Förbundsinfo nr 2 2022
Loggan Riksförbundet HjärtLung
 

Förbundsinfo nr 2 2022

Fredagen den 18 mars 2022

Läs brevet i din webbläsare

Nytt nummer av Förbundsinfo

Hej, här kommer vårt interna nyhetsbrev som skickas till alla förtroendevalda och aktivitetsansvariga i våra föreningar i Riksförbundet HjärtLung. Med en aktuell föreningsinformation. Sprid gärna information till andra i föreningen som är berörd och som inte har en mejladress i medlemsregistret.

 
Årets hjärt-lungräddare 2021

Digital föreningsmåndag

Den första måndagen varje månad kl. 09:30-11:00, med start från april, så kommer vi ha en digital föreningsträff. Det är ett nytt forum för att utbyta erfarenheter med varandra och tillfälle att lära känna varandra bättre. Alla lokalföreningar, länsföreningar och medlemsföreningar är välkomna att delta.

Läs mer
 

Vi har öppnat vårt nya medlemsregister!

Den 16/2-2022 kl. 14.30 hade vi glädjen att öppna vårt nya medlemsregister. Nu kan registeransvariga och delar av styrelsen uppdatera listor i det nya medlemsregistret. Vi fortsätter med våra utbildningar och registerfika. En uppskattad ny funktion är att när man uppdaterar styrelselistan i medlemsregistret efter årsmötet så hamnar de uppgifterna automatiskt på föreningens hemsida.

Läs mer
 

Efter årsmötet

Nu är det dags att lägga upp handlingar från årsmötet på föreningens hemsida. Nytt för i år är att de kan läggas upp via nya medlemsregistret. Då kommer det automatiskt upp på er förenings hemsida. Det är fyra handlingar som ska läggas upp, så snart som möjligt efter årsmötet, dock senast den 30 april. Det betyder mycket för riksförbundet att vi får in detta rätt från början inför statsbidragsansökan i sommar.

Läs mer
 
Kongressen 2022

Digital utbildning för kongressombuden

I månadsskiftet april-maj kommer förbundskansliet att hålla en digital utbildning för alla ombud och deras ersättare. Detta för att förbereda oss på bästa sätt inför kongressen den 1-3 juni 2022. Så fort ni haft ert årsmöte i länsföreningen eller möte i medlemsorganisationen är det viktigt att ni meddelar namnen på valda personer till förbundskansliet. Då har vi möjlighet att boka resor i god tid samt bjuda in till utbildningen för ombuden.

Läs mer
 

Kongresshandlingarna i slutet av april

Alla berörda kommer att få kongresshandlingarna inklusive valberedningens förslag utskickat till sig i pappersformat innan valborg. De kommer också att kunna hittas på vår hemsida. Andra handlingar är en ny verksamhetsinriktning, förslag på några stadgeändringar och ett antal intressepolitiska huvudfrågor.

Läs mer
 

En ny grafisk manual

I linje med vårt arbete med enhetlig kommunikation finns det nu en ny fastslagen grafisk manual med riktlinjer och råd för riksförbundet. Den hjälper oss i hela organisationen i vårt arbete med synlighet och information. Med typsnitt, färger, kort beskrivning om oss mm. Till hösten hoppas vi kunna påbörja vårt arbete med en gemensam bildbank.

Läs mer
 

Vinn en hjärtstartare

Som en del i riksförbundets samarbete med Apoteket Hjärtat har vi fått en hjärtstartare av dem att ge till en av våra föreningar. Skicka några rader (max 300 ord) senast den 4 april, där ni motiverar varför just er förening skulle få en hjärtstartare och på vilket sätt den skulle komma till användning.

Läs mer
 

Den 24 mars är det världstuberkulosdagen

Varje år dör cirka 1,5 miljoner människor av tuberkulos (TB). Sjukdomen är den näst mest smittsamma infektionssjukdomen i världen efter covid-19. Inför världstuberkulosdagen den 24 mars uppmärksammar och stöttar Riksförbundet HjärtLung den globala kampen mot tuberkulos.

Läs mer
 

Valfråga om rätten till jämlik hälsa

Funktionsrätt Sverige arrangerar en serie webbsamtal med partiledare och sjukvårdspolitiska företrädare för Sveriges riksdagspartier. Med början måndagen den 21 mars.

Riksförbundet HjärtLungs paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige kommer inför valet i höst att arrangera ett antal samtal med partiledare och sjukvårdsansvariga representanter för riksdagspartierna.

”Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för rätten till en jämlik hälsa”, skriver organisationen på sin hemsida.

Läs mer
 

Långvarig stress och hjärtinfarkt

Hör forskare berätta om hur stress påverkar hjärtat, varför man ofta tonar ner risken att man själv drabbas av hjärtinfarkt och hur man kan få in mer återhämtning i livet. Vi tipsar om ett radioprogram.

Läs mer
 

Nedläggning av lokalföreningar

Två av våra lokalföreningar har tyvärr lagts ner i början av året. Länsföreningen har stöttat dem i nedläggningen.

Läs mer
 
Kongressen 2022

Till minne

Flera av oss har fått säga farväl till nära och kära. Vi har medlemmar som haft olika centrala uppdrag i Riksförbundet HjärtLung som ledsamt gått bort under sommaren. Vi sänder en sista hälsning.

Läs mer
 

Förbundsinfo - här hittar du tidigare nummer.

Vårt nyhetsbrev som riktar sig till alla föreningar i Riksförbundet HjärtLung. Det är riksförbundets kanal till föreningarna för att sprida intern föreningsinformation, vid sidan av hemsidan och riktade mail och brev. Här hittar du tidigare nummer. Vi skickar ut ca 6-7 nummer under året. Det går till alla förtroendevalda och medlemmar med ett uppdrag som också har en e-postadress i medlemsregistret, samt till alla föreningarnas info-adresser (e-post).

Läs mer
 

Utgivningsdatum för Status

Här finner du en lista för utgivningen av Status kommande nummer.

Läs mer
 
Kontakta förbundskansliet
 
Föreningsaktuellt
Nyhetsarkivet

Riksförbundet HjärtLung

Besöks- och postadress:
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm

 

Tel: 08-556 06 200

E-post: info@hjart-lung.se

Hemsida: hjart-lung.se

 
Facebook Twitter Instagram YouTube

Trevlig läsning!

Do not click this link

Skickat med Paloma