Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 6, 28 augusti 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Förberedelser pågår för implementering av det digitala ISP-systemet på samtliga institutioner

Det nya digitala systemet för individuella studieplaner, ISP-systemet, har nu testats och implementerats på fyra pilotinstitutioner. Under hösten kommer övriga institutioner succesivt att börja använda systemet, en institutionsgrupp i taget. Det innebär att samtliga nyantagna doktorander inom kort kommer att skapa digitala individuella studieplaner tillsammans med sin handledare i ISP-systemet.

Under hösten kommer varje berörd institution bli kontaktad i god tid. Utbildning, i huvudsak digital, kommer att erbjudas administratörer för forskarutbildning, studierektorer, handledare och doktorander.

Mer information om det nya ISP-systemet

 

Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

Informationen avseende konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen uppdateras löpande.

Även under höstterminen kommer teoretiska forskarutbildningskurser att genomföras på distans, med några få undantag, medan praktiska kurser/kursmoment är prioriterade att genomföras i KI:s lokaler. Om det inte är möjligt att upprätthålla fysisk distans kommer munskydd att delas ut. Information ges av respektive kursgivare inför kursstart.

Avseende disputationer gäller, tills annat meddelas, att doktorand, opponent, betygsnämnd, handledare och disputationsordförande kan delta på distans efter kontakt med KI:s disputationskommitté och att disputationer ska tillgängliggöras via webbsändningar.

 

Utlysning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Ansök senast torsdag den 10 september 2020

 

Resebidrag för doktorander

Ansök mellan den 1 september kl. 10.00 och den 15 september kl. 14.00:

KI:s resebidrag för forskningsvistelse för doktorander vid lärosäte eller forskningsinstitution inom eller utanför Sverige (avser resor under perioden november 2020 – december 2021)

Hirsch fellowship för en längre resa för att t.ex. lära sig en ny metod (avser resor med utresedatum mellan 1 januari – 31 december 2021)

 

Forskarutbildningskurser med lediga platser hösten 2020

Det finns fortfarande lediga platser på flera av höstens kurser

 

Avonova Hälsa – ny samarbetspartner för arbetsmiljö & hälsa

KI har en ny leverantör inom området företagshälsa. Avonova Hälsa, som ersätter Previa, kan leverera tjänster som är:

promotiva – stärker det friska (t.ex. rådgivning och utbildningar)
preventiva – förebygger ohälsa (t.ex. vaccinationer och lagstadgade medicinska kontroller)
efterhjälpande – t.ex. samtalsstöd och aktiviteter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

 

Vissa tjänster kan du som är anställd eller doktorand (KI-anställd eller stipendiefinansierad) avropa (boka) själv och vissa tjänster är det närmsta chef som avropar.

Läs mer på medarbetarportalen eller kontakta Margareta Bratt Carlström.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Webbinarium: From unpleasant to unbearable - why we need an upper limit to suffering in research with animals fredag den 4 september kl. 13.00 – 14.00.

Webbinarium: Researchers – publish open access free of charge! måndag den 7 september kl. 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Explore your protein across species with the Alliance of Genome Resources tisdag den 8 september kl. 12.00 – 12.30.

Digitalt årsmöte: Mayo clinic-KI annual scientific research meeting den 9 – 10 september.

Seminarieserie: Hur du skriver och organiserar din kappa, den 9 – 15 september, Widerströmska huset, KI campus Solna.

Webbinarium: Harm-benefit analysis of animal research - the AALAS-FELASA working group suggestion fredag den 11 september kl. 15.00 – 16.00.

Workshop: Hur du skriver din halvtidsrapport, den 16 – 17 september, Widerströmska huset, KI campus Solna.

Digital workshop: Sustainability in a new era of internationalisation, den 16 – 18 september (workshopen anordnas i samarbete med University of Tokyo och Stockholm trio)

Digital presentation: Find a genetic mutation causing your disease with Simple ClinVar tisdag den 22 september kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation torsdag den 24 september kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser tisdag den 29 september kl. 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll onsdag den 30 september kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript fredag den 2 oktober kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat tisdag den 6 oktober kl. 13.00 – 14.00.

Digital workshop: Skriva populärvetenskapligt för allmänheten torsdag den 8 oktober kl. 13.00 – 15.00.

