Mun-H-Centers nyhetsbrev hösten 2019

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Webbplats | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Nyhetsbrev hösten 2019

Nu är hösten här och vi laddar inför nya kurser och studiedagar. Anmäl dig redan nu till höstens heldagsutbildning "Tal- och språkstörning", ett studiebesök på Mun-H-Center eller till vårens kurs "Bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i tandvården".

 

Nya munvårdsprogram till tandvårdspersonal

Munvårdsprogram är till för dig som arbetar med personer med sällsynt diagnos. Programmen innehåller rekommendationer om odontologiskt och oralmotoriskt omhändertagande. Alla program hittar du som digital utgåva på vår webbplats. Snart kommer du också kunna ladda ner dem som PDF eller beställa tryckta broschyrer.

När du som tandvårdspersonal träffar barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) behöver du ha speciellt kunnande när det gäller behandling av patienter med behov av särskilt stöd. Det är viktigt att tidigt skapa trygga rutiner så att god munhälsa kan upprätthållas.

I det här programmet får du en vägledning med instruktioner kring hur du på bästa sätt bemöter barn med NPF.

Läs mer

De flesta personer med Dystrofia myotonika typ 1 (DM1) behöver regelbunden och förstärkt förebyggande tandvård. Det finns en förhöjd risk att utveckla munsjukdomar, exempelvis karies och parodontit.

I den här skriften har vi samlat de viktigaste erfarenheterna vi gjort när det gäller bemötande och behandling av denna patientgrupp.

Munvårdsprogrammet finns både på svenska och engelska.

Läs mer

Personer med Huntingtons sjukdom behöver regelbunden och förstärkt förebyggande tandvård. Huntingtons sjukdom är en fortskridande neuropsykiatrisk och neurologisk sjukdom.
I det här programmet har vi samlat de viktigaste erfarenheterna vi har gjort när det gäller bemötande och behandling av denna patientgrupp.

Munvårdsprogrammet finns både på svenska och engelska.

Läs mer
 

Kommande kurser på Mun-H-Center

Tal- och språkstörning

Vad är skillnaden mellan talstörning och språkstörning? Hur kan vi se till att effekten av en språklig nedsättning blir så liten som möjligt och verka för delaktighet för barnet eller eleven? Internationella studier visar att i snitt två elever i varje klass har en språkstörning. Barn och unga med språkstörning har inte samma förmåga att formulera sig och/eller att förstå som andra i samma ålder. Hur detta yttrar sig varierar över tid, mellan olika individer och olika situationer. Ett barn med talstörning kan inte, eller har svårt att, formulera språkljud eller samordna språkljud till ord.

Till skillnad från talstörning är språkstörning ofta en dold funktionsnedsättning och kan därför vara svår för omvärlden att förstå. Denna utbildning ger en beskrivning av olika typer av språkstörning och motoriska talstörningar. Vad beror de på och vad kan de få för pedagogiska konsekvenser? Föreläsningarna tar upp samexisterande svårigheter och förhållningssätt i relation till språklig nedsättning.

Dagen genomförs i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare

Anna-Eva Hallin, leg. logoped och postdoktor på Karolinska Institutet med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling och –svårigheter hos barn och ungdomar och arbetar kliniskt på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm.
Åsa Mogren, leg. logoped på Mun-H-Center i Göteborg och doktorand på Karolinska Institutet.
 

Dag och tid: Torsdag 21 november 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Målgrupp: Personal inom för- och grundskola samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med tal- och språkstörningar.
Kostnad: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 31 okt 2019

Läs mer och anmäl dig

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

Information om Mun-H-Center
Munhälsa vid sällsynta diagnoser
Oralmotorik
Information om olika hjälpmedel
Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

 

Dag och tid: Fredag 6 december 2019 kl kl 9:00-13:00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris.
Anmälan: Senast 8 november

Läs mer och anmäl dig

Bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i tandvården

Hur kan vi öka acceptansen i tandvårdssituationer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Alla patienter behöver ett individuellt omhändertagande men för personer med NPF är det särskilt viktigt att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med tandvårdsbesöket.

I den här kursen kommer du att lära dig hur du bemöter och skapar trygghet för patienter med NPF. Kursen är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. I teoridelen går vi igenom olika verktyg, bland annat lågaffektivt bemötande, inskolning och bildstöd. Du kommer också lära dig oralmotoriska metoder för sensomotorisk stimulans, t ex att vänja patienten vid beröring i munhålan. I workshoppen får du sedan själv testa olika hjälpmedel och verktyg. Läs hela programmet på vår webbplats.

Kursledare är tandsköterskorna Maria Hall och Pia Dornérus. Båda har många års erfarenhet av inskolning i tandvården och att bemöta patienter med NPF.

Dag och tid: Torsdag 7 maj 2020
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Personal inom tandvården samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Kostnad: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 16 april

Läs mer och anmäl dig
 

Aktuella forskningsprojekt:
Radiologisk undersökning av munhåla och svalg vid aktivering med munskärm

Hej Lisa! Kan du berätta mer om ditt forskningsprojekt?

Absolut kan jag det :-). Munskärm är ett flitig använt oralmotorisk träningsredskap. Träning med munskärm innebär att den som tränar håller fast munskärmen med läpparna mot motstånd. Ett flertal studier finns gällande munskärmsträningens effekt på sväljfunktion, läppslutning, bettutveckling mm. Dock saknas i dagsläget studier som undersöker vad som händer i mun och svalg när aktivering med munskärm sker.

Tillsammans med medarbetare på öron-näsa-hals och på radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset undersöker vi hur munhåla och svalg påverkas vid aktivering med munskärm. Vi använder videoröntgen och ytelektromyografi. Det vi ser är att munskärmanvändning aktiverar muskler i mun och svalg. Deltagarna uppvisar olika tekniker för att hålla fast munskärmen mot motstånd. Dessa mönster är inte alltid lika de vid sväljningsrörelse, men ibland är de det.

Våra aktuella forskningsprojekt
 

Beställ videokonferenser

Mun-H-Center erbjuder kostnadsfria kurser via videokonferens om bland annat:

Sällsynta diagnoser
1000-inlärning
Munvårdsutbildning/orofaciala hjälpmedel
Läs mer
 

Länksamling per diagnos på nfsd.se

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, har en länksamling per diagnos på sin webbplats. Där kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Läs mer

Ågrenskas familjeveckor och utbildningar

Familjevistelser på Ågrenska riktar sig till familjer som har barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Ågrenska ger också utbildningar och föreläsningar.

Aktuella datum för vistelser och utbildningar hittar du på Ågrenskas webbplats.

Läs mer
 

Om Mun-H-Center

Vi är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Läs mer om oss på mun-h-center.se

Facebook YouTube

Mun-H-Center Odontologen | Medicinaregatan 12 A | Göteborg

Besöksadress kursverksamhet | Mun-H-Center Ågrenska | Lillövägen | Lilla Amundön | Hovås
Tel 010 - 441 79 80 |
mun-h-center@vgregion.se

Postman