Nr 5/2018

Läs i webbläsare

Nytt nätverk förenar neurovetenskap och lärarutbildning

Ett nytt nätverk vid universitetet arbetar för att överbrygga motsättningar mellan psykologi och pedagogik. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
Läs mer»

 

Utmaning för forskare att läsa till lärare

Forskare inom naturvetenskap genomgår en kännbar yrkesväxling under den ettåriga utbildningen till ämneslärare, visar en ny studie. Läs mer»
 


Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Tio år med lärarutbildning vid Stockholms universitet

"Lärarutbildningarna står idag på en fast vetenskaplig grund och samarbetet mellan lärarutbildare och övriga forskare och lärare vid universitetet är större och starkare än någonsin."
Läs mer»

FORSKNING

Mindre skolk på skolor med bra arbetsklimat för lärare

Ett starkt ledarskap och bra arbetsklimat för lärarna är förknippat med mindre skolk bland eleverna. Det visar en ny studie om skolk i Stockholms gymnasieskolor.
Läs mer»

Sammanhanget påverkar matteundevisningen

Hela sammanhanget av klassrumsundervisning, andra lärare, läromedel och kursplaner skapar en miljö av samspel som påverkar vad som blir undervisat i matematik, visar en ny avhandling. Läs mer»

 

Stora anslag till forskning inom utbildningsvetenskap

Forskning om sexualundervisning, om att vara barn i forskning, och specialpedagogik i förskolan är några projekt som fått medel i höst.
Läs mer»

Datorspelande pojkar bättre på läsning

Svenska pojkar förbättrade sina resultat i läsförståelse i Pisa-undersökningen 2015 jämfört med 2012. Särskilt de pojkar som ofta använder dator på fritiden, visar en ny studie.
Läs mer»

 

Andraspråk till tusen

Tänkandet är lika mycket visuellt som språkligt. Den insikten, och flera, fick de tusentalet deltagare som samlades till symposium om andraspråkslärande. Några föreläsningar spelades in och går nu att se i efterhand.
Läs mer»

UTBILDNING

Inte för sent att kompetensutveckla sig i vår

Språk- eller matematikdidaktik, drama eller SO? Ny chans att anmäla sig till vårens kurser för yrkesverksamma lärare och andra intresserade öppnar den 14 december.
Läs mer»

Fotbollsstjärnan om rasism i klassrummet

Före detta fotbollsstjärnan och numera universitetets hedersdoktor Lilian Thuram föreläste för lärarstudenter om hur man kan prata om rasism i klassrummet.
Läs mer»

 

Större utrymme för röstlära

Ett nytt projekt om röstvård och röstutveckling ska ge lärarstudenterna bättre verktyg i sitt framtida arbetsliv.
Läs mer»

 

Utomhusmatte för 300 barn

Ekollon, kottar och stenar blev viktiga resurser i den matematiklektion som lärarstudenter genomförde för 300 barn utomhus. Läs mer»

Likt men ändå olikt på VFU i Finland

Felicia Wiridén gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning i Helsingfors och kom hem med en delvis annorlunda bild av finsk skola.
Läs mer»

PÅ GÅNG

28-30 november
Saco studentmässa»
Saco studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för dem som ska välja eftergymnasial utbildning. Lärarutbildningarna är på plats för att presentera utbildningarna och svara på frågor.

3 december
Konferens om islamundervisning»
Välkommen till en konferens där forskare från olika europeiska länder diskuterar relationen islamundervisning och offentlig skola. Anmäl dig senast 29 november.

7 december
Disputation i förskoledidaktik»
Sofia Grunditz lägger fram avhandlingen "Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi".

8 december
Årets nobelpristagare föreläser»
Årets nobelpristagare i kemi, fysik och ekonomi föreläser i Aula Magna. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

11 december
Temadag om våld mot barn»
Institutionen för socialt arbete bjuder in till en temadag som belyser frågor om våld mot barn. Ingen föranmälan.
 


14 december
Disputation i barn- och ungdomsvetenskap»
Ylva Lorentzon försvarar sin avhandling "Öppna världar, slutna rum. Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik".

NAMN & NYTT

Nya professorer inom lärarutbildningarna

Christina Hedman har anställts som professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och Anja Kraus som professor i de estetiska ämnenas didaktik. Camilla Thunborg har befordrats till professor i pedagogik.

Ny bok om islamundervisning

En ny bok i religionsdidaktik belyser erfarenheter från lärare och elever om undervisning i sekulär skola och konfessionellt baserad islamundervisning. Välkommen på bokrelease den 3 december. Läs mer»

 

Förskolans historia i ny bok

Den nya boken "Förskolans historia - förskolepolitik, barn och ungdom" förklarar de politiska ställningstaganden och beslut som har lett fram till att dagens förskola ser ut som den gör.
Läs mer»

Podd om språkutvecklande undervisning

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har startat en podd om hur lärare kan arbeta med elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasiet.
Läs mer»

Lärares dilemman i ny grundläggande bok om lärarutbildning

Ett femtiotal ledande forskare ger i boken "Att bli lärare" hela bredden av kunskaper som en lärare behöver tillägna sig under utbildningen. Boken fungerar också som en första introduktion till de ämnesdidaktiska frågorna. Läs mer»

Om nyhetsbrevet

Stockholms universitets policy är att aldrig dela med sig av, eller tillåta annan aktör att använda, prenumeranters uppgifter. Som prenumerant har du i varje nyhetsbrev möjlighet att avsluta eller ändra din prenumeration. Vill du avregistrera dig från detta nyhetsbrev, klicka på länken längst ner.

Lärarutbildningens nyhetsbrev ges ut fem gånger per år. Ansvarig utgivare är Områdeskansliet för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

Redaktör: Gunilla Nordin.
Kontakt: lararutbildningsnyheter@su.se
 

Foto: Stockholms universitet/Stefan Wiens, Stockholms universitet/Niklas Björling, Mostphotos/Agneta Forssén, Stockholms universitet/Niklas Björling, Stockholms universitet/Maria Stoetzer, Mostphotos/Folmer, Mostphotos/Sten-Åke Stenberg, Mostphotos/Vasyl Duda, Stockholms universitet/Eva Dalin


För att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: lararutbildningsnyheter@su.se. Du kan också prenumerera på Stockholms universitets nyhetsbrev.
 

 

Avregistrera dig

Postman