Webbinarium: Welfare benchmarking in laboratory animals with a focus on mice and non-human primates fredag den 9 oktober kl. 13.00 – 14.00.

Digital workshop: COVID-19 och toppen av isberget – att söka vetenskapliga belägg under en pandemi onsdag den 14 oktober kl. 09.00 – 11.00.

Digital workshop: Använd källor effektivt och undvik plagiat torsdag 15 oktober kl. 13.00 – 14.00.

Digital föreläsning: Hur du skriver din avhandling fredag den 16 oktober kl. 10.30 – 12.00 och 13.30 – 14.30.

Digital presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) tisdag den 20 oktober kl. 12.00 – 12.30.

Webbinarium: Guidelines for improving the quality of animal research and testing: an overview onsdag den 21 oktober kl. 14.00 – 15.00.

Digital workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter torsdag den 22 oktober kl. 13.00 – 16.00.

Webbinarium: The value of preclinical systematic reviews tisdag den 27 oktober kl. 11.00 – 12.00.

Digital workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation tisdag den 27 oktober kl. 13.00 – 16.00.

Webbinarium: Researchers – publish open access free of charge! tisdag den 10 november kl.13.00 – 14.00.

Digital presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform tisdag den 17 november kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser torsdag den 19 november kl. 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Open science – Dela dina artiklar och dina data fredag 20 november kl. 09.00 – 12.00.

Digital workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! måndag den 23 november kl. 10.00 – 12.00.

Digital workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll tisdag den 24 november kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer torsdag den 26 november kl. 10.00 – 11.30.

Digital presentation: Find your protein localization with the Human Cell Atlas and SubCellBarCode tisdag den 1 december kl. 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Welcoming the new Doctoral Students’ Ombudsperson!

Ninna Oom is the new Doctoral Students’ Ombudsperson (DO) at MF and works closely with the DSA. The DSA welcomes her to the KI family!

Ninna Oom worked as a dancer for ten years, then found her new calling in the academic world through social anthropology. Her studies led to her working as a research assistant at the democracy institute, International IDEA, taking on the mission as an Ecumenical Accompanier in Palestine and Israel. Her work with children and families, nurtured her skills in conflict management.

In her role as the Doctoral Students’ Ombudsperson, Ninna is looking forward to supporting doctoral students at KI, while at the same time collaborating with faculty. She is prepared to listen carefully and assist students going through different circumstances during their doctoral studies. Her door will always be open!

 

Doctoral education and mental health

The pressure and stress experienced by doctoral students puts them at high risk for mental-health issues. The DSA would like to draw a roadmap that will help those in need, while also creating an environment in which doctoral students can thrive. Give the DSA your input by sharing your experience through this survey. It only takes 8 minutes and will provide the DSA and KI with useful insights in to how to make improvements. Kindly respond by 7 September, 2020. To get a full picture of the situation of the doctoral students at KI, it is essential for you to respond!

 

Nominations for MF Medals

It’s that time of the year again, to nominate MF members for the honorary medals Parva Scintilla Medicorum and Crux Parva Medicorum. Do you know anyone who has done an exemplary job within MF? Started something new, developed routines, supported students and members or done invaluable work within study surveillance? Read more at MF’s website and nominate those whom you feel deserve these medals, latest by 2 September, 2020!

 

Call for doctoral student representatives

Are you interested in further enriching the PhD experience at KI? Join the DSA as a doctoral student representative! There are a few positions that are available for the current academic year. Register your interest by visiting the link (PhDSA.se).Positions as representatives are available for the following:

Departments

Biosciences and nutrition
Clinical neuroscience
Clinical science and education, Södersjukhuset
Clinical sciences, Danderyd hospital
Learning, informatics, management, and ethics
Medical epidemiology and biostatistics
Medicine, Huddinge
Molecular medicine and surgery

 

Doctoral programmes

Development and regeneration (DevReg)
Neuroscience
Tumor biology and oncology (FoTO)
Metabolism and endocrinology (MetEndo)

Research schools

KI-Region Stockholm research school in epidemiology
KI-Region Stockholm research school in molecular medicine
Research school in general science for clinicians (previously KI SÖS research school for clinicians)
Research school in health science (hälsovetenskap)

 

 

DSA communications

Would you like to share some news about events or initiatives with other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, and they can help you out with the outreach.

