Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Webbplats | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Nyhetsbrev våren 2019

Ett händelserikt år ligger bakom oss. På Mun-H-Center har vi bland annat firat Lotta Sjögreen som har blivit docent i logopedi, Anna Ödman som har disputerat i ortodonti och Monica Karlsson som har avslutat utbildningen till ortodontiassistent framgångsrikt.

Nu ser vi fram emot nya utmaningar och bjuder in till vårens kurser. Anmäl dig redan nu till en heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism, ett studiebesök på Mun-H-Center eller till kursen "När barnet har svårt att äta – information, vägledning och praktiska tips". Du har också några dagar på dig att anmäla dig till Diplomkursen i oralmotorik, sista anmälningsdag är den 25 januari.

 

Grattis till Mun-H-Centers nya docent, doktor och ortass!

I september blev Lotta Sjögreen docent i logopedi. Hennes projektarbete var en webbkurs om Dystrofia Myotonika som i första hand riktar sig till tandvårdspersonal och logopeder. Kursen ger allmän information om diagnosen men fokuserar på utredning och behandling av orofacial funktion.

Läs mer

November 2018 var Anna Ödmans stora månad. Anna är specialisttandläkare i ortodonti och forskar samtidigt. I november disputerade hon och spikade sin avhandling "Masticatory retraining effect on masseter muscle, facial morphology and alveolar bone structure in the adult rat".

Läs mer

Monica Karlsson, tandsköterska, avslutatade i december sin tvååriga utbildning till ortodontiassistent med projektarbetet "Bettutveckling hos personer med Dystrofia myotonika typ 1 (DM1)". DM1 är en ärftlig sjukdom med beräknad förekomst på 12:100 000 invånare.

Läs mer
 

Nya diagnosbeskrivningar i appen och på webben

Under 2018 har vi lagt till fler diagnosbeskrivningar i appen och på vår webbplats:

1p36-deletionssyndromet
Gauchers sjukdom
Glutarsyrauri typ 1
Hunters sjukdom
Leukodystrofier
Lissencefali
MECP2 - duplikationssyndromet
Nemalinmyopati
Uschers syndrom
Wilsons sjukdom
X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH)
Läs mer och ladda ner MHC-appen
Diagnosbeskrivningar på webben
 

Vårens kurser på Mun-H-Center

Diplomkurs i oralmotorik

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta diagnoser liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. En väl fungerande tandvård är viktig i omhändertagandet av dessa personer och samarbetet mellan tandläkaren och andra yrkesgrupper kring dessa patienter är avgörande för en välfungerande vårdkedja.

Denna diplomkurs ger dig teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar presenteras och föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges i samarbete med Västra Regionens kursnämnd.

Dag och tid: 25 - 29 mars 2019
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Kostnad: 15 000 kr inkl. moms. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 25 jan 2019. OBS! Begränsat antal platser kvar

Läs mer och anmäl dig

Heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism

Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Denna kurs kommer att ge dig både teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att motivera barn till att delta i aktiviteter och skapa samspelstillfällen. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av hen, hur du kan bryta ned inlärningen i mindre delar och hur du på olika sätt kan arbeta med att motivera barnet att medverka och lära sig nya saker. Under dagen får du se exempel och prova på hur du kan jobba utifrån positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Dag och tid: 9 maj 2019, kl 8.30-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 3 500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 29 april

Läs mer och anmäl dig

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

Information om Mun-H-Center
Munhälsa vid sällsynta diagnoser
Oralmotorik
Information om olika hjälpmedel
Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Dag och tid: 10 maj 2019, kl 9:00-13:00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår.
Anmälan: Senast 30 april

Läs mer och anmäl dig

När barnet har svårt att äta – information, vägledning och praktiska tips

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Dag och tid: 23 maj 2019, kl 9:00-16:00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.
Kursavgift: 1 650 kr inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar och andra närstående. I priset ingår fika och lunch.
Anmälan: Senast 25 april.

Läs mer och anmäl dig
 

Aktuellt forsknings- och utvecklingsprojekt på Mun-H-Center:

Radiologisk undersökning av munhåla och svalg vid aktivering med munskärm
10-års uppföljningsstudie av barn, ungdomar och vuxna med dystrofia myotonika typ 1
Bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och motorisk talstörning (doktorandprojekt)

Uppföljning av munhälsa och munfunktion vid neuromuskulär sjukdom

Vidareutveckling av det oralmotoriska träningsredskapet Toykit

Inskolning i tandvård för barn och ungdomar med funktionsvariationer – ett utvecklingsprojekt

Läs mer
 

Beställ videokonferenser

Mun-H-Center erbjuder kostnadsfria kurser via videokonferens om bland annat:

Sällsynta diagnoser
1000-inlärning
Munvårdsutbildning/orofaciala hjälpmedel
Läs mer
 

Länksamling per diagnos på nfsd.se

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, har en länksamling per diagnos på sin webbplats. Där kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Läs mer

Ågrenskas familjeveckor och utbildningar

Familjevistelser på Ågrenska riktar sig till familjer som har barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Ågrenska ger också utbildningar och föreläsningar.

Aktuella datum för vistelser och utbildningar hittar du på Ågrenskas webbplats.

Läs mer
 

Om Mun-H-Center

Vi är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Läs mer om oss på mun-h-center.se

Facebook YouTube

Mun-H-Center Odontologen | Medicinaregatan 12 A | Göteborg

Besöksadress kursverksamhet | Mun-H-Center Ågrenska | Lillövägen | Lilla Amundön | Hovås
Tel 010 - 441 79 80 |
mun-h-center@vgregion.se

Postman