Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 1, 2 februari 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram erbjuder ett övergripande utbud av kurser och lärandeaktiviteter för doktorander inom 11 olika forskningsområden. Doktorander vid KI är välkomna att anmäla sig till ett eller flera forskarutbildningsprogram för att få information om kurser och aktiviteter som erbjuds inom det aktuella forskningsområdet.

Kontaktinformation till KI:s forskarutbildningsprogram

 

Utlysning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander vid KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningsperiod: 7 – 21 februari 2022.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

 

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander vid KI som har en anställning som ST-läkare hos vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Ansök senaste 16 mars 2022, kl. 16.00.

Mer information om forskar-ST och ansökningsprocessen

 

Dags att söka till KI:s och Region Stockholms kliniska forskarskolor med start hösten 2022

Forskarskolorna vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier, 24 hp. Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under två år. Ansök senast 8 mars 2022.

Forskarskolor:

Allmänmedicin och primärvård
Epidemiologi
Klinisk behandlingsforskning
Molekylärmedicin
 

Utvärderingen av ALF-systemet

Under året kommer två stora utvärderingar av den kliniska forskningen genomföras. Dels utvärderar Vetenskapsrådet (VR) den kliniska forskningen (ALF-utvärderingen), dels utvärderar Socialstyrelsen universitetssjukvården (USV-utvärderingen).

Utfallet av ALF-utvärderingen kommer att styra hur mycket statliga pengar Stockholm och de andra regionerna får till klinisk forskning de närmaste fyra åren. En viktig del av utvärderingen är en enkät som skickas till alla kliniska forskare och kliniska doktorander. För att ge en så rättvisande bild som möjligt är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. E-post med enkäten har följande ämnesrad: Vetenskapsrådet - Survey of prerequisites for clinical research in the ALF region - Part 1. Mer information om utvärderingarna

Med anledning av ALF-utvärderingen bjuder prorektor vid KI Anders Gustafsson och forsknings- och innovationsdirektör vid Region Stockholm Clara Hellner in till ett regionalt dialogmöte den 11 februari för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar.

 

Kurser i svenska under vårterminen 2022

Alla KI-doktorander erbjuds att utan kostnad gå en kurs i svenska språket arrangerad av Folkuniversitetet. Övriga deltagare betalar enligt ramavtalet. Nya kurser på nivåerna A1, A2 och B1 startar fr.o.m. den 24 januari. Tid kl. 17.30 – 19.00 eller 19.15 – 20.45, en gång i veckan i 10 veckor. Mer information om kurser i svenska

 

Precisionsmedicin – ett paradigmskifte inom sjukvården och den medicinska forskningen

Precisionsmedicin kan möjliggöra säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, ge färre vårdskador och ökad överlevnad baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, genetiska profil och specifika biomarkörer. Precisionsmedicinen kräver att sjukvård och forskning hittar nya sätt att växelverka.

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin från ledande experter? En (icke poänggivande) online-kurs Personalised medicine from a Nordic perspective“ har utvecklats i samarbete med flera nordiska lärosäten. Se trailer för kursen och anmäl dig här.

 

Hjälp oss att förbättra våra IT-system inom utbildningsområdet

Vi söker dig som har ett intresse av digitalisering och ser att de IT-system vi använder inom utbildningen på KI har potential att förbättras. I ett par kommande workshops samlar vi representanter från olika delar av KI för att hjälpa oss att förstå de viktigaste behoven och göra rätt prioriteringar. Projektet är en del i KI:s strategi för informationshantering 2019–2022, där utbildning är ett av fem insatsområden. Läs mer och gör en intresseanmälan senast 7 februari

 

Flera nya publiceringsmöjligheter och andra förändringar i KIB:s medieutbud 2022

Nya publiceringsavtal
I år har KI fyra nya avtal med förbetalda publiceringsavgifter för open access-artiklar. Förlagen är PLOS, Nature, Company of Biologists och Microbiology Society.

Mer information om förändringar i utbudet finns på KIB:s webbplats

Presentationer om KI:s publiceringsavtal
Under vårterminen kommer flera presentationer hållas om KI:s publiceringsavtal. De heter "Researchers – publish open access with prepaid APC:s" och återfinns i bibliotekets kalender. Varmt välkomna att anmäla er.

 

Bilder till din avhandling

Nu finns det nya riktlinjer för bilder, fotografier och illustrationer som påverkar val av bilder till din avhandling. Bilder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

International staff meeting: SIFA Swedish language courses for academics spring 2022, torsdag den 3 februari kl. 10.00 – 11.00.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication, torsdag den 3 februari kl. 13.00 – 16.00.

Lunch med studenthälsan: Stresshantering (på svenska), onsdag den 9 februari kl. 12.00 – 12.45.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, onsdag den 9 februari kl. 13.00 – 15.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, måndag den 14 februari kl. 13.00 – 16.00.

Workshop: iThenticate – a plagiarism detection software, onsdag den 16 februari kl. 13.00 – 14.30.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, torsdag den 17 februari kl. 13.00 – 13.30.

Workshop: Publish and share your data, fredag den 18 februari kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript, måndag den 21 februari kl. 9.00 – 12.00.

Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative, onsdag den 23 februari kl. 12.00 – 12.30.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Seminar on Sleep, onsdag den 23 februari kl. 12.00 – 12.45.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Public speaking anxiety, onsdag den 9 mars kl. 12.00 – 12.45.

Advanced searching strategy for systematic reviews, torsdag den 17 mars kl. 13.00 – 16.00.

Workshop: Giving oral presentations, fredag den 18 mars kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Research documentation: why, what and where!, måndag den 21 mars kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: Screening in Rayyan, onsdag den 23 mars kl. 10.00 – 12.00.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Psychological sustainability for students, onsdag den 23 mars kl. 12.00 – 12.45.

Presentation: Find a genetic mutation causing disease with Simple ClinVar, onsdag den 30 mars kl. 12.00 – 12.30.

Workshop: Screening in Rayyan, tisdag den 5 april kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, onsdag den 6 april kl. 13.00 – 15.00.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, torsdag den 7 april kl. 13.00 – 13.30.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication, onsdag den 13 april kl. 13.00 – 16.00.

EndNote 20 – manage your references, torsdag den 14 april kl. 13.00 – 15.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, måndag den 25 april kl. 13.00 – 16.00.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies, onsdag den 27 april kl. 12.00 – 12.30.

Workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism, torsdag den 28 april kl. 9.00 – 12.00.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, tisdag den 3 maj kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: Publish and share your data, torsdag den 19 maj kl. 13.00 – 15.00.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, fredag den 20 maj kl. 13.00 – 13.30.

Presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform, onsdag den 25 maj kl. 12.00 – 12.30.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics, måndag den 30 maj kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software, onsdag den 1 juni kl. 13.00 – 14.30.

Research documentation: why, what and where!, fredag den 3 juni kl. 10.00 – 12.00.

Presentation: Find your protein localization with the Human Cell Atlas, måndag den 20 juni kl. 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Bli ledamot i DSA:s styrelse!

Bli medlem i din studentkår Medicinska Föreningen (MF) och Doktorandsektionen (DSA)! MF är det största studentkåren på KI och är ansvarig för att organisera evenemang och aktiviteter för alla studenter, föra dialog med KI:s ledning samt stödja och välja studentrepresentanter. DSA är den största sektionen i MF och har ansvaret för alla doktorander. DSA:s styrelse har sin egen budget och organiserar workshops, seminarier, evenemang och många andra aktiviteter. Dessutom ansvarar DSA för att välja och stödja doktorandrepresentanter i vissa befattningar och bidra till doktorandernas välbefinnande.

Ansök här!

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta DSA via mail på dsa@medicinskaforeningen.se.

 

Doktorander! Hitta din mentor i DSA:s nya plattform

Alla doktorander vid KI ska ha en mentor, men vi vet alla att det är särskilt svårt att knyta nya kontakter under en pandemi.

Därför har DSA i samarbete med KI:s karriärservice skapat en virtuell mötesplats där du kan hitta en lämplig mentor inom eller utanför akademin som kan ge dig råd för alla frågor du kan ha.

Din mentor kommer att vara med dig varje steg på vägen medan du utforskar dina tankar och ambitioner. Partnerskapen leds av studenten; så utnyttja möjligheten och be om allt stöd du behöver.

Hitta mer information här.

Ansök nu för att hitta din nya mentor här.

 

Nästa DSA styrelsemöte: 17 februari kl 18:00

Nästa DSA styrelsemöte är planerat att äga rum den 17 februari kl 18:00. Få den senaste informationen om de kommande planerna i DSA för 2022. Alla är välkomna att delta i mötet via Zoom! Kolla in DSA:s hemsida för mer info här!

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 1, 2 February 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

KI’s thematic doctoral programmes

KI offers a number of thematic doctoral education programmes comprising an overarching range of courses and learning activities in 11 different research fields. Doctoral students at KI are welcome to register for one or more doctoral programmes to receive information about courses and activities offered in the chosen research area.

Contact information to the doctoral programmes

 

Spring call for research internships ("forskar-AT")

”Forskar-AT” is a programme for financing research during the AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Application period: 7 – 21 February 2022.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Call for research residency programme ("forskar-ST-medel")

”Forskar-ST” is a programme for financing research during the residency (in Swedish ST-utbildning). To apply you have to be a doctoral student at KI (not yet performed half-time review when you apply) as well as a physician performing residency within Region Stockholm (performed maximally 42 months of your residency).

Deadline for applications: 16 March 2022 at 4 p.m.

More information about “forskar-ST” and the application procedure

 

Time to apply to KI’s and Region Stockholm’s clinical research schools, starting autumn 2022

The research schools are for doctoral students clinically active in Region Stockholm and comprise a total of 16 weeks’ full-time study (24 HE credits). The courses are divided into four four-week blocks over two years. Deadline for applications: 8 March 2022.

Research schools:

Family medicine and primary care
Epidemiology
Clinical therapy research (in Swedish)
Molecular medicine
 

The ALF evaluation of clinical research

Two major evaluations of clinical research, education and development will be conducted during 2022. The Swedish Research Council (VR) evaluates clinical research (the ALF evaluation), and the National Board of Health and Welfare evaluates university healthcare (the USV evaluation).

The outcome of the ALF evaluation will influence how ALF research funding for clinical research over the next four years will be allocated to Stockholm and the other regions. An important part of the evaluation is a questionnaire sent to all clinical researchers and clinical doctoral students. In order to give as accurate a picture as possible, it is important that as many people as possible answer the survey. E-mail headline: Vetenskapsrådet - Survey of prerequisites for clinical research in the ALF region - Part 1. More information about the evaluations

Vice President at KI Anders Gustafsson and Director of Research and Innovation at Region Stockholm Clara Hellner invites you to a regional dialogue meeting on 11 February to discuss the evaluation and prerequisites for clinical research.

 

Swedish language courses spring semester 2022

Doctoral students at KI are offered a course in Swedish free of charge arranged by Folkuniversitetet. Other staff members pay according to the framework agreement. The spring semester begins on January 24 with multiple start dates. Time 17.30 – 19.00 or 19.15 – 20.45 once a week for 10 weeks. Levels A1, A2 and B1. Read more at the staff portal.

 

Precision medicine – a paradigm shift in healthcare and medical research

Precision medicine can enable safer diagnostics, more efficient treatments, reduce healthcare injuries and increase survival based on the individual patient's unique conditions, genetic profile and specific biomarkers. Precision medicine requires healthcare and research to find new ways of interacting.

Do you want to learn more about precision medicine from leading experts? A (not credit-bearing) online course "Personalized medicine from a Nordic perspective" has been developed in collaboration with Nordic universities. Watch the trailer for the course and register for the course here.

 

Help us to improve our IT-systems used for education

Do you have an interest in digitalization and see potential improvements in our IT-systems used for education at KI? In two upcoming workshops, we gather representatives from different parts of KI to help us understand the most important needs and make the right priorities. The project is part of KI's strategy for information management 2019–2022, where education is one of five focus areas. Read more and register your interest no later than 7 February

 

New publishing opportunities and other changes to the University Library’s range of e-resources 2022

New publishing agreements
As of 1 January 2022 there are four new agreements with prepaid publishing fees. The publishers are PLOS, Nature, Company of Biologists and Microbiology Society.

More information can be found at KIB's website

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC's
There will be several presentations during the spring about KI's agreements with prepaid publishing fees, APC's. Please find more information in KIB's calendar.

 

Images for your thesis

There are new guidelines for images, photos and illustrations which affect your choice of images for your thesis. Images can be photographs but also illustrations, graphics, or collages.

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

International staff meeting: SIFA Swedish language courses for academics spring 2022, on Thursday 3 February, 10.00 – 11.00.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication, on Thursday 3 February, 13.00 – 16.00.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Stress management (in Swedish), on Wednesday 9 February, 12.00 – 12.45.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, on Wednesday 9 February, 13.00 – 15.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, on Monday 14 February, 13.00 – 16.00.

Workshop: iThenticate – a plagiarism detection software, on Wednesday 16 Februari, 13.00 – 14.30.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, on Thursday 17 February, 13.00 – 13.30.

Workshop: Publish and share your data, on Friday 18 February, 10.00 – 12.00.

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript, on Monday 21 February, 9.00 – 12.00.

Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative, on Wednesday 23 February, 12.00 – 12.30.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Seminar on Sleep, on Wednesday 23 February, 12.00 – 12.45.

International Staff meeting: Useful facts for international staff, on Thursday 24 February, 10.00 – 11.00.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Public speaking anxiety, on Wednesday 9 March, 12.00 – 12.45.

Lunch seminar with the Student Health Centre: Psychological sustainability for students, on Wednesday 23 March, 12.00 – 12.45.

Advanced searching strategy for systematic reviews, on Thursday 17 March, 13.00 – 16.00.

Workshop: Giving oral presentations, on Friday 18 March, 13.00 – 15.00.

Workshop: Research documentation: why, what and where!, on Monday 21 March, 10.00 – 12.00.

Workshop: Screening in Rayyan, on Wednesday 23 March, 10.00 – 12.00.

Presentation: Find a genetic mutation causing disease with Simple ClinVar, on Wednesday 30 March, 12.00 – 12.30.

Workshop: Screening in Rayyan, on Tuesday 5 April, 10.00 – 12.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, on Wednesday 6 April, 13.00 – 15.00.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, on Thursday 7 April, 13.00 – 13.30.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication, on Wednesday 13 April, 13.00 – 16.00.

EndNote 20 – manage your references, on Thursday 14 April, 13.00 – 15.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, on Monday 25 April, 13.00 – 16.00.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies, on Wednesday 27 April, 12.00 – 12.30.

Workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism, on Thursday 28 April, 9.00 – 12.00.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, on Tuesday 3 May, 13.00 – 14.30.

Workshop: Publish and share your data, on Thursday 19 May, 13.00 – 15.00.

Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, on Friday 20 May, 13.00 – 13.30.

Presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform, on Wednesday 25 May, 12.00 – 12.30.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics, on Monday 30 May, 13.00 – 15.00.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software, on Wednesday 1 June, 13.00 – 14.30.

Research documentation: why, what and where!, on Friday 3 June, 10.00 – 12.00.

Presentation: Find your protein localization with the Human Cell Atlas, on Monday 20 June, 12.00 – 12.30.

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

Become a DSA Board Member!

Come join us in your student union, Medicinska Föreningen (MF), and in your section, the Doctoral Students' Association (DSA)! MF is the biggest student union at KI and it's responsible to organize events and activities for all students, conducting a dialogue with the KI leadership and supporting and electing students representatives. DSA is the biggest section in MF and has the responsibility for all the doctoral students. The DSA board has its own budget and organizes workshops, seminars, events and many other activities. Moreover, it is responsible for electing and supporting doctoral students representatives in some positions and in different ways contribute to the wellbeing of the doctoral students' community.

Apply here!

If you have any questions, don't hesitate to contact DSA by email at dsa@medicinskaforeningen.se.

 

Doctoral Students! Find your Mentor in DSA's New Platform

All doctoral students at KI shall have a mentor, but we all know how hard it was to establish new connections, especially during pandemics.

Therefore, the DSA in collaboration with KI career service has created a virtual meeting place for you to find a suitable mentor within or outside of academia willing to give you advice for any question you might have.

Your mentor will be with you every step of the way as you explore your thoughts and aspirations. The partnerships are led by the mentee; so make the most of this experience and ask for any support you may need.

Find more information here.

Apply now to find your new mentor here.

 

Next DSA Meeting: February 17th at 18:00

The next DSA board meeting is scheduled to take place on February 17th at 18:00. Get the latest information about the coming plans in the DSA for 2022. Everyone is welcome to join the meeting via Zoom! Check the DSA’s website for more info here!

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma