FUM 2019

 

Nomineringsanmodan inför SYLF FUM 2019

 

Valberedningen önskar NOMINERINGAR till de poster som ska tillsättas under fullmäktigemötet (FUM)
3-4 maj 2019. Nomineringar skickas till kansli@sylf.se senast 22/3, men ju förr desto bättre. Vi vill särskilt uppmana till nomineringar till Läkarförbundets fullmäktigemöte 20-21 november, där det tidigare år har varit svårt att fylla SYLF:s platser.

Nedan listas de val som ska ske på FUM 2019.

Ordförande
Vice ordförande (fyllnadsval)
2:e vice ordförande
2 st ledamöter i styrelsen
Revisor
Revisorssuppleant
Ordförande för repskapet
Auktoriserad revisor
Ordförande till FUM
Vice ordförande till FUM
2 st Protokolljusterare tillika rösträknare till FUM
ca 21 ledamöter till Läkarförbundets FUM , och 21ersättare. (exakta antalet fastställs senare)

(Krav: att en redan nu planerar in i sitt schema och begär ledigt dessa dagar.)

Om styrelseuppdragen
För att kunna föreslå en bra styrelse har valberedningen inhämtat synpunkter under representantskapet, i intervjuer med styrelsen och kontakter med er i lokalavdelningarna. Valberedningen upplever att det har funnits en stor samstämmighet i några centrala aspekter av styrelsens arbete och sammansättning.

Styrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut och är kollektivt ansvariga för verksamheten. Därför är det viktigt att den nominerade har en god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i grupp. Det är också önskvärt att en är intresserad av att utveckla styrelsens sätt att arbeta. SYLFs styrelse innebär mycket praktiskt arbete och den nominerade ska vara införstådd med att uppdraget tar en ansenlig tid och engagemang i anspråk. Erfarenhet av utbildningsfrågor och lokal förankring är meriterande.

Valberedningen eftersträvar också att styrelsen ska spegla medlemskåren utifrån bland annat geografi, kön, ålder, socio-kulturell bakgrund och specialitet.

Så här nominerar du
Skicka in nomineringar med en kort motivering (ca halv A4), till kansli@sylf.se senast 22/3. För styrelseposterna önskar vi också att den nominerade fyller i fackligt CV (finns på hemsidan). Läs mer här: https://www.slf.se/SYLF/Om-oss/Organisation/Valberedning/Nominera/

Valberedningen besvarar gärna frågor om uppdragen. Tveka alltså inte att ta kontakt om ni undrar vad det innebär i praktiken, hur mycket tid det tar etc. Maila valberedning@sylf.se eller hitta våra individuella kontaktuppgifter på www.sylf.se

Under FUM ska också en ny valberedning väljas. Vi i den sittande valberedningen förbereder inte detta val, utan det är upp till alla fullmäktige att nominera på plats, under sittande möte. Tycker ni att vi har skött oss kan ni nominera oss igen – men fråga först om vi ställer upp för omval.

Vårt arbete är beroende av att vi får in många nomineringar från hela landet. Känner du dig osäker, hjälper vi gärna till att skriva nomineringar och fackliga CV:n. Tveka inte att kontakta oss

För SYLF:s valberedning

Elin Isaksson
Sammankallande

 

Dela i sociala medier:

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Klicka här för att avregistrera din adress

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Box 5610, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Vendevägen 89, Danderyd
Växel: 08-790 33 00
E-post

Läkarförbundets webbplats

Följ oss:

Facebook Twitter Instagram YouTube

Medlemsrådgivningen

Telefon: 08-790 35 10
E-post: medlemsradgivningen@slf.se
Öppettider: mån-tor 9-17, fre 9-13

Medlemsadministration

Telefon: 08-790 35 70
E-post: medlem@slf.se
Öppettider: mån & ons 9-12 & 13-15
tis, tor & fre 9-12

Postman