Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Öst & BioDriv Östs nyhetsbrev!

 

Året har börjat med flera positiva besked. 2019 blev ett starkt år för nybilsregistreringar av både elbilar samt biogasbilar och för ett tag sedan kom nyheten att all gas i Sverige ska vara fossilfri om 25 år! Redan 2023 ska all gasformig fordonsgas vara biogas.

Vi har även lanserat en film där Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund testar en eldriven hjullastare, håll utkik på vår Youtubekanal för fler filmer framöver. Vi vill också tipsa om att boka in några datum, den 25 mars är det årsmöte för Biogas Öst samt slutkonferens för projektet Utveckling BioDriv Öst. Till slut vill vi tipsa om att en ny ansökningsperiod för Klimatklivet öppnade igår.

Vi önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

Lansering av gasbranschens färdplan


I slutet av januari lanserades gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanen har tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. En av slutsatserna från planen är att produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. Ta del av planen och se seminariet här.

 

Sök Klimatklivet 10 februari - 10 mars
 

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. Igår öppnade en ny ansökningsperiod och det går utmärkt att höra av sig till oss för stöd och hjälp i ansökningsprocessen (mejla info@biogasost.se). Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 
 

Save the date - Biogas Östs årsmöte och BioDriv Öst konferens


Den 25 mars är det dags för Biogas Östs årsmöte. Som vanligt blir det en dag full av erfarenhetsutbyte och inhämtning av ny kunskap. Årets konferens och årsmöte hålls i Västerås. Under dagen kommer vi bland annat att få lära oss mer om hur olika drivmedelsval bidrar till Sveriges nationella miljömål. Axel Lindfors, doktorand Linköpings universitet håller i en wokshop där vi får prova på att ställa upphandlingskrav på transporter utifrån en ny modell med miljömålen i fokus. Inom kort publiceras programmet för dagen. Mer information finns här.

 
 

Slutkonferens för Vägval 2030


Den 20 mars på City konferenscenter i Örebro arrangeras slutkonferensen för projektet Vägval 2030. Dagen anordnas tillsammans med Örebroregionens infrastruktur- och transportdag. BioDriv Öst medverkar och kommer bland annat prata om hur Örebroregionen ska gå från fossila till förnybara drivmedel. Mer information finns här.

 
 

Save the date - BioDriv Tinget 2020


Varmt välkommen till årets BioDriv Ting - den årliga mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. I år går konferensen av stapeln tisdagen den 1 december på Nalen i Stockholm. Anmäl er som sponsorer av konferensen redan nu och skicka in tips på föredrag till josefin.holmgren@biodrivost.se

 

Nytt i verksamheten

Upphandlingsmyndigheten publicerar nya hållbarhetskriterier


I slutet av december uppdaterade Upphandlingsmyndigheten nya hållbarhetskriterierna för upphandling av fordon. Det innebär att offentliga aktörer får bättre möjligheter att påskynda omställningen till fossilfria transporter. BioDriv Öst har haft en aktiv roll i arbetet med att ta fram de nya hållbarhetskriterierna.
Nu återstår bara regeringsbeslut om ny miljöbilsdefinition som ligger i linje med detta arbete!
Om detta skriver vi i en debattartikel.

 
 

BioDriv Östs remissvar till regeringen angående uppdaterad miljöbilsdefinition


I december skickade regeringen ut ett förslag på uppdaterade regler för myndigheters upphandlingar av bilar och bilresor på remiss. Där föreslås det som vi hoppats på - en miljöbilsdefinition som innebär att miljöbil ska vara lika med de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet, d.v.s. miljöbil = klimatbonusbil. BioDriv Öst ställer sig i sitt remissvar bakom förslaget till ny miljöbilsdefinition, eftersom det ger en välbehövlig tydlighet, långsiktighet och harmonisering med övriga centrala styrmedel på transportområdet. Läs hela vårt remissvar här.

 

Fagersta ligger i framkant och testar eldrivna arbetsmaskiner

 

I ​Fagersta har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) under tre veckor testat en elektrisk hjullastare. Den låga ljudvolymen samt maskinens styrka beskrivs som de största fördelarna. Se filmen här eller klicka på bilden ovan. Mer information finns i pressmeddelandet.

En liknande testperiod har genomförts av Region Uppsala vid Wiks slott. Information om ekonomi, laddning och erfarenheter från båda testperioderna finns i det gemensamma faktabladet.

 

Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019


​År 2019 blev elbilens år men färsk statistik från Trafikanalys bjuder även på andra goda nyheter för de fossiloberoende fordonen. Nyregistreringar av biogasbilar ökar kraftigt för första gången på flera år. Vi har passat på att sammanställa en rad positiva nyheter från bilåret 2019 tillsammans med några framtidsspaningar om de förnybara alternativen på marknaden. Läs hela pressmeddelandet här.

 

Övriga nyheter

Krav på bättre utnyttjande av biogas


Biogas är alltid klimatsmart, men när den produceras från gödsel blir det extra bra. Därför är det viktigt att Biogasmarknadsutredningens förslag om en gödselgaspremie blir verklighet så snabbt som möjligt. Se inslaget här och ladda ned biogasmarknadsutredningen här.

2019 - ett rekordår


Förra året sattes cirka 160 nya elbussar i trafik i Sverige, vilket gör det till ett rekordår! Jämfört med 2018 är det en ökning med 180 procent. Läs mer här. En smart introduktion av elbussar i stadstrafik som går hand i hand med en ökning av biogas i regiontrafiken är en bra strategi för framtidens kollektivtrafik. Något som vi bland annat beskrivit i vår rapport Gasbussar i framtidens kollektivtrafik.

All gas i Sverige ska bli fossilfri


Bra att gasbranschen sätter upp offensiva mål om att all gasformig fordonsgas ska bestå av 100 % biogas redan om tre år. En förutsättning för det är att föreslagna produktionsstöd för biogas införs. Vi hoppas precis som energiministern att de kommer på plats så snart som möjligt. Se hela inslaget här.

Flytande biogas till Linköping


Snart får Linköping sin första tankstation för flytande biogas! Svensk Biogas har den 5 februari påbörjat arbetet av tankstationen som kommer stå klar sommaren 2020. Läs mer här.

I juni får Norrköping sina första elbussar


Snart rullar det elbussar i Norrköping! 37 nya bussar ska köpas in, två som drivs av el och resterande som drivs av biogas. Läs mer här.

Heja LRF!


Vår medlem LRF har satt upp offensiva mål om att fasa ut fossila bränslen till 2030! Läs mer här.

I samverkan med LRF och Jordbruksverket har vi nyligen genomfört två seminarier om biogas och förnybra drivmedel i lantbruket. Seminarierna genomfördes i månadsskiftet januari-februari i Katrineholm och Stora Mellösa.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se


Bakgrundsillustration i headern: created by Patrickss/Freepik

Placeholder link text

Skickat med Paloma