Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Östs & BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. En ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra tider. Vi tar vårt ansvar och gör det vi kan för att minska smittspridningen. En del av det är att utveckla vår kunskap och erfarenhet när det kommer till digitala möten och konferenser. Håll därför utkik framöver hur planerade möten och konferenser är tänkta att genomföras då vi återkommer med mer information under hand.

De senaste veckorna har vi bland annat lanserat filmer och faktablad, dels om klimatpåverkan från elbilstillverkning, och dels om att ställa miljökrav i upphandllingar. Vi har också startat igång fortsättningen av projektet Fossilfritt 2030, som nu fortsätter i utökad skala under tre år.

Vi önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

Save the date - BioDriv Tinget 2020


Varmt välkommen till årets BioDriv Ting - den årliga mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. I år går konferensen av stapeln tisdagen den 1 december på Nalen i Stockholm. Konferensen är nu en del av projektet Fossilfritt 2030 och kommer därför att vara gratis att delta på även i år. Konferensen växer och under 2019 hade vi runt 170 deltagare. Anmäl er som sponsorer av konferensen redan nu och skicka in tips på föredrag till josefin.holmgren@biodrivost.se

 

Sök Klimatklivet 5 maj - 28 maj
 

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. Strax öppnar en ny ansökningsperiod och ni får gärna höra av er i god tid till BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen (mejla info@biodrivost.se). Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida här.

 
 

Webbinarium för företag: Förnybara tunga transporter


Tillsammans med flera regioner, länsstyrelser och kommuner bjuder BioDriv Öst in till webbinarier för att samtala kring förnybara drivmedel och offentlig upphandling. Webbinariet genomförs vid tre tillfällen med fokus på olika län, Örebro 24 april, Sörmland 11 maj och Stockholm 19 maj. Webbinarierna är kostnadsfria och vänder sig till företag som vill få en djupare kunskap om förnybara drivmedel och det arbete som görs från offentligt håll för att ställa om transportsektorn i de olika länen. Läs mer och anmäl dig genom att klicka på de olika datumen.

 

Webbinarium för offentliga aktörer: Klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter


När: 6 maj, kl 9.30-12.00. Läs mer här och anmäl dig via denna länk.

Varje år upphandlar offentlig sektor fordon och transporter till ett värde av 40 miljarder kronor. Det finns med andra ord stor potential att genom offensiva miljökrav i offentlig upphandling bidra till omställningen till fossilfria transporter och nå våra klimatmål. Det är även en viktig del i att möjliggöra näringslivets omställning samt investeringar i ny infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel.

Det senaste året har en rad förändringar skett som påverkat förutsättningarna för upphandling av fordon och transporttjänster med förnybara alternativ. Därför bjuder vi nu in till ett kostnadsfritt webbinarium med tema klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Vår förhoppning är att webbinariet ska bjuda på kunskap, erfarenheter och inspiration som gör arbetet med omställningen till fossilfria transporter enklare.

 

Nytt i verksamheten

 

Myt: Elbilar är dåligt för klimatet


Vi får ofta höra att elbilar är sämre än fossila dieselbilar ur klimatsynpunkt. Men faktum är att en elbil som kör på svensk elmix har cirka 80 % lägre klimatpåverkan än en normal dieselbil, inklusive klimatpåverkan från batteritillverkning. Den senaste filmen i kampanjen om förnybara alternativ slår hål på myten om att det är bättre att fortsätta använda fossila drivmedel än att ställa om till elfordon. Se filmen här eller klicka på bilden ovan. Mer information finns i det tillhörande faktabladet.

 
 
 
 

Nytt material om miljökrav vid offentliga upphandlingar


Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar – en omöjlighet? Absolut inte, säger Uppsala kommun som tillsammans med BioDriv Öst har bevisat att det går att ställa hårda krav trots dåliga förutsättningar. Upphandlingen av klimatsmarta persontransporter har gått hela vägen till avtal, detta tack vare ett gott samarbete och ny upphandlingsmodell. Även Region Uppsala har varit med i samverkan och använt sig av den framgångsrika metoden och ställt liknande krav i sin upphandling av sjukresor. Se filmen om upphandlingarna här eller klicka på bilden. Läs mer i den tillhörande artikeln.

 

Projektet Fossilfritt 2030 växlar upp


Med mycket goda resultat i bagaget fortsätter nu projektet Fossilfritt 2030 vidare i utökad skala. Ytterligare tre län ansluter sig vilket innebär att sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen växlar upp arbetet och går före i omställningen till fossilfria transporter. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner kommer nu att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt i tre år framöver. Projektet har bland annat en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i länsstyrelsernas regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som tagits fram på uppdrag av regeringen under 2018-2019. Nära 50 miljoner kronor har avsatts för insatser i projektet. Läs pressmeddelandet här.

 

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter


Kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny rapport som kartlägger användningen av förnybara drivmedel hos 17 kommuner och regioner i etapp 1 av projektet Fossilfritt 2030. Genomsnittet för användningen av förnybara drivmedel har ökat från 29 till 43 procent under projekttiden 2017–2019. Toppnoteringarna för 2019 tillfaller Uppsala, Sala och Norbergs kommuner. Läs hela pressmeddelandet här.

 
 

Debatt: Undantag för körkort skulle ge klimatvinst


I februari skrev vi om att stelbenta körkortsregler i dagsläget förhindrar en omställning till renare leveranser med lätta lastbilar. Tillsammans med ett flertal aktörer uppmanar vi regeringen att skyndsamt justera dessa regler. Läs hela debattartikeln i SvD här.

 

Övriga nyheter

Ny informationsbroschyr om LBG


RISE och Biogas Syd har tagit fram en informationsbroschyr som visar resultaten från ett biogasprojekt som genomfördes i Skåne under 2019. I broschyren kan du läsa om de viktigaste resultaten på två fallstudier för LBG-produktion i mellanskala med befintliga biogasanläggningar i Skåne. Ladda ner broschyren här. För ytterligare läsning finns Biogas Östs studie om utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas. Ladda ner rapporten här.

Nya krav för elbilsladdning vid parkeringsplatser


Den andra april beslutade riksdagen att det ska bli obligatoriskt att installera eller förbereda för elbilsladdning vid större parkeringsplatser vid bebyggelse. Från 2025 ska vissa typer av parkeringsplatser förses med elbilsladdning retroaktivt. Läs riksdagens beslut här och Boverkets utredning här.

Gasum ska förse Preem med förnybart marint bränsle


Biogas Öst & BioDriv Öst-medlemmarna Gasum och Preem ingår avtal angående marina transporter. Gasum ska leverera flytande biogas som sedan ska blandas in i bränslemixen till Preems bojlastare. Läs mer här.

Sverigepremiär för två självkörande fordon


Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE och Östgötatrafiken m.fl. testar två självkörande elfordon. Minibussarna rymmer mellan 10–13 passagerare vardera och kör en 2,1 kilometer lång slinga med totalt åtta hållplatser inom Linköpings universitetsområde. Läs mer här.

Femdubbling av LBG


Under förra året femdubblades försäljningen av flytande fordonsgas i Sverige! En bidragande orsak är den snabba utvecklingstakt som sker, i februari invigdes Sveriges 19:e tankställe för LBG. Läs mer här.

Northvolt får 159 miljoner i statligt stöd


Naturvårdsverket ger batteritillverkaren Northvolt 159 miljoner kronor i stöd för återvinning av bland annat kobolt, nickel och litium från elbilsbatterier. Planen är att i ett första steg redan i år starta en pilotanläggning i Västerås. Därefter ska en fullskalig återvinningsanläggning uppföras i Skellefteå, och vara i drift under 2022. Läs mer här.

Regeringen förlänger stödet för biogas


För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till förnybara energikällor förlänger nu regeringen stödet för produktion av biogas. I regeringens vårändringsbudget finns 120 miljoner kronor avsatt till ändamålet. Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se


Bakgrundsillustration i headern: created by Patrickss/Freepik

Do not click this link

Skickat med Paloma