (student safety ombudsperson) - second call

Doctoral student representative at the department level - third call

Doctoral student representative in the Doctoral programs and Research schools steering groups

 

MISCELLANEOUS

 

Swedish courses for doctoral students

All doctoral students at KI are offered to take a course in Swedish at Folkuniversitet free of charge. New courses starts on 16 March and week 16 (14 – 17 April).

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma