Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Öst & BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Med ett fullspäckat 2019 i backspegeln blickar vi nu fram mot 2020. I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya filmlanseringar, miljöbilsdefinitionen och biogasmarknadsutredningen. På BioDriv Tinget den 3 december lanserades den tredje filmen i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel. Under dagen redovisades också resultatet av en rykande färsk Sifo-undersökning. Sist men inte minst utsågs vinnaren av årets Biogasutmärkelse.

Såhär i slutet av året vill vi på Biogas Öst & BioDriv Öst tacka för ett händelserikt år tillsammans med er i vårt nätverk. Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet!

Med ett nytt år runt hörnet önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

 

Aktuellt

Myt: "Vi är för få för att påverka"


På BioDriv Tinget den 3 december lanserades den tredje filmen i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel. Filmen handlar om att alla som väljer förnybart är med och påverkar. Biogas från Uppsala, solel från Eskilstuna, biodiesel från Piteå, etanol från Norrköping och vätgas från Sandviken, är några av de exempel som lyfts fram i filmen. Mer information finns i pressmeddelandet. Se filmen här (eller klicka på bilden ovan) och läs det tillhörande faktabladet.

 

Årets julklapp - Regeringen vill skärpa kriterierna för miljöbilar


Äntligen! Efter 1,5 år utan miljöbilsdefinition har nu regeringen lagt fram ett förslag som innebär att miljöbil = klimatbonusbil. Läs hela artikeln här.

Det är precis samma miljöbilsdefinition som vi har förespråkat i vår vägledning om miljökrav i offentliga upphandlingar. Den 18 december genomfördes en hearing gällande förslaget till miljöbilsdefinition och BioDriv Öst var på plats. Många var rörande överens om att det offensiva förslaget till miljöbilsdefinition behöver kompletteras med en lägsta acceptabel nivå som gäller i undantagsfall, när miljöbilar inte är möjligt. Som tur är finns även lämpliga miljökrav för en undantagsnivå redan framtagen i vår vägledning.

I början av december beslutade regeringen dessutom om ändringar i förordningen kring klimatbonusbilar. Ändringen innebär att alla nytillverkade, efterkonverterade gasbilar får bonus, vilket tidigare inte har varit möjligt. Läs mer här. Även detta är något som funnits med i vår vägledning och som BioDriv Öst har kommunicerat ut och spridit i olika sammanhang under hela 2019.

 
 

Klimatklivet 2020


Naturvårdsverket planerar tre ansökningsomgångar för Klimatklivet 2020. 10 februari-10 mars, 5-28 maj och 27 augusti-24 september. Det går bra att kontakta oss för stöd och hjälp i ansökningsprocessen, vi har bidragit till att landa över 275 miljoner kronor från Klimatklivet till våra medlemmar för ny infrastruktur för förnybara drivmedel i regionen. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ny Sifo-undersökning: 9 av 10 vill tanka svenska förnybara drivmedel
 

Majoriteten (88 %) av svenska folket föredrar inhemskt producerade förnybara drivmedel om det kan erbjudas kostnadsneutralt. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av BioDriv Öst. Resultatet från undersökningen redovisades på BioDriv Tinget. En annan slutsats från undersökningen är att 7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden.

 
 

Nytt i verksamheten

Klimatväxling – hur fungerar det när avgifter blir till bidrag?


Klimatväxling är ett smart sätt att minska organisationens klimatpåverkan från tjänsteresor. Rent konkret innebär det att en organisation lägger på extra avgifter på de resor som ger höga koldioxidutsläpp. Pengarna från dessa avgifter används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens klimatpåverkan. I ett nyligen publicerat faktablad förklarar vi mer om klimatväxling tillsammans med fem offentliga organisationer som delar med sig av sina erfarenheter om systemet. Läs mer i pressmeddelandet här.

 

Foto: Göran Ekeberg

BioDriv Öst har undertecknat hållbarhetslöften för klimatet


Tillsammans med en lång rad av våra medlemmar och sammanlagt 30 aktörer i Uppsala län har BioDriv Öst varit med och undertecknat hållbarhetslöften för att bidra i omställningen. Löftesceremonin genomfördes i Länsstyrelsen Uppsalas regi på Uppsala slott den 22 november. BioDriv Östs främsta löfte är att göra allt vi kan för att stötta de aktörer som vill ställa om till fossilfria transporter. Läs mer här.

 

Årets vinnare av biogasutmärkelsen är Uppsala kommun


På BioDriv Tinget den 3 december delades årets biogasutmärkelse ut till Uppsala kommun! Uppsala kommun har tilldelats utmärkelsen tack vare sitt arbete med offentlig upphandling. Kommunen har ställt krav på biogas- och elfordon i en stor upphandling av persontransporter, med syftet att nå såväl kommunens klimatmål som att bidra till ett mer kretsloppsbaserat samhälle och en stärkt energisäkerhet. Stort grattis! Priset delades ut av Jens Holm (V), riksdagsledamot samt ordförande i Trafikutskottet. Priset mottogs av Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och Susanne Afzelius, upphandlingschef. Övriga nominerade var Westfield Mall of Scandinavia och Toyota Material Handling. Läs hela pressmeddelandet här.

 

Tre veckor på el - Region Uppsala testar ny hjullastare


På Wiks slott utanför Uppsala har Region Uppsala inom projektet Fossilfritt 2030 testat en elektrisk hjullastare. Att den är tyst och smidig samt medför minskade kostnader beskrivs som de största fördelarna jämfört med motsvarande dieselvariant. Se en film om testet här och läs mer i det tillhörande faktabladet.

 
 

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter


Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport för 2018 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. I projektet deltar 17 kommuner och regioner och under 2018 ökade andelen förnybara drivmedel inklusive el till 38 procent hos projektdeltagarna. Vid projektstart 2016 var andelen 29 procent. Sala kommun hade 56 procent förnybara drivmedel i sin fordonsflotta, vilket är bäst av alla projektdeltagare. Mer information finns i pressmeddelandet. Ladda ner rapporten här.

 

Övriga nyheter

Westfield Mall of Scandinavia satsar på biogas


Gasnätet byggs ut och kommer förse Westfield Mall of Scandinavia med biogas! Därmed kan Storstockholms största restaurangområde laga mat hållbart. Läs mer här.

Kartläggning av uttjänta batterier


IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en kartläggning över vad som händer med batterier när de är uttjänta och vilka mängder som väntas framöver. 2030 väntas runt 50 000 enheter nå slutet av sin livslängd. Läs mer här.

Gasum förvärvar AGA Clean Energy


Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde AG. Affären undertecknades i november men måste godkännas av relevanta konkurrensmyndigheter innan den kan genomföras. Avsikten är att kunna genomföra förvärvet under 2020. Läs hela pressmeddelandet här.

Scania Sverige ny medlem i BioDriv Öst


En av världens största tillverkare av lastbilar och bussar, Scania Sverige, är ett av de senaste tillskotten bland medlemmarna i BioDriv Öst. Scania är en pionjär på området hållbara transporter och har idag det bredaste utbudet av fordon med alternativa drivmedel. Läs mer här.

Biogasmarknadsutredningen klar!


Mer biogas! För ett hållbart Sverige - det är titeln på biogasmarknadsutredningens betänkande som lämnades över till regeringen den 18 december. I utredningen ges förslag på att stödja utvecklingen av biogasmarknaden. De huvudsakliga förslagen är:

- produktionsmål på 10 TWh.
- produktionspremier för olika typer av produktion, som komplement till skattenedsättning.
- lån & garantier för gasproducenter.

Hela utredningen går att läsa här.

Eskilstuna satsar på lokalt producerad biogas
 

Vår medlem Eskilstuna Energi och Miljö har beviljats 78,5 miljoner i bidrag till en ny biogasanläggning! Bidraget kommer från Klimatklivet samt Drive LBG. Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se


Bakgrundsillustration i headern: created by Patrickss/Freepik

Skickat med Paloma