God Jul och Gott Nytt År!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till Biogas Östs & BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Året lider mot sitt slut och det är dags för årets sista nyhetsbrev. Bortsett från pandemin kan vi blicka tillbaka på 2020 som ett händelserikt år med många positiva nyheter i förnybarhetens tecken. Inte minst drog vi igång projektet Fossilfritt 2030 där vi i flera år framöver kommer att fortsätta kraftsamla kring transportsektorns omställning tillsammans med fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner.

I nyhetsbrevet får du även läsa mer om vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 och ta del av material från konferensen BioDriv Tinget. Vi vill tacka alla som under året deltagit på våra möten, seminarier och konferenser. Vi håller tummarna för ett 2021 där vi återigen kan träffas!

Vi önskar er en trevlig läsning samt en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Aktuellt

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling! Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december. Toyota Material Handling tilldelas utmärkelsen för sina innovativa hållbarhetssatsningar inom såväl industriprocess som transporter, där svensk biogas varit en självklar del av lösningen.

Läs hela pressmeddelandet här och se vinnarfilmen som visades under konferensen här.

 

Nytt informationsmaterial med goda exempel från upphandlingar

I ett nytt informationsmaterial presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Exemplen bidrar med inspiration och viktiga lärdomar på områdena arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter samt gods- och varutransporter. Samtliga exempel fokuserar på fall där kommuner och regioner har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor. Läs mer i pressmeddelandet här och ladda ner materialet här.

 

Uppsala lyfter fram sitt arbete i projektet Fossilfritt 2030

Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala lyfter fram och sprider information om sitt arbete i projeket Fossilfritt 2030 där BioDriv Öst är projektägare.

– Vårt län fick goda resultat i tidigare projekt med bland annat effektivare fordonshantering, omkring 135 nya laddpunkter, samordnad planering för nya tankställen för förnybara drivmedel samt planer på uppförandet av ännu mer infrastruktur för förnybart i närtid. Därför är det en självklarhet för Uppsala län att delta också i Fossilfritt 2030, där ett brett samarbete över läns- och regiongränser skapar de bästa förutsättningarna för att nå målet om en fossilfri transportsektor, säger Helena Brunnkvist, chef miljöstrategienheten vid Länsstyrelsen Uppsala.

– Region Uppsala ligger långt fram när det gäller arbetet med våra egna transporter och upphandlingar. Ett exempel är att vi i vår upphandling av sjukresor ställt krav på att gradvis fasa in fler fossilfria fordon. Här arbetar vi på liknande sätt som Uppsala kommun, för att underlätta omställningen av taxinäringen i länet mot en fossilfri fordonspark. Detta har bland annat bidragit till att fler gasfordon fasats in i länets taxinäring. Genom att samverka med andra och använda vårt interna arbete som draglok bidrar vi även till vårt uppdrag som regional utvecklingsaktör, berättar Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Sök Klimatklivet 18 - 29 januari 2021
 

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. I januari är det dags för årets första ansökningsomgång. Det går utmärkt att höra av sig till oss på BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen, till exempel gällande publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon. Mejla info@biodrivost.se. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Under 2021 är det fyra ansökningsomgångar inplanerade. Förutom i januari kommer det även gå att söka stöd 13-27 april, 24 augusti – 9 september samt 8-18 november.

 
 

Nytt i verksamheten

BioDriv Tinget 2020

Nu finns material uppladdat från BioDriv Tinget som gick av stapeln den 1 december. Här kan du ladda ner de presentationer som hölls under dagen. Vi kommer framöver sprida de olika föredragen på sociala medier - följ oss där för att ta del av riktiga smällkarameller! Tre föredrag har redan hunnit publicerats och finns även på vår Youtube-kanal.

Stort tack till alla som deltog under dagen! Boka redan nu in nästa års konferens, den 1 december 2021 är det dags igen!

 

Debatt: BioDriv Öst ställer sig tveksamma till föreslagen trappstegsmodell 

En ny trappstegsmodell för krav på fossilfria godstransporter har presenterats av aktörer inom transportbranschen i samverkan med Fossilfritt Sverige. Problemet är bara att ambitionsnivån är för låg och miljökraven ligger till och med lägre än den redan beslutade reduktionsplikten ända till år 2025. BioDriv Öst anser att Fossilfritt Sveriges arbete är ovärderligt och deras arbete med att kraftsamla aktörer i exempelvis Transportutmaningen, Tjänstebilsutmaningen och olika färdplaner driver på omställningen på ett positivt sätt och visar på vikten av att ligga i framkant. Men den nu föreslagna trappstegsmodellen som tagits fram för att ”omställningen verkligen ska ta fart” riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Det gör att BioDriv Öst och 2030-sekretariatet har sett ett behov av att reagera.
Läs debattartikeln här.

 
 

Elbilar och brandsäkerhet

Under de senaste åren har det rullat ut allt fler elbilar på de svenska vägarna och de kommer med all säkerhet öka framöver. I samband med elbilarnas ökade popularitet har också allt fler börjat fundera över den brandrisk som elbilar kan föra med sig.

I det här faktabladet får du läsa mer om elbilar och brandsäkerhet, bland annat genom en intervju med Ola Willstrand, projektledare på RISE och expert på brand i fordon samt brand i batterier. Ladda ner materialet här.

 
 

Övriga nyheter

E.ON tjuvstartar med miljöinformation om drivmedel

Från och med den 1 oktober 2021 måste alla drivmedelsbolag tillhandahålla miljöinformation vid pumpen gällande drivmedel. Men varför vänta när man är stolt över det man levererar? E.ON visar vägen och gör det enkelt för konsumenter att få information om deras biogasprodukter. Visste du att E.ON:s Biogas100 är till 100% producerad av svenska råvaror?
Läs mer om E.ONs miljöinformation här.

Uppdrag för snabbare omställning av fordonsflottan

Regeringen har lyssnat och ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att tillåta personer med B-körkort att köra tyngre el- eller gasfordon. Läs mer här. Tidigare i år skrev flera aktörer under en debattartikel på temat genom samverkan med BioDriv Öst.

Finansiering för godstransportlösningar och kollektivtrafik m.m.

Kommuner och regioner kan nu ansöka om bidrag för hållbara stadsmiljöer. En miljard kronor per år i nio år framåt finns att söka för hållbara godstransportlösningar och kollektivtrafikåtgärder i städer. Åtgärder och motprestationer ska vara genomförda senast under 2029 och syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till hållbara godstransportlösningar och en ökad andel persontransporter med kollektiv- och cykeltrafik. Ansökningstid: 19 oktober 2020 – 29 januari 2021.

Laddhybrider i kombination med Etanol/E85

När E85 används istället för bensin minskas växthusgasutsläppen rejält. Miljöutvecklings-företaget Ecosystem i Skandinavien lanserar nu via sitt dotterbolag Carstedts Bil efterkonvertering av flera laddhybrider i kombination med Etanol/E85. Läs mer här.

 

Vilken bil är bäst för miljön?

Region Örebro län berättar på ett föredömligt sätt i SVT om den storregionala drivmedelsprioriteringen som tagits fram av länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst!
Se hela reportaget här.

Preem vill satsa miljarder på rapsolja

Preem storsatsar på ökad produktion av biodiesel (HVO) och mångmiljardsatsar på raffinering av rapsolja, tallolja och gammal frityrolja. Detta säkrar inte bara redan befintliga jobb i Lysekil, utan skapar uppemot tusen nya gröna arbetstillfällen och stor klimatnytta! Läs mer här.

Kan biogasanläggningar bidra till negativa utsläpp av koldioxid?

Det undersöker nu bland andra RISE och Gasum i ett projekt där nya teknik- och systemlösningar studeras. Målet är att hitta nya affärsmöjligheter för industrin som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Läs mer här.

Scania: Investerar i batterifabrik och visar upp Karlskogas satsning på tunga transporter med biogas

Scania är ett föredöme gällande att satsa på flera förnybara alternativ. Nu växlar de upp sin satsning på eldrift genom att investera i ett batterilabb och egen batterifabrik i Södertälje! Läs mer här.

I en film visar de även upp Karlskogas satsning på tunga transporter med biogas till och från biogasanläggningen. Genom samverkan mellan biogasproducenter, transportköpare och åkerier går det utan problem att köra hållbart på komprimerad biogas med Scanias lastbilar.

Fler biogasbussar i Uppsala

Uppsala satsar på nya biogasbussar med energieffektiv hybridteknik för en renare och tystare stadskärna. Energiförbrukningen förväntas minska med 20 procent jämfört med konventionella ledbussar och de nya biogasbussarna ersätter tidigare dieselbussar till följd av miljözonen i centrala Uppsala. Läs mer här.

–Jag tror våra kunder kommer märka stor skillnad när de stiger ombord i de nya bussarna, säger Johan Wadman, trafikdirektör på Region Uppsala.

IVL ska utreda återvinning av litiumbatterier till fordon

50 000 uttjänta batterienheter flödar ut på marknaden redan år 2030. Hur de ska utvinnas ska nu bland andra IVL-Svenska Miljöinstitutet studera i nytt forskningsprojekt. Läs mer här.

Region Östergötlands nya trafikförsörjningsprogram skapar synergieffekter

– Förutom klimatnytta bidrar både biogas- och eldrivna bussar till fler samhällsnyttor. Biogas produceras till stor del av avfall och är därmed en del av den cirkulära ekonomin. Eldrivna fordon minimerar utsläppen av lokala luftföroreningar, har låg energiförbrukning och betydligt lägre bullerpåverkan, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Läs mer här.

Gröna Bilister kritserar Bra Miljövals uppdaterade kriterier för kollektivtrafik
 

Miljömärkningar är viktiga då de kan visa vägen till de mest hållbara valen. Gröna Bilister ifrågasätter dock logiken i de nya kriterierna för persontransporter som Naturskyddsföreningen har tagit fram. Läs hela debattartikeln här och repliken här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Biogas Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma