Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Östs & BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Vi har lämnat maj bakom oss och sommaren ligger runt hörnet. Vi passar därmed på att öppna upp för anmälngar till BioDriv Tinget 2019! Vi är igång med konferensplaneringen för fullt och kan redan nu avslöja spännande föredrag. Vi har även lanserat Gasfordon 2019, som är vår broschyr som på ett överskådligt sätt samlar de gasfordon som finns på marknaden i mitten av 2019.

På tal om lanseringar har vi även publicerat den utredning som RISE gjort på uppdrag av BioDriv Öst och elva länsstyrelser och regioner runt om i landet. Perspektiv på svenska förnybara drivmedel är titeln på den rapport som utvärderar en bredd av inhemskt producerade förnybara drivmedel med avseende på elva olika miljö- och samhällsmål. Dessutom illustreras olika omställningsalternativ för vägtransportsektorn till år 2030.

Vi på Biogas Öst med BioDriv Öst önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

 
 

Perspektiv på svenska förnybara drivmedel


För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och elfordonsbatterier.

Elva länsstyrelser och regioner runt om i Sverige har via BioDriv Öst gått samman och finansierat den vetenskapliga studien ”Perspektiv på svenska förnybara drivmedel – utvärdering utifrån miljökvalitets- och samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion till 2030”. I studien utvärderas en bredd av inhemskt producerade förnybara drivmedel med avseende på elva olika miljö- och samhällsmål. Bland annat inkluderas el, biogas, vätgas, etanol, HVO och RME i analysen.

Lär mer i pressmeddelandet här och ladda ner rapporten här.

 

Fler tankställen för flytande biogas


Utbyggnaden av tankställen för flytande biogas pågår för fullt! Vår medlem Gasum invigde sitt första tankställe för flytande biogas i Sverige den 20 maj. Vi var självklart på plats i Västerås för att spana in det nya tankstället. Gasum har hela 50 tankstationer för flytande biogas inplanerat i Norden framöver. Läs mer om satsningen här.

Nästa invigning blir i Norrköping den 18 juni kl. 11:15-12:30. Kom till invigningen på en bit mat, mingla och träffa likasinnade i åkerinäringen. Under invigningen får vi svar på hur en tankstation för flytande natur- och biogas gynnar det lokala näringslivet, bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp och sänker kostnaderna hos åkeriföretagen. Läs mer om invigningen och anmäl dig här.

 

Nytt stöd för tunga fordon på LBG-drift!


Nu är det möjligt att skicka in intresseanmälningar om stöd för tunga fordon på flytande biogas genom innovationsklustret Drive LBG. Deadline för intresseanmälningar är den 20 juni.

Under 2018 beslutade regeringen att avsätta 200 miljoner kronor för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Dessutom ger Drive LBG möjlighet för stöd vid inköp av tunga fordon (lastbilar och bussar) med LBG-drift. Investeringsstödet uppgår till högst 40% av merkostnaden av inköpspriset för fordonet jämfört med motsvarande fordon utan LBG-drift. Inkomna intresseanmälningar kommer att ingå i en samlad ansökan till Energimyndigheten.

För mer information om innovationsklustret Drive LBG och om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan klicka här.

 
 

Ansökningsomgångar för Klimatklivet efter sommaren


Naturvårdsverket planerar för nya ansökningsomgångar av Klimatklivet, preliminärt i augusti och oktober. I vårändringsbudgeten i april föreslog regeringen nya investeringsstöd inom Klimatklivet. Den 18 juni väntas riksdagen fatta beslut om budgeten, som innehåller förstärkningar av Klimatklivet. Därefter kan Naturvårdsverket få uppdraget att hantera satsningen. Mer information från Naturvårdsverket finns här.

Vill ni ha stöd och hjälp med Klimatklivsansökningar? Hör av er till oss innan sommaren!

 
 

BioDriv Tinget & Biogas Tinget 2019


Nu öppnar vi upp för anmälningar till BioDriv Tinget 2019 - den återkommande mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige. Det årliga BiogasTinget är som vanligt en del av konferensen i form av en session.

Bland annat medverkar Christina Bu, generalsekreterare Norsk elbilsförening som berättar om Do´s and Dont´s i elbilsomställningen och Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm som berättar om hur SL styr mot hållbar batteriproduktion vid upphandling av elfordon. Detta och mycket mer planeras till årets BioDriv Tinget!

Var: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
När: 3 december 2019
Kostnad: 1 500 kr för medlemmar i Biogas Öst eller BioDriv Öst, 2 500 kr för övriga. 500 kr i early bird-rabatt vid anmälan före 1 oktober. För våra medlemmar erbjuder vi även many bird-rabatt vid anmälan av flera kollegor från samma organisation. Den första personen betalar deltagaravgiften för medlemmar, resterande deltagare får 500 kr rabatt på sin deltagaravgift

Håll utkik på konferensenhemsidan och kalendariet på vår hemsida som kontinuerligt uppdateras i takt med att fler talare och sponsorer bokas.

Kontakta josefin.holmgren@biogasost.se om du vill boka sponsorpaket och utställningsplats.

Anmälan BioDriv Tinget 2019
 

Nytt i verksamheten

 

Seminarium om offentlig upphandling


BioDriv Öst medverkade i Fossilfritt Sveriges seminarium om offentlig upphandling den 20 maj. Civilminister Ardalan Shekarabi var på plats och några intressanta slutsatser från dagen var:

Förnybart bör bli den nya normen i offentliga upphandlingar av fordon, drivmedel och transporttjänster, istället för tvärt om, vilket är läget nu. Det måste bli lättare för de offentliga aktörer som vill göra rätt.
Det råder enighet kring att den nya miljöbilsdefinitionen ska vara klimatbonusbilar. Men det behöver även finnas en undantagsnivå som kan nyttjas i upphandlingar. Läs mer i vår vägledning om detta här.
Det måste bli svårare att överpröva upphandlingar framöver då det bromsar omställningen.
Miljömärkningar underlättar och är bra - kanske dags för ökad miljömärkning av drivmedel och transporttjänster?
SKL Kommentus har börjat tillämpa nudgeing i sina ramavtal vilket gör att det mest miljösmarta är mest lättillgängligt och presenteras först samt tydliggörs i allt material. Vi hoppas att Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten följer efter!
 

Efter seminariet gick Fossilfritt Sverige även ut med en ny debattartikel med utgångspunkt i en av våra käpphästar - att det måste bli lätt för offentliga aktörer att göra rätt. Detta kommer att bana väg för även näringslivets och allmänhetens omställning och möjliggöra de långsiktiga spelregler som behövs för att öka produktionen av förnybara drivmedel och bygga ut infrastrukturen för förnybara alternativ.

Enklare för företag att ställa om till fossilfritt


I en debattartikel skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Anders Roth, IVL att det måste bli enklare för företag att ställa om till fossilfritt. Bland annat föreslår de att regeringen måste ge direktiv till statliga myndigheter att bara upphandla 100 procent förnybara drivmedel. Läs hela artikeln här.

 

Gasdagarna 2019


Biogas Öst medverkade i årets Gasdagar i Båstad. Beatrice Torgnyson Klemme var på plats från oss och berättade om innovationsklustret Drive LBGs planerade verksamhet i vår region samt höll föredrag om offentlig upphandling. Det vi framförallt tar med oss hem är Region Kalmars imponerande arbete med biogasens utveckling i hela länet och deras innovativa arbete tillsammans med Fiat för att utveckla specialfordon för biogas. På temat teknikutveckling på fordonssidan: Scania Sverige var också där och visade upp sin energieffektiva gasbuss! Läs mer om dessa bussar i vår rapport om gasbussar i framtidens kollektivtrafik här.

 
 

Gasfordon 2019


Vilket gasfordon passar just dig eller er verksamhet? Inför 2019 finns det över 20 personbilar, fem transportbilar och nio lastbilar på den svenska marknaden. Med över 180 tankställen blir det dessutom allt enklare att tanka och du riskerar aldrig att bli stående då personbilarna även har en bensintank.

Biogas Östs broschyr samlar på ett överskådligt sätt de gasfordon som finns på den svenska marknaden i början av 2019. Informationen riktar sig både till dem som överväger att köpa gasfordon privat och till företag och myndigheter som vill köpa eller upphandla transporttjänster och fordon.

Läs mer i pressmeddelandet här och ladda ner informationsmaterialet här.

 

Sala kommun - en av Sveriges mest inspirerande kommuner när det gäller hållbara transporter!


Sala kommun är en av kommunerna i projektet Fossilfritt 2030 där BioDriv Öst stöttar de offentliga aktörerna i omställningen.

Linn Hemlin, Sala kommuns miljöstrateg, gjorde en lysande insats på konferensen Ekotransport som röstade fram vinnaren utifrån Aktuell Hållbarhets nomineringar av kommuner med upp till 50 000 invånare. Linn berättade om kommunens motiv till omställningen som innefattar levande landsbygd, självförsörjning och robusthet, och hon berättade om den bredd av lösningar som Sala kommun gör inom området; Biogas, kollektivtrafik, HVO och el med mera.

Övriga nyheter

Full fart för biogas i Örebro
 

I höst är det dags för nya bussar i Örebro. En nyhet är att även de regionala bussarna kommer att gå på biogas (tidigare biodiesel), precis som stadsbussarna. Läs mer här.

 

Vätgas från solceller


Mariestad hade en vätgasstation på plats redan 2017 men nu blir de först i världen med att driva den med solceller. "Det innebär att kommunens åtta bränslecellsbilar kan tanka vätgas med solen och vattnet från Vänern som ingredienser”, säger Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestad. Läs mer här.

 

Biogas är guld för Sverige!


Widrikssons Åkeri i Stockholm har inlett en helt ny designtrend. Vi säger precis som detta åkeri i framkant, biogas är guld för Sverige! ...och vilka snygga guldbilar! Läs mer om kampanjen här.

 

SLU visar på att ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen


Spännande och viktigt arbete som bedrivits hos SLU! ”Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre energitäthet.” Läs mer här.

 

Etanol och biogas behövs mer än någonsin


"Alla hållbara system behövs, tillsammans med effektivare transporter, för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att ersätta dagens stora mängd bensin och diesel."

Läs hela debattartikeln här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se


Bakgrundsillustration i headern: created by Patrickss/Freepik

Postman