Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 2, 26 februari 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt genomför sin ST-utbildning inom Region Stockholm. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Ansök senast den 16 mars 2021, kl. 16.00

 

Ansök till KI:s och Region Stockholms kliniska forskarskolor med start hösten 2021

Forskarskolorna vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier (24 hp). Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under 2 år.

Ansök senast den 9:e mars 2021.

KI-Region Stockholms kliniska forskarskola i epidemiologi

KI-Region Stockholms forskarskola i klinisk psykiatri

 

Resebidrag för doktorander

Ansök om resebidrag mellan 6 april kl. 10.00 – 20 april kl. 14.00:

KI resebidrag för forskningsvistelser doktorander (avser resor med utresedatum mellan 1 maj 2021 och 31 december 2022). Resebidrag kan sökas för vistelse vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige.

KI resebidrag 2021 inklusive digitala arragemang, period 2 (avser resor med utresedatum mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022)

Axel Hirsch resebidrag för kirurger 2021, period 2 (avser resor med utresedatum mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022)

 

Rapportera incidenter

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk i arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra KI till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats. Doktorander rapporterar incident via länkar på medarbetarportalen.

 

Forskarutbildningsstatistik från årsredovisningen 2020

Totala antalet aktiva doktorander under höstterminen 2020 var 2039 st. Det utfärdades 334 doktorsexamina och 6 licentiatexamina under året, och 377 nya doktorander, varav 58 % kvinnor, antogs.

Mer statistik och nyckeltal från KI:s verksamhetsår 2020

 

Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

Informationen avseende konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen uppdateras löpande.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Webbinarium: Forskare – publicera open access utan avgift! torsdag den 11 mars kl. 13.00 – 14.00.

Digital workshop: Publicera och dela dina data! fredag den 12 mars kl. 10.00 – 11.30.

Webbinarium: The use of score sheets to improve animal welfare assessment and science fredag den 12 mars kl. 13.00 – 14.00.

Digital seminarieserie: Hur du skriver och organiserar din kappa, den 15 mars kl. 9.00 – 16.00, 17 mars kl. 9.00 – 12.00 samt 19 mars kl. 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! tisdag den 16 mars kl. 10.00 – 12.00.

Digital workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter, onsdag den 17 mars kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: Muntlig presentation för doktorander, torsdag den 18 mars kl. 13.00 – 15.00.

Digital workshop: Hur du skriver din halvtidsrapport, den 23 mars kl. 9.00 – 16.30 samt 24 mars kl. 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer, onsdag den 24 mars kl. 10.00 – 11.30.

International staff webinar: Useful facts for International staff - Swedish authorities, language courses, fredag den 26 mars kl. 11.00 – 12.00.

Webbinarium: Public honesty about laboratory animals, fredag den 26 mars, kl. 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Hitta en genetisk mutation som kan orsaka sjukdom med Simple ClinVar, tisdag den 30 mars kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Att skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen till din avhandling, tisdag den 6 april kl. 13.00 – 15.00.

Digital workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, tisdag den 13 april kl. 13.00 – 16.00.

Digital workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, torsdag den 15 april kl. 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll, torsdag den 22 april kl. 13.00 – 16.00.

Digital presentation: Hitta kompletterande data med Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 27 april kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Att skriva sin avhandling, onsdag den 28 april kl. 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Använd källor effektivt och undvik plagiat, onsdag den 28 april kl. 09.30 – 12.00.

Digital workshop: Publicera och dela dina data! onsdag den 19 maj kl. 10.00 – 11.30.

Webbinarium: Forskare – publicera open access utan avgift! torsdag den 20 maj kl. 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Hitta läkemedelsmålsmolekyler med Open Targets Platform, tisdag den 25 maj kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 1 juni kl. 13.00 – 14.30.

Digital workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! torsdag den 3 juni kl. 10.00 – 12.00.

Digital presentation: Hitta proteinet i cellen med Human Cell Altas, tisdag den 22 juni kl. 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Välkomna den nya styrelsen för DSA 2021

Som många av er vet utsågs en ny styrelse för DSA inför det akademiska året 2021 i oktober förra året. Tack vare digitala lösningar kunde omröstningen organiseras online! Här är en kort introduktion av den nya styrelsen:

Välkommen till den nya styrelsen för DSA!

 

DSA söker fortfarande efter en vice ordförande för 2021. Är det du?

Vice ordföranden samarbetar nära med ordföranden i dialog med KI:s ledning, MF och externa organisationer. Du kommer att vara "go-to"-personen för de olika arbetsgrupperna och kommer också att handleda och hjälpa arbetsgrupperna efter behov. Ingen förkunskap i svenska krävs. Ansök idag!

 

Följ DSA på Twitter, Instagram och Facebook för mer information!

DSA är aktiv på Twitter (@DSAkarolinska), Instagram (@dsa.karolinska) och Facebook (@dsa.karolinska). Följ dem för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna från dina doktorandrepresentanter och kommande evenemang.

 

Gå med i en av DSA:s arbetsgrupper?

Är du intresserad av att gå med i en av DSA:s arbetsgrupper och vara med att planera olika uppdrag eller evenemang? Vill du träffa andra doktorander på KI och få din åsikt hörd? De olika DSA-arbetsgrupperna arbetar på olika sätt för att förbättra forskarutbildningen på KI.

I år finns det fem olika arbetsgrupper i DSA:

Studentrepresentation: Den här gruppen organiserar studentrepresentanternas workshop och etablerar plattformar för kommunikation för att koordinera centrala och lokala studentrepresentanter. För mer information, kontakta Dina Dabaghie.

Forskarutbildning: Den här gruppen stöttar studentrepresentanterna i kommittén för utbildning på forskarnivå på KI och andra centrala organ som t.ex. kurs- och programkommittén. Gruppen diskuterar strategiska frågor inom forskarutbildningen, såsom t.ex. kvalitet i kurser och handledning. För mer information, kontakta Leonie Vetter.

Välfärd och hälsa: Gruppen för doktoranders välfärd och hälsa arbetar flitigt för att säkerställa studenternas välmående under doktorandperioden. Den här gruppens fokus sträcker sig från fysisk och mental hälsa, arbetsmiljöförhållanden till migrationsfrågor. Exempel på tidigare arbete innefattar utformning och analyser av enkäter om mental hälsa, hitta lösningar för att hjälpa doktorander (t.ex. Mindworkout träningsprogrammen) etc. Gå med i denna arbetsgrupp genom att kontaka Jan Philipp Reising!

Sociala events: Den sociala event-gruppen är ansvarig för att arrangera mingel för doktorander inklusive DSA:s pub, frågesportskvällar samt sportevenemang. Den här gruppen jobbar för att se till att doktorander också kan ta del av fritidsaktiviteter under sin tid på KI. Om du skulle vilja vara med och hjälpa till att organisera event eller har idéer, kontakta Weiyingqi Cui.

Public relations: PR-gruppen jobbar med att sätta ihop och distribuera information från DSA och andra (t.ex. KICC, KI karriärservice, TEDxKI) till doktorander på KI. Gruppen använder Facebook, Instagram, Twitter, sitt nyhetsbrev samt doktorandsektionens hemsida. De representerar även DSA under introduktionsdagen för doktorander. Gruppen letar alltid efter skribenter, konstnärliga utformare, entusiaster inom social media, redaktörer samt webbplatsansvariga. Om du önskar utveckla din kreativa sida, gå med i denna arbetsgrupp genom att kontakta Jessica Gracias Lekander.

Spana in de olika arbetsgrupperna på deras hemsida och hör av Dig!

 

DSA Communications

Vill du annonsera evenemang eller händelser för andra doktorander? Maila DSA på DsaComms@medicinskaforeningen.se, de hjälper dig att nå ut till andra.

 

DSA styrelsemöte

Missa in DSA:s styrelsemöte som äger rum den 24 mars. Få den senaste informationen om DSA:s kommande planerna inför år 2021. Alla är välkomna att ansluta till mötet via Zoom! Följ också de senaste uppdateringarna på DSA:s sociala flöden

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 2, 26 February 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Call for research residencies ("forskar-ST-medel")

”Forskar-ST” is a programme for financing research during the residency (in Swedish ST-utbildning). To apply you have to be a doctoral student at KI (not yet having performed your half-time review when you apply) as well as a physician performing your residency within Region Stockholm (having performed maximally 42 months of your residency).

Deadline for applications: 16 March 2021 at 4 p.m.

More information about “forskar-ST” and the application procedure

 

Apply to KI/Region Stockholm’s clinical research schools commencing autumn 2021

The research schools are aimed at doctoral students who are clinically active within Region Stockholm. They comprise a total of 16 weeks of full-time studies (24 higher education credits). The courses are divided into four blocks of four weeks each, and are spread over two years.

Deadline for applications: 9 March 2021.

KI-Region Stockholm's clinical research school in epidemiology

KI-Region Stockholm's clincal research school in psychiatry

 

Travel grants for doctoral students

Apply between 6 April at 10 a.m. and 20 April 2021 at 2 p.m.:

KI travel grant for research visits for doctoral students (for travel with departure date between 1 May 2021 – 31 December 2022). The travel grant can be applied for for a stay at a university or research institution inside and outside of Sweden.

KI Travel Grant 2021 including digital arrangements, period 2 (for travel with departure date between 1 July 2021 – 30 June 2022)

Axel Hirsch travel grant for surgeons 2021, period 2 (for travel with departure date between 1 July 2021 – 30 June 2022)

 

Report an incident

Have you been involved in or witnessed some kind of irregular or unlawful situation or noticed a potential danger? The more we get to know, the more effectively we can act, and the better placed we will be to make KI a safer, more secure and more sustainable workplace. Doctoral students report incidents via links on the staff portal.

 

Doctoral education statistics from KI’s annual report 2020

The total number of active doctoral students during the autumn semester 2020 was 2039. 334 doctoral degrees and 6 licentiate degrees were issued during 2020. 377 persons were admitted to doctoral education, of which 58 % were women.

More statistics and key figures from 2020

 

Consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education

Information regarding consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education on the staff portal is updated continuously.

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Webinar: Researchers – publish open access free of charge! on Thursday 11 March, 13.00 –14.00.

Workshop: Publish and share your data! on Friday 12 March, 10.00 – 11.30.

Webinar: The use of score sheets to improve animal welfare assessment and science on Friday 12 March, 13.00 – 14.00.

Digital seminar series: Writing a kappa – organising and telling your own story on 15 March 9.00 – 16.00, 17 March 9.00 – 12.00, and 19 March 9.00 – 12.00.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on Tuesday 16 March, 10.00 – 12.00.

Workshop: Advanced searching strategy for systematic reviews on Wednesday 17 March, 13.00 – 16.00.

Workshop: Giving oral presentations on Thursday 18 March, 13.00 – 15.00.

Digital workshop: How to write your half-time report on 23 March 9.00 – 16.30 and 24 March kl. 9.00 – 12.00.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Wednesday 24 March, 10.00 – 11.30.

International staff webinar: Useful facts for International staff - Swedish authorities, language courses on Friday 26 March, 11.00 – 12.00.

Webinar: Public honesty about laboratory animals on Friday 26 March, 13.00 – 14.00.

Presentation: Find a genetic mutation causing disease with Simple ClinVar on Tuesday 30 March, 12.00 – 12.30.

Workshop: Writing the Popular Science Summary of your Thesis on Tuesday 6 April, 13.00 –15.00.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Tuesday 13 April, 13.00 – 16.00.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on Thursday 15 April, 13.00 – 15.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review on Thursday 22 April, 13.00 –16.00.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 27 April, 12.00 – 12.30.

