Ser brevet konstigt ut, klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Om mottagande och bosättning av nyanlända personer

| Skicka vidare |

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har tidigare skickat ut ett gemensamt informations- och prognosbrev i PDF-format om det aktuella läget inom mottagandet av asylsökande och nyanlända till landets kommuner. Nu testar myndigheterna istället att skicka ut ett digitial nyhetsbrev med länkar in till myndigheternas webbplatser.

Vidarebefordra gärna följande utskick till kommunstyrelsen, ansvarig verksamhetschef för flykting- och integrationsfrågor, socialnämnd, arbetsmarknadsnämnd, utbildningsnämnd samt berörda förvaltningschefer.

Mottagandeutredning

Under året har flera instanser svarat på betänkandet av remissen ”Ett ordnat mottagandet – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändandet”. Under hösten har även några andra instanser svarat på Promemorian ”Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande”.

Mottagandeutredningen

 

Kommuntal 2019

Samtliga länsstyrelser har utifrån länstalen fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner. Vid fördelningen tas hänsyn till kommuners arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och asylsökande. Länsstyrelserna får även ta hänsyn till kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder. Processen för framtagande av kommuntal varierar beroende på kontexten i respektive län.

Läns- och kommunal för 2019

 

Migrationsverkets årsplanering för 2019 års kommuntal

Migrationsverket har nyligen beslutat om årsplaneringen för 2019 års kommuntal. Årsplaneringen visar hur många nyanlända personer som varje kommun ska få anvisade per månad under ett år, och fungerar som ett planeringsverktyg för kommuner och Migrationsverket.

Nyhet om Migrationsverkets årsplanering för kommuntalen 2019

 

Lägesbild – hösten 2018

Kommunerna och landstingen/regionernas bedömning av nivån av påverkan med anledning av aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända för flertalet av de verksamheter som omfattas av undersökningen har minskat, det visar resultatet av de lägesbilder som länsstyrelserna har sammanställt.

Mer information om lägesbilden

 

Migrationsverkets prognos

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos.

Migrationsverkets prognos

 

Så påverkar gymnasielagen kommunerna

Både Migrationsverket och SKL har samlat information riktad till kommunerna om den nya gymnasielagen. Det gäller frågor om till exempel ansvarsfördelning, uppdrag och statlig ersättning.

Läs nyhet på Migrationsverkets webbplats
SKL:s promemoria med frågor och svar

 

Anmälan om tillgängliga bostäder - statlig ersättning för tomhyra

Migrationsverket påminner om möjligheten att anmäla in tillgängliga bostäder och därmed möjligheten att kunna erhålla statlig ersättning för tomhyra.

Läs mer och anmäl tillgängliga bostäder här

 

Etablering av nyanlända - vi ger stöd på vägen till jobb

På länkarna nedan beskrivs Arbetsförmedlingens arbete med etablering av nyanlända. Beroende på när personen startade sin etablering har man en etableringsplan eller deltar i etableringsprogrammet.

För den med etableringsplan
För den som ingår i etableringsprogrammet

 

Jobbpodden och webbinarier

För att se det stöd Arbetsförmedlingens erbjuder via digitala kanaler lyssna gärna på podden ”Du behövs på arbetsmarknaden”. En podd på arabiska och lätt svenska om kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Det finns arbetsmarkandsinformation för nyanlända i form av webbinarier. Där kan man få tips på hur man söker jobb i sociala medier, skriver ett bra cv eller jobbar med sitt personliga varumärke.

Jobbpodden
Arbetsförmedlingens webbinarier

 

SKL:s webbsändningar: Agenda för integration

Se på SKL:s webbsändningar live eller i efterhand om aktuella frågor inom området mottagande, bosättning och etablering. I det senaste programmet finns t ex inslag om gymnasielagen och exempel på integrationsarbete från Mechelen i Belgien. Välkomna också med tips och önskemål på ämnen och gäster till kommande sändningar.

Se tidigare sändningar och kommande datum

 

Migrationsverket
www.migrationsverket.se/kommuner

 

Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se/etableringsprogrammet

 

Länsstyrelsen

www.lansstyrelsen.se/integration

 

 

Lämna samtycke för personuppgifter

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman