Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Östs & BioDriv Östs nyhetsbrev!

 

Hösten har startat med goda besked i fossilfrihetens tecken. Regeringen har tillkännagjort nästa års budget som bjuder på flera gröna satsningar. Bland annat förlängs det nuvarande biogasstödet under 2021 och biogas har fått skattebefrielse i tio år framöver. Flytande biodrivmedel har fått skattebefrielse i ett år till och bonus-malus systemet har skäpts och rena elfordon får en ännu högre bonus. Dessutom är det nu möjligt att söka en Klimatpremie för inköp av miljölastbilar. Du får läsa mer om allt detta i nyhetsbrevet! Missa inte heller att BioDriv Tinget i år blir en digital konferens och att det är dags att nominera till årets Biogasutmärkelse!

Vi önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

Varmt välkommen till BioDriv Tinget 2020 - digitalt och kostnadsfritt!


Med anledning av coronasituationen blir årets konferens digital.

På agendan finns bland annat:

Ökad energisäkerhet och krisberedskap - vad kan vi lära oss av coronakrisen? Martin Allard, expert totalförsvar, berättar om drivmedelsförsörjningens roll i det civila försvaret.
Komprimerad och flytande biogas är en del av framtiden - så här gör vi!
Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar - hur ser civilminister Lena Micko (S) på offentlig upphandling som drivkraft i omställningen?
Transportsektorns omställning i östra Mellansverige-regionen - regionpolitikerna kommenterar.
Prisutdelning - vem vinner årets Biogasutmärkelse?
Do's and dont's i elbilsomställningen - Christina Bu, Norges elbilsdrottning delar med sig av erfarenheter från Norge.


Information om BioDriv Tinget uppdateras löpande på konferenshemsidan.

När: 1 december 2020
Anmälan: Anmäl dig här
Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

 

Sök stöd för Miljölastbilar!

Via den nya Klimatpremien går det nu att söka stöd för inköp av miljölastbilar som drivs av biogas, etanol (ED95), el eller vätgas samt för elektriska arbetsmaskiner. Stödet ligger på 20 procent av inköpspriset (alternativt 40 procent av merkostnaden).
Läs mer om hur du söker stödet här. Stödet betalas ut av Energimyndigheten.

 
 
 

Dags att nominera till Biogasutmärkelsen 2020

Nu är det dags att nominera en person eller en organisation som har gjort betydande insatser för biogasens utveckling och som du vill se tilldelas årets Biogasutmärkelse.
Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle, och för att stödja utvecklingen utser styrelsen i Biogas Öst Ideell förening varje år en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen tilldelas en person eller organisation som har gjort viktiga insatser på olika nivåer för att lyfta biogasen och visa på goda exempel för andra att följa.

Skicka in din nominering av en person eller organisation som du tycker har betytt extra mycket för biogasens utveckling till info@biogasost.se. Senast 22 oktober vill vi ha din nominering. Biogasutmärkelsen delas ut på BioDriv Tinget den 1 december.

 

Statsbudgeten 2021 – sammanställning av förslag för omställningen till fossilfria vägtransporter

Vi har hela listan! Regeringen har nyligen lanserat nästa års budget och det finns massor av intressant på temat omställningen till fossilfria transporter.
I det här dokumentet finns en sammanställning av alla budgetsatsningar på temat fordon och drivmedel för förnybara alternativ. Vilken påverkan får de på omställningen och hur tar vi del av satsningarna?

 

Några av satsningarna är:

- Bonus-malus-systemet justeras. Gränsen för att få bonus skärps från 70 till 60 g CO2/km och det högsta bonusbeloppet höjs från 60 000 kr till 70 000 kr. Malusen, d.v.s. den högre skatten på nya fordon med höga utsläpp justeras samtidigt upp. Justeringarna bedöms kunna träda i kraft april 2021.

- Industriklivet breddas så att investeringar i produktion av biodrivmedel, vätgas och batterier ska kunna få statligt stöd.

- Biogasstödet förlängs tillfälligt med 200 miljoner kronor under 2021 och regeringen säger samtidigt att de avser att återkomma med införandet av förslagen i Biogasmarknadsutredningen.

- Regionerna får ytterligare 2 miljarder kronor i stöd för regional kollektivtrafik under 2021.

- Energimyndigheten får 5 miljoner kronor för att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja svensk produktion av biodrivmedel.

- RISE får ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med forskning, test- och demonstrationsmiljöer för bioraffinaderier.

 

Nytt i verksamheten

Elfordon 2020

Den 1 juli trädde den nya miljöbilsdefinitionen i kraft som omfattar gasbilar och elbilar. Den 7 september fick vi även en ny miljölastbilsdefinition i och med Klimatpremien för tunga fordon.

Att byta till ett eldrivet fordon är enkelt och det finns många fordon att välja bland. I BioDriv Östs broschyr Elfordon 2020 har vi samlat samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Nytt för i år är även tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

Ladda ner broschyren här. Hittar du inte ett laddbart fordon som passar dig? Ta en titt i vår gasfordonsbroschyr som lanserades tidigare i år.

 
 

Nya krav för laddinfrastruktur för elfordon

Riksdagen har beslutat att genomföra förändringar i plan- och bygglagen samt i lagen om energideklaration för byggnader, på grund av ett ändringsdirektiv från EU. Förändringarna innebär att det ställs krav på att vissa byggnader ska installera laddinfrastruktur för elfordon eller förbereda för detta.

Läs vår sammanfattning av Boverkets rapport som ligger till grund för beslutet. Ladda ner den här.

 
 

DEBATT: Grönt stödpaket till kollektivtrafiken löser flera kriser

En välplanerad omställning av kollektivtrafiken till fossilfrihet stärker beredskapen för framtida svårigheter och kan skapa nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om regeringen stöttar regionerna i att ta sig an flera utmaningar på ett och samma bräde, kan flera kriser lösas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, skriver Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst & BioDriv Öst, i Aktuell Hållbarhet.

 

DEBATT: Säkerställ att svensk biogas blir en del av den gröna omställningen

Region Östergötland har tillsammans med Biogas Öst kraftsamlat tio regioner och fjorton regionråd för att tydliggöra vikten av en omstart till ett starkare och mer hållbart Sverige!

Biogasmarknadsutredningen visade att det är samhällsekonomiskt motiverat att införa nya styrmedel för biogas. Artikelns undertecknare uppmanar regeringen att realisera utredningens förslag snarast, men absolut senast i vårändringsbudgeten för 2021. Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här.

 
 

DEBATT: Dags att upphandla miljöfordon!

I samband med att den nya Klimatpremien för miljölastbilar lanserades skrev vi på Upphandling24 mer om hur de nya miljöfordonsdefinitionerna och Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier gör det enklare än någonsin att på ett smart sätt upphandla fossilfria transporter.

När många aktörer samverkar och drar åt samma håll blir arbetet med att ställa om till fossilfria transporter betydligt enklare – och billigare. Genom att se till helhetsbilden och ta itu med flera olika samhällsutmaningar på en och samma gång blir också kostnadseffektiviteten i upphandlingarna större.

Att ställa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter är dock inte det enklaste. Men det finns en hel del stöd att ta hjälp av. Det generellt sett viktigaste miljökravet i offentlig upphandling av fordon och transporter är de nya miljöfordonsdefinitionerna i kombination med krav på förnybart drivmedel.
Läs hela debattartikeln här och hitta mer stöd och resurser på vår hemsida om offentlig upphandling.

 

Östergötland lyfter fram hur de samverkar för fossilfria transporter

Region Östergötland, Energikontoret Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland lyfter fram hur de bidrar till en storregional samverkan genom att delta i de nya projekten Fossilfritt 2030 och Rena resan. Tillsammans med BioDriv Öst och fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner kommer de att intensifiera arbetet för fossilfria transporter under 2020-2023. Det kommer att ge Östergötlands län en betydelsefull skjuts till bättre förutsättningar och större möjligheter i transportsektorns omställning.
Läs hela pressmeddelandet här.

 

Övriga nyheter

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel

Glada nyheter från Bryssel! EU förlänger Sveriges skattebefrielse för flytande biodrivmedel i ett år till, fram till 31 dec 2021. Viktigt på kort sikt! Och vi hoppas samtidigt att arbetet fortgår för att få till en mer långvarig lösning för att gynna dessa drivmedel. Biogas har redan tidigare fått beslut om skattebefrielse på tio år.
Läs regeringens pressmeddelande här.

Milstolpe för biogasinfrastrukturen i Sverige

Antalet tankställen för komprimerad fordonsgas passerade 200 stycken i Sverige under sommaren 2020. Det innebär att det nu är enklare än någonsin att köra fossilfritt, eftersom svensk fordonsgas i genomsnitt innehåller mer än 95 % miljövänlig biogas.
Läs hela pressmeddelandet här.

Varför skenar priset på etanol?

Gröna Bilister kräver att drivmedelsbolagen förklarar sin prissättning på E85.

Vi har inte råd att slarva bort denna pusselbit i omställningen till en fossilfri transportsektor!

Läs mer här.

Grundkurs i biogas

SLU kommer i vinter hålla en biogaskurs.

Biogas i det hållbara samhället är kursen för dig som är intresserad av förnybar energiproduktion och som vill arbeta med framtidens omställning till cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Läs mer och ansök här (senast 15 oktober).

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering

E.ON meddelar regeringen att de är redo att uppgradera elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken. Under sommaren har de genomfört två omfattade studier i Skåne och Östergötland för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. Läs mer här.

Tillsammans för fossilfri distrubution

Stockholms stad och Coop går tillsammans med fler aktörer in i ett projekt för en fossilfri distribution av matvaror!

Läs mer här.

Svensk fordonsgas världsledande

Den senaste statistiken från SCB visar att svensk fordonsgas består av drygt 95 procent förnybar biogas, det gör Sverige världsledande!

Läs mer här.

Scania lanserar utbud av ellastbilar

Nu lanserar Scania Sverige det första produktutbudet av ellastbilar! Utöver frakt- och kyltransporter kan el-lastbilarna användas med påbyggnader som växelflak, tippflak, cementblandare och för sophämtning liksom för brand- och räddningstjänst.

Läs hela pressmeddelandet här.

Stöd för konvertering

Äntligen! Regeringen vill införa en premie för konvertering av bensinbilar till att drivas med biogas eller etanol. Stödet ska gå att söka från och med 2021, och de första utbetalningarna planeras till 2022.

Läs mer här.

Uppsalas flexmarknad växer

En lösning när det råder brist på effektkapacitet i elnätet är att skapa en "flexmarknad", där aktörer kan sälja lite av sitt effektutrymme till de som behöver den mest. I Uppsala växer nu Vattenfalls flexmarknad snabbt, vilket bidrar till att lösa det regionala elnätets kapacitetsbrist.

Läs mer här.

Europeiskt bidrag till forskning om biogas vid SLU

Maria Westerholm, forskare vid SLU, tilldelas forskningsbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) för att studera biogasens mikrobiologi. Målet är att öka den mikrobiella produktiviteten vid framställning av biogas.

Läs mer här.

Neste arbetar för ny skattemodell för förnybara drivmedel i Finland

Neste och deras finländska partners har inspirerats av Sveriges skattemodell för biodrivmedel. Nu har de presenterat ett förslag för Finlands regering om att använda sig av densamma! Reduktionsplikten är ett viktigt steg som tvingar även den som inte gör ett aktivt val att ställa om. Finland har dock identifierat att det inte räcker utan ser positivt på Sveriges modell med skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. Förhoppningsvis kan Sverige därmed få en partner i EU när det gäller att driva på omställningen genom att satsa på höginblandade förnybara biodrivmedel. Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma