Nyhetsbrev från Mun-H-Center

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Webbplats | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Året som gått har minst sagt varit annorlunda. Vi har behövt anpassa oss till den nya situationen med mottot "ställ inte in ställ om". I fiol höll vi vår första digitala kurs "Bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i tandvården". Även vårt 25-årsfirande blev digitalt vilket gjorde att många fler kunde delta. Kursen "Bedömning och behandling av det lilla sköra barnets ätande" fick vi tyvärr ställa in i höstas. Vi planerar för den längre fram när vi kan ses fysiskt igen. Tills dess har du möjlighet att anmäla dig till diplomkursen i oralmotorik och kursen "När barnet har svårt att äta". Också Sällsynta dagen kommer att hållas digitalt i år, håll utkik på vår webbplats om mer information.

 
Se föreläsningar
 

Se föreläsningar från vårt 25-årsjubileum

I november 2020 firade vi vårt 25-årsjubileum med en digital föreläsningsdag där patientberättelser mötte experter inom det sällsynta området. Nu kan du se följande föreläsningar på vår webbplats:

Att främja helhetsperspektiv för personer med sällsynta hälsotillstånd - Robert Hejdenberg, VD på Ågrenska
Människan bakom sällsyntheten - Maria Norberg, Präst i Töreboda pastorat
Genteknikens revolution - hur påverkar det livskvalitén för personer med sällsynta genetiska sjukdomar? - Lovisa Lovmar, sektionschef Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhus
Utvecklingsneurologiska tillstånd; en tidsresa - Christopher Gillberg, professor på Sahlgrenska akademin

 

 

Vårens kurser

Diplomkurs i oralmotorik - digital kurs

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta hälsotillstånd liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandsköterskor, tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges digitalt och i samarbete med Svenska tandläkarförbundet.

Anmäl dig

Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Datum: 22 mars -26 mars 2021
Plats: Kursen ges digitalt
Kursform: Föreläsningar, falldemonstrationer, videopresentationer, demonstrationer av hjälpmedel och träningsredskap och praktiska övningar.
Kostnad: 15.000:- inkl. moms
Anmälan: Senast 19 februari 2021

När barnet har svårt att äta

Kursdag för föräldrar och anhöriga till barn med ätsvårigheter

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Ågrenska och Mun-H-Center bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Utbildningsdagen ges i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare:

Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center
Elin Lindell, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Datum: Tisdag 1 juni 2021
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.
Pris: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). Föräldrar och andra närstående: 500 kr inkl. moms.
Sista anmälningsdag: 9 maj 2021

 

Anmäl dig
 

Ny skrift på webben

Nedsatt salivkontroll är en ny skrift som har omarbetats av den tidigare skriften "Dregling". Nu kan du läsa den digitalt på vår webbplats eller beställa den tryckta versionen i vår webbshop.

Nedsatt salivläckage
 

Nya diagnosbeskrivningar

Nu finns nya diagnosbeskrivningar på vår webbplats:

Kongenital binjurebarkshyperplasi (Congenital adrenal hyperplasia) CAH))
Limb-girdle muskeldystrofi
Heterotaxisyndrom
22q13-del syndrom
Diagnosbeskrivningar
 

Publicerad artikel om Dystrofia myotonika

Dystrofia myotonika typ 1 (DM 1) är en neuromuskulär sjukdom där ett vanligt symtom är muskelsvaghet. I en nyligen publicerad studie, där medarbetare från Mun-H-Center är medförfattare, jämförs bettavvikelser hos barn och unga vuxna med DM 1 med friska individer. Det har tidigare inte undersökts vad som händer med bettet under en längre tidsperiod hos personer med DM1. Denna studie är en del av ett större multidisciplinärt forskningsprojekt.

Det är sedan tidigare känt att svaga tuggmuskler påverkar bettutvecklingen. I aktuell studie konstateras att i jämförelse med friska individer har personer med DM 1 redan i unga år en högre förekomst av både öppna bett och korsbett. Dessa bettförhållanden förändrades inte över tid förutom att tandbågarnas bredd blev ännu smalare jämfört med den friska kontrollgruppen samt att gommen blev högre i vuxen ålder. Man hade i studien förväntat sig en ökad förekomst av överbett hos personerna med DM 1. Detta kunde dock inte observeras, istället noterades en ökning av underbett över tid.

Läs artikel
 

Länksamling per diagnos

Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har en sida där du kan söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Läs mer

Familjeveckor och utbildningar

Ågrenskas vistelser riktar sig till familjer som har barn med sällsynta hälsotillstånd. De erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Aktuella datum för vistelser och utbildningar hittar du på Ågrenskas webbplats.

Läs mer
 

Om Mun-H-Center

Vi är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Läs mer om oss på mun-h-center.se

Facebook YouTube

Mun-H-Center Odontologen | Medicinaregatan 12 A | Göteborg

Besöksadress kursverksamhet | Mun-H-Center Ågrenska | Lillövägen | Lilla Amundön | Hovås
Tel 010 - 441 79 80 |
mun-h-center@vgregion.se

Do not click this link

Postman