Mun-H-Centers nyhetsbrev

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Webbplats | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Anna Ödman Roussakis, tf. klinikchef.

Lena Romeling, klinikkoordinator.

 

Två annorlunda år

Anna Ödman Roussakis, tf. klinikchef, och Lena Romeling, klinikkoordinator, har under de senaste två åren behövt anpassa verksamheten efter förutsättningarna under pandemin. Nu lättnar restriktionerna och de två reflekterar över en tid som minst sagt har varit annorlunda.

- Den första perioden var svårast. Nästan all patientverksamhet ställdes in då de flesta av våra patienter ingick i en riskgrupp. Förra hösten kom vi igång med den kliniska verksamheten igen. Genom avstämningar med både patient och ansvarig läkare hade vi möjlighet att ta emot flera av våra patienter, Säger Anna.

Inte bara patientverksamheten påverkades. Mässor, konferenser och Ågrenskas familjevistelser fick ett uppehåll under delar av pandemin.

- Vi har försökt att göra det bästa av situationen och deltagit digitalt i de konferenser som hölls. Också på Ågrenskas familjevistelser har vi föreläst digitalt för föräldrarna och vårt 25-årsjubileum anordnade vi via länk där många fler kunde delta än det hade varit möjligt med ett fysiskt event, säger Anna.

Utmaningarna under de två senaste åren har inte bara inneburit nackdelar utan också medfört nya arbetssätt och tankebanor som är här för att stanna.

- Vissa saker kommer vi ta med oss i framtiden, som att hålla digitala kurser och föreläsningar. Vi har märkt att det i vissa fall är en stor fördel med det digitala då fler har möjlighet att delta. Vi alla har behövt ställa om och jag är stolt över hur hela personalen var så flexibel, kom med idéer och hjälpte till att hålla verksamheten i gång, säger Lena.

 

Delta i Åsa Mogrens disputation

Var med när Åsa Mogren disputerar med sin avhandling "Orofacial function in children with speech sound disorders".

När: Fredag 12 November 2021, kl. 13:00
Plats: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik –CLINTEC, Enheten för logopedi. Föreläsningssal, Månen, plan 9 Alfred Nobels Allé 8, Stockholm

Delta digitalt: Någon vecka innan disputationen kommer vi att publicera en länk på vår webbplats och Facebook. Håll utkik!

Läs mer
 
 

Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter.
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.
Datum: 5 maj 2022.
Plats: Ågrenska

Program och anmälan kommer längre fram, håll utkik på vår webbplats.

Boka in datumet för kursen "När barnet har svårt att äta"

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder återigen in till den populära endagsutbildningen om barn och ätsvårigheter "När barnet har svårt att äta". Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter samt personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter. Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Utbildningsdagen ges i samarbete med Ågrenska.

Fem nya medarbetare på Mun-H-Center

Under året har vi fått fem nya medarbetare hos oss: (fr.v.) Agneta Rubensson, logoped, Torunn Liljegren, logoped, Birgitta Sönsteby, medicinsk sekreterare, Danijela Toft, specialisttandläkare i barntandvård och Madeleine Väppling, tandsköterska. Här berättar alla lite kort om sig själva.

Agneta Rubensson, logoped

"Sedan min examen 1994 har jag jobbat som logoped inom Barn- och Ungdomshabiliteringen. De senaste 20 åren har jag varit på Regionhabiliteringen i Göteborg och jobbat med inriktning på utredning av kommunikation, tal, oralmotorik och ätande hos barn med Cerebral Pares eller olika sällsynta hälsotillstånd. Jag tycker att teamarbete runt barnet är ovärderligt för att kunna förstå styrkor och svårigheter på bästa sätt. I arbetet på Mun-H-Center får jag möjlighet att göra just detta tillsammans med för mig nya yrkeskategorier och kompetenser vilket känns mycket spännande och roligt. Jag får använda mina kunskaper men också utvecklas inom nya områden och helt fokusera på den orofaciala funktionen hos patienterna."

Torunn Liljegren, logoped

"Jag har alltid haft god nytta av Mun-H-Center på mina tidigare jobb då jag remitterat patienter hit och haft kontakt för konsultationer och utbildningar. Min inriktning som logoped har sedan ganska många år varit talmotoriska störningar och jag har även ett intresse för oralmotorik och svårigheter med ätande. Att jobba på Mun-H-Center är väldigt omväxlande då vi möter patienter med varierande svårigheter och i olika åldrar. Jag har lärt mig mycket nytt redan. Innan jag började på Mun-H-Center har jag mestadels jobbat på barnlogopedmottagning. Jag har också jobbat en period på neurorehab, på strokeavdelning och på en skola för barn med tal- och språkstörning."

Birgitta Sönsteby, medicinsk sekreterare

"De senaste 14 år har jag jobbat som medicinsk sekreterare och min senaste anställning var på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Innan dess har jag arbetat på specialistkliniken för pedodonti (barntandvård) i Göteborg. Jag har alltid tyckt om tandvård och när möjligheten fanns att börja på Mun-H-Center kunde jag verkligen inte tacka nej. Jag är glad att jag är tillbaka i "mitt område" och ett spännande jobb här på Mun-H-Center och Folktandvården."

Danijela Toft, specialisttandläkare i barntandvård

"Sist jag var på Odontologen i Göteborg var 1992 då jag examinerades som tandläkare. Jättekul att vara tillbaka nu. Efter examen har jag jobbat 13 år inom allmäntandvården i Skåne. Mitt stora intresse för barntandvård ledde till att jag 2008 blev specialisttandläkare i barntandvård. Jag har bland annat jobbat på specialistkliniken i Malmö och senare på en privat tandvårdsklinik riktad till barn och ungdomar med behov av anpassat omhändertagande och specialisttandvård. Mitt motto är ”barnet i fokus” och utifrån det ge individuellt anpassat tandvård efter barnets behov. Det känns jättebra att få jobba på Mun-H-Center där vi samarbetar över yrkesgränser för att ge barnen bästa möjliga tandvård och bemötande."

Madeleine Väppling, tandsköterska

"Jag har tidigare jobbat på Folktandvården i Mölnlycke och uppmärksammade Mun-H-Center under tandsköterskeutbildningen där de föreläste och berättade om deras verksamhet. Jag tyckte att det lät jättespännande och bestämde mig för att jag skulle vilja jobba hos dem i framtiden. Nu är jag här och det känns jättekul! Jag har alltid tyckt om att jobba med barn och ungdomar och har tidigare arbetat med inskolningar och förebyggande tandvård"

 

Sällsynt hälsotillstånd – nytt rekommenderat begrepp

Du kanske har märkt att vi under året har ändrat uttryck, från sällsynt eller ovanlig diagnos/sjukdom till sällsynt hälsotillstånd? Socialstyrelsen har tagit fram det nya begreppet då det är mer rättvisande. Det finns sällsynta hälsotillstånd som inte är sjukdomar och det finns sällsynta hälsotillstånd som inte har någon diagnos.

En annan förändring är hur man räknar förekomst. För att räknas som sällsynt används nu vägledningen 5 av 10 000 invånare. I Sverige beräknas 540 000 människor leva med ett sällsynt hälsotillstånd. Det betyder att sällsynta hälsotillstånd faktiskt är vanligt!

Personer med sällsynta hälsotillstånd har ofta funktionsnedsättningar som påverkar livsvillkoren. Att man har något sällsynt gör också att man kan ha svårare att få rätt vård och insatser. Speciell kompetens och samordnade insatser från tandvård, hälso- och sjukvården och övriga samhället är därför extra viktigt.

Läs mer
 

Sista chansen

Se föreläsningar från vårt 25-årsjubileum

För snart ett år sedan firade vi vårt 25-årsjubileum med en digital föreläsningsdag. Nu är det sista chansen att se föreläsningar på vår webbplats. Fram till den 31 december kan du se följande föreläsningar:

Att främja helhetsperspektiv för personer med sällsynta hälsotillstånd - Robert Hejdenberg, VD på Ågrenska
Människan bakom sällsyntheten - Maria Norberg, Präst i Töreboda pastorat
Genteknikens revolution - hur påverkar det livskvalitén för personer med sällsynta genetiska sjukdomar? - Lovisa Lovmar, sektionschef Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhus
Utvecklingsneurologiska tillstånd; en tidsresa - Christopher Gillberg, professor på Sahlgrenska akademin
Se föreläsningar
 

Digital utbildning om sällsynta hälsotillstånd

Vill du lära dig mer om sällsynta hälsotillstånd och funktionsnedsättningar, men har svårt att komma ifrån? Då ska du kika in på Ågrenskas webbutbildningar!

 

Till utbildningen
 

Länksamling per diagnos

Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har en sida där du kan söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Läs mer

Familjevistelser och utbildningar

Ågrenskas vistelser riktar sig till familjer som har barn med sällsynta hälsotillstånd. De erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Aktuella datum för vistelser och utbildningar hittar du på Ågrenskas webbplats.

Läs mer
 

Om Mun-H-Center

Vi är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Läs mer om oss på mun-h-center.se

Facebook YouTube

Mun-H-Center Odontologen | Medicinaregatan 12 A | Göteborg

Besöksadress kursverksamhet | Mun-H-Center Ågrenska | Lillövägen | Lilla Amundön | Hovås
Tel 010 - 441 79 80 |
mun-h-center@vgregion.se

Do not click this link

Postman