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board has planned an exciting time ahead and will keep you updated on their website PhDSA.se and Facebook. The first board meeting for the autumn semester is on 1 September 2020. Everyone is welcome to join the meeting on Zoom!

 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that handle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 6, 28 August 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Preparation for implementation of the digital ISP system at all departments

The new digital system for individual study plans, the ISP system, has been tested and implemented at four departments. During the autumn, the remaining departments will start using the system gradually – one departmental group at a time. This means that all newly admitted doctoral students soon will create digital individual study plans together with their supervisor in the ISP system.

Every department will be contacted later this autumn. Training, mainly digital, will be offered to administrators for doctoral education, directors for doctoral studies, supervisors and doctoral students.

More information about the digital ISP system
 

 

Consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education

Information regarding consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education on the staff portal is updated continuously.

During the autumn semester theoretical doctoral courses will be given online, with a few exceptions, while practical courses/course modules are prioritized to be held at campus. If it is not possible to maintain physical distance, face masks will be distributed. Information is provided by each course leader before the start of the course.

Regarding public defences the following applies until further notice: The doctoral student, opponent, examination board, supervisor and defence chairperson can participate online after informing the Dissertation committee, and the public defence must be accessible to the public via web casts.

 

Announcement of "forskar-AT-medel"

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Deadline for applications: 10 September 2020.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Travel grants for doctoral students

Apply between 1 September at 10 a.m. and 15 September at 2 p.m.:

KI’s travel grants for research visits for doctoral students at a university or research institution inside or outside Sweden (for travel during the period November 2020 – December 2021)

Hirsch fellowship for a longer travel for example with the purpose of learning a new method (for travel during the period 1 January – 31 December 2021)

 

Doctoral courses autumn 2020 with vacancies

There are still vacancies on several of the autumn's courses

 

Avonova - KI's new provider of occupational health services

Avonova Hälsa, which replaces Previa, can provide services that are:

promotional - strengthening good health (e.g. counseling and education)
preventive - preventing poor health (e.g. vaccinations and statutory medical checks)
aftercare - for example conversational support and activities in the area of ​​work-oriented rehabilitation

 

Some services can be booked by you as an employee or doctoral student (KI-employed or scholarship-financed) and other services are booked by your boss.

Read more on the staff portal or contact Margareta Bratt Carlström

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Webinar: From unpleasant to unbearable - why we need an upper limit to suffering in research with animals on Friday 4 September, 13.00 – 14.00.

Webinar: Researchers – publish open access free of charge! on Monday 7 September, 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Explore your protein across species with the Alliance of Genome Resources on Tuesday 8 September, 12.00 – 12.30.

Digital Mayo clinic-KI annual scientific research meeting on 9 – 10 September.

Seminar series: Writing a kappa – organising and telling your own story on 9 – 15 September, Widerström building, KI campus Solna.

Webinar: Harm-benefit analysis of animal research - the AALAS-FELASA working group suggestion on Friday 11 September, 15.00 – 16.00.

Workshop: How to write your half-time report on 16 – 17 September, Widerström building, KI campus Solna.

Digital workshop: Sustainability in a new era of internationalisation on 16 – 18 September (the workshop is arranged in collaboration with University of Tokyo and Stockholm trio)

Digital presentation: Find a genetic mutation causing your disease with Simple ClinVar on Tuesday 22 September, 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Thursday 24 September, 13.00 – 16.00.

Digital workshop: EndNote X9 – manage your references on Tuesday 29 September, 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Writing the literature review for your half-time review on Wednesday 30 September, 13.00 – 16.00.

Digital workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript on Friday 2 October, 13.00 – 16.00.

Digital workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 6 October, 13.00 – 14.00.

Digital workshop: Writing Science for the Public on Thursday 8 October, 13.00 – 15.00.

Webinar: Welfare benchmarking in laboratory animals with a focus on mice and non-human primates on Friday 9 October, 13.00 – 14.00.

Digital workshop: COVID-19 and the iceberg of research – searching for scientific evidence in times of pandemics on Wednesday 14 October, 09.00 – 11.00.

Digital workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism on Thursday 15 October, 13.00 – 14.00.

Digital lecture: How to write your thesis on Friday 16 October, 10.30 – 12.00 and 13.30 – 14.30.

Digital presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 20 October, 12.00 – 12.30.

Webinar: Guidelines for improving the quality of animal research and testing: an overview on Wednesday 21 October, 14.00 – 15.00.

Digital workshop: Advanced searching strategy for systematic reviews on Thursday 22 October, 13.00 – 16.00.

Webinar: The value of preclinical systematic reviews on Tuesday 27 October, 11.00 – 12.00.

Digital workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Tuesday 27 October, 13.00 – 16.00.

Webinar: Researchers – publish open access free of charge! on Tuesday 10 November 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform on Tuesday 17 November, 12.00 – 12.30.

Digital workshop: EndNote X9 – manage your references on Thursday 19 November, 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Open science – Share your articles and your data on Friday 20 November, 09.00 – 12.00.

Digital workshop: Research documentation: why, what and where! on Monday 23 November, 10.00-12.00.

Digital workshop: Writing the literature review for your half-time review on Tuesday 24 November, 13.00 – 16.00.

Digital workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Thursday 26 November, 10.00 – 11.30.

Digital presentation: Find your protein localization with the Human Cell Atlas and SubCellBarCode on Tuesday 1 December, 12.00 – 12.30.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

Welcoming the new Doctoral Students’ Ombudsperson!

Ninna Oom is the new Doctoral Students’ Ombudsperson (DO) at MF and works closely with the DSA. The DSA welcomes her to the KI family!

Ninna Oom worked as a dancer for ten years, then found her new calling in the academic world through social anthropology. Her studies led to her working as a research assistant at the democracy institute, International IDEA, taking on the mission as an Ecumenical Accompanier in Palestine and Israel. Her work with children and families, nurtured her skills in conflict management.

In her role as the Doctoral Students’ Ombudsperson, Ninna is looking forward to supporting doctoral students at KI, while at the same time collaborating with faculty. She is prepared to listen carefully and assist students going through different circumstances during their doctoral studies. Her door will always be open!

 
 

Doctoral education and mental health

The pressure and stress experienced by doctoral students puts them at high risk for mental-health issues. The DSA would like to draw a roadmap that will help those in need, while also creating an environment in which doctoral students can thrive. Give the DSA your input by sharing your experience through this survey. It only takes 8 minutes and will provide the DSA and KI with useful insights in to how to make improvements. Kindly respond by 7 September, 2020. To get a full picture of the situation of the doctoral students at KI, it is essential for you to respond!

 

Nominations for MF Medals

It’s that time of the year again, to nominate MF members for the honorary medals Parva Scintilla Medicorum and Crux Parva Medicorum. Do you know anyone who has done an exemplary job within MF? Started something new, developed routines, supported students and members or done invaluable work within study surveillance? Read more at MF’s website and nominate those whom you feel deserve these medals, latest by 2 September, 2020!

 

Call for doctoral student representatives

Are you interested in further enriching the PhD experience at KI? Join the DSA as a doctoral student representative! There are a few positions that are available for the current academic year. Register your interest by visiting the link (PhDSA.se). Positions as representatives are available for the following:

Departments

Biosciences and nutrition
Clinical neuroscience
Clinical science and education, Södersjukhuset
Clinical sciences, Danderyd hospital
Learning, informatics, management, and ethics
Medical epidemiology and biostatistics
Medicine, Huddinge
Molecular medicine and surgery

Doctoral programme

Development and regeneration (DevReg)
Neuroscience
Tumor biology and oncology (FoTO)
Metabolism and endocrinology (MetEndo)

Research schools

KI-Region Stockholm research school in epidemiology
KI-Region Stockholm research school in molecular medicine
Research school in general science for clinicians (previously KI SÖS research school for clinicians)
Research school in health science (hälsovetenskap)
 

DSA communications

Would you like to share some news about events or initiatives with other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, and they can help you out with the outreach.

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board has planned an exciting time ahead and will keep you updated on their website PhDSA.se and Facebook. The first board meeting for the autumn semester is on 1 September 2020. Everyone is welcome to join the meeting on Zoom!

 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that handle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma