Utbildningsnytt

Nr 1, 2021

 

Läs brevet i din webbläsare

 

STUDIEREKTORERNA INFORMERAR!

 
Olav Rooyackers och Li Felländer Tsai
 

Introduktionskurs till forskarutbildning vid KI ger nu 1 hp.

 

"Introduktionskursen till forskarutbildning vid KI" är obligatorisk för alla doktorander vid KI och skall genomföras inom det första året som registrerad doktorand. Kursen ger nu 1 hp mot tidigare 0 hp.

Du hittar information för anmälan här https://staff.ki.se/introduction-to-doctoral-education-at-ki-expectations-support-and-opportunities

Om du inte gått kursen och har kommit lite längre i din forskarutbildning rekommenderar vi dig att anmäla sig snarast.

 

Digitala individuella studieplanen (eISP)

 

Det har nu skapats ett flertal eISP i systemet vilket är glädjande då vi vet att pandemin har gjort att många av er kämpat ute på era kliniker. Vi arbetar kontinuerligt med att granska och fastställa dessa. Förhoppningen är ju att CLINTECs alla doktorander skall vara inne i systemet under december 2021.

För nyantagna doktorander är det huvudhandledare som skapar eISP för sin nyregistrerade doktorand. Mer information om detta finner ni på KIs hemsida "Skapa en ISP". Huvudhandledare och bihandledare ges behörighet till systemet när doktoranden registreras av LADOK-administratören. Om du saknar någon hör av dig till LADOK-administratören.

För doktorander som varit registrerade sedan tidigare, skapas eISP som en uppföljning av sina forskarstudier och ersätter bl. a.den tidigare årliga uppföljningen. Inför halvtidskontroll skall även eISPn uppdateras, se flödesbild
Även här är det huvudhandledaren som skapar eISPn i systemet. Mer information om detta finns också på KIs hemsida "Följa upp och uppdatera".

Alla dokument som laddas upp i systemet skall vara godkända och underskrivna, det gäller bl.a.

Individuel studieplan
Finansieringsplan
Årliga uppföljningar
Handledarbyte
Tid före registrering
Institutionsbyte

Kontakta LADOK-administratören som hjälper dig med dessa dokument för uppladdning.

Etiska tillstånd skall också laddas upp i systemet och vi vore tacksam om du samlar alla dokument i ett ärende till en fil, beslut, ansökan och eventuella ändringar. Döp filen till EPN_XX-XX/XXXX (X=diarienumret).
Skriv gärna en kort beskrivning i rutan avsedd för detta för de dokument du laddar upp.

Vi rekommenderar er också att använda "Meddelandeloggen" för korta meddelanden innan du skickar din eISP vidare i systemet.

 

Vi rekommenderar att du alltid börjar på CLINTECs hemsidor för forskarutbildningen där du hittar CLINTEC-specifika rutiner och blanketter som skall ingå för att komplettera ansökningar m.m.

Alla dokument som lämnas in skall vara enkelsidiga och original om underskrifter finnes!

 

Kontakta LADOK-administratören.

Skickar du något med posten är adressen:

Agneta Wittlock
Enheten för ÖNH-sjukdomar, B61
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

Kommer du förbi är det bäst att ringa först, så du vet att jag är på plats när du kommer, 08-585 87353. Karta med vägbeskrivning

 
Agneta Wittlock

Agneta Wittlock

 

CLINTECs nyhetsbrev är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla doktorander inom CLINTEC.

Do not click this link

Skickat med Paloma