Digital workshop: How to write your thesis on Wednesday 28 April, 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism on Wednesday 28 April, 09.30 – 12.00.

Digital workshop: Publish and share your data! on Wednesday 19 May, 10.00 – 11.30.

Webinar: Researchers – publish open access free of charge! on Thursday 20 May, 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Find a drug target with the Open Targets Platform on Tuesday 25 May, 12.00 –12.30.

Digital workshop: iThenticate - a plagiarism detection software on Tuesday 1 June, 13.00 – 14.30.

Digital workshop: Research documentation: why, what and where! on Thursday 3 June, 10.00 – 12.00.

Digital presentation: Find the protein localization with the Human Cell Atlas on Tuesday 22 June, 12.00 – 12.30.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

Welcome the new DSA board of 2021

As many of you know, the new board of the DSA for the academic year of 2021 was elected last year in October. Thanks to today’s great technology, this could be organized online! Here’s a short introduction of the present board:

Please, welcome the new board of DSA!

DSA is still looking for a vice chair for 2021. Will it be you?

The vice chairperson collaborates closely with the chairperson in dialogue with KI leadership, MF, and external organizations. You will be the go-to person for the different workgroups and will also supervise and help the workgroups, as needed. No prior knowledge of Swedish is required. Apply today!

 

Follow us on Twitter, Instagram and Facebook for more information!

DSA is active on Twitter (@DSAkarolinska), Instagram (@dsa.karolinska) and Facebook (@dsa.karolinska). Follow them to get the latest updates from your doctoral student representatives or upcoming events.

 

Interested in joining a DSA work group?

Interested in getting involved in the DSA and being part of the organization of a variety of different events? Whether you just want to meet other doctoral students around KI or have a say in the doctoral education, the different DSA workgroups deal with several different tasks to improve things for doctoral student at all levels. This year, there are five different workgroups within the DSA. Check out the different workgroups and get in touch with their representatives:

Student representation: The Student Representation group organizes the student representatives’ workshop and establishes communication platforms to coordinate central and local student representatives. For more information, please contact Dina Dabaghie.

Doctoral education: This group supports the student representatives in the Committee for doctoral education and other central organsations such as the Course and programme committee. The group discusses strategic questions regarding doctoral education such as quality of doctoral courses, doctoral supervision etc. For more information, please contact Leonie Vetter.

Welfare and health: The Doctoral Welfare and Health group works hard to ensure doctoral students’ welfare during their PhD journey. The focus of this group spans from physical and mental health, work environment conditions to migration issues. Examples of past work include designing and analysing mental health surveys, coming up with solutions to help doctoral students (for e.g. the Mindworkout program), etc. Join this workgroup by contacting Jan Philipp Reising!

Social events: The Social Events group is responsible of the organization of mingles for the doctoral students, including the DSA pub, trivia nights and sports events. This group works to make sure doctoral students can also enjoy leisure activities during their time at KI. If you wish to help organize events or have event ideas, get in touch with Weiyingqi Cui.

Public relations: The PR team works with packaging and distributing information from the DSA, and others (e.g. KICC, KI career service, TedxKI) to doctoral students at KI. They utilize Facebook, Instagram, Twitter, our newsletter, and, of course, their website. They also represent the DSA at the doctoral student introduction day. They are always looking for writers, artists, social media enthusiasts, editors and website managers. If you wish to develop your creative side, join this workgroup by contacting Jessica Gracias Lekander.

Check out the different workgroups at DSA's website and get in touch!

 

DSA Communications

Want to promote some events or initiatives with other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, they will help you to reach out.

 

DSA Board Meeting

Don’t miss out on the DSA board meeting that will take place on March 24th. Get the latest information about the coming plans in the DSA for 2021. Everyone is welcome to join the meeting via Zoom! Follow the latest updates on the DSA social channels as well.

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma