Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Det är sommar och semestertider – kanske sitter du och jobbar eller ligger i hängmattan och väntar på något trevligt att läsa? Oavsett kommer här vårt nyhetsbrev i samband med att vi på BioDriv Öst vill passa på att önska glad sommar.

I det här nyhetsbrevet får du läsa mer om vad som händer angående biogasen och miljöbilsdefinitionen – som debatten gått varm kring de senaste veckorna. Du får också läsa om billigare el- och biogasbilar genom Stockholms stads förnyade konkurrensutsättningar och så har vi nyligen lanserat Elfordon 2021, materialet som samlar samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

Vi önskar er en trevlig läsning och en glad sommar!

 

Aktuellt

 

Bilars utsläpp är mer komplext än avgasröret


EU ser bara elbilar som miljöbilar och den svenska regeringen funderar på att följa efter. För att klara transportsektorns omställning behövs en bättre helhetsbild. En lång rad biogasaktörer har därför engagerat sig på EU-nivå för att öka förståelsen kring varför det inte bara går att se till de utsläpp som kommer från fordonens avgasrör.

Läs mer i artikeln där Biogasakademin, St1 Biogas och Scandinavian Biogas Fuels berättar om hur biogas fyller en central roll i klimatomställningen.

På samma tema har BioDriv Öst engagerat sig i den remiss som handlar om hur EU:s Clean Vehicles Directive ska implementeras i svensk lagstiftning och den offentliga upphandlingen framöver. Remissen har bland annat innehållit ett förslag om att ändra den miljöbilsdefinition, som började gälla så sent som i juli 2020. De kritiska rösterna om att ändra miljöbilsdefinitionen, till att enbart omfatta elbilar och exkludera biogasbilarna, har dock varit många.

Här finns alla remissvaren samlade och här kan du läsa BioDriv Östs yttrande. Läs även mer på temat i BioDriv Östs debattartikel nedan.

Debatt: Vi behöver mångfald och inte enfald i den offentliga upphandlingen


För att klara transportsektorns omställning till fossilfritt behövs alla hållbara förnybara alternativ. De ska inte konkurrera ut varandra, de ska konkurrera ut fossila bränslen. För att lyckas med det behövs flera olika verktyg i verktygslådan. Nu är det dags att tänka om för att få till en teknikneutral utveckling på riktigt, skriver Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst, i Aktuell Hållbarhet.

 

Vill din verksamhet testa hur det är att köra eldrivet i vardagen?


Nu finns den möjligheten! BioDriv Öst tillsammans med Hedin Bil erbjuder företag i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län samt deltagare i projektet Fossilfritt 2030 att testa eldrivna lätta lastbilar i den egna verksamheten under en vecka. Vill du veta mer om deras erfarenheter? Följ testen i sociala medier under #eldriv.

Foria var först ut och Bring är det andra företaget som testar transportbilar på el inom projektet, läs mer här. Insatsen sker i samverkan med BioDriv Östs projekt Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Läs mer här.

Kontakta Felix Ek för mer information samt bokning:
Felix Ek, projektledare för Transportutmaningen på BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se

 

Save the Date – BioDriv Tinget 2021


Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte!

BioDriv Tinget planeras i år att genomföras både på Nalen i Stockholm och digitalt. I anmälan väljer du hur du vill delta.

När: 1 december 2021
Anmälan: Anmäl dig här
Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt då det är en del av projektet Fossilfritt 2030

För mer information om BioDriv Tinget, besök konferenshemsidan som kontinuerligt uppdateras.

 

Sök Klimatklivet 24 augusti–9 september


Klimatklivet stödjer de som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. Efter sommaren är det dags för en ny ansökningsperiod och det går utmärkt att höra av sig till BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen, till exempel gällande publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon (mejla info@biodrivost.se). Mer information om Klimatklivet inklusive framtida ansökningsomgångar finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nytt i verksamheten

 

Samverkan kring upphandling av el- och biogasbilar


Stockholms stad har länge arbetat med att samla ihop sina förvaltningars fordonsbehov och årligen genomföra gemensamma förnyade konkurrensutsättningar (FKU) från SKL Kommentus numera Adda Inköpscentrals ramavtal för fordon. Inom projektet Fossilfritt 2030 har Stockholms stad utökat samverkan till att omfatta även andra kommuner och regioner. Tillsammans med Tyresö kommun, Järfälla kommun och Region Uppsala har Stockholms stad under 2020 gjort en FKU där 250 miljöfordon (el- och biogasbilar) har efterfrågats. Resultatet blev en snittbesparing på 13 500 kronor per fordon och totalt sparades cirka 3,5 miljoner för de projektdeltagare som medverkat.

Se en film om insatsen där Johan Seuffert, Fleet Manager, Stockholms stad berättar mer eller läs pressmeddelandet.

 
 

Elfordon 2021


Att byta till ett eldrivet fordon behöver inte vara svårt och det finns många fordon att välja bland. I BioDriv Östs broschyr Elfordon 2021 presenteras samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Det finns även tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

För den som vill köra helt på el finns i mitten av 2021 cirka 50 personbilar, 15 transportbilar och 6 serieproducerade tunga lastbilar att välja på. Utöver detta finns ett sjuttiotal laddhybrider och ett mindre antal vätgasfordon.

Ladda ner broschyren här.

Håll utkik – efter sommaren lanseras Gasfordon 2021.

 
 

Elektrifieringslöften


Många aktörer i BioDriv Östs verksamhetsområde har varit engagerade i att underteckna elektrifieringslöften som syftar till att öka elektrifieringen av de regionala godstransporterna. Läs samtliga löften här. BioDriv Öst är en av parterna som undertecknat löftena för Uppsala län och dessa presenterades den 16 juni för infrastrukturminister Tomas Eneroth. Läs mer i pressmeddelandet.

 

Webbinarium om miljöbilsdefinitionen och biogas – vad händer?


I juni anordnade Biogas Väst, Biogas Research Center och BioDriv Öst ett webbinarium med anledning av regeringens förslag om att utelämna biogasbilar från miljöbilsdefinitionen.

Webbinariet går att se i efterhand här.

 

Övriga nyheter

Gröna Bilister nominerar 40 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2021


Gröna Bilister har lanserat rapporten Miljöbästa Bilar 2021 och i samband med det nominerat 40 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil! Av de nominerade finns sjutton elbilar, elva laddhybrider varav en som kan köras på etanol, elva biogasbilar och en bränslecellsbil som drivs av vätgas.

Läs mer här.

Örebro län får Sveriges första elväg 


På väg E20 mellan Hallsberg och Örebro är det nu beslutat att Sveriges första elväg ska byggas! Just nu fortsätter upphandlingsprocessen (inklusive val av teknik) och planen är att vägen ska vara igång för trafik 2025.

Läs mer här.

Regionpolitiker: Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen


Biogas spelar en avgörande roll i energi- och klimatomställningen, men utvecklingen hotas just nu av beslut på EU- och regeringsnivå. Därför uppmanar 22 regionpolitiker från 16 regioner regeringen att skyndsamt genomföra ett antal åtgärder som fortsatt säkerställer biogasens bidrag i den regionala utvecklingen.

Läs debattartikeln här.

Mer förnybar bensin på gång!


Neste är nu i slutfasen av testerna för ökad produktion av förnybar bensin. Produkten ska kunna användas både i befintliga, samt nya bensin- och hybridbilar och jämfört med fossil bensin kan utsläppen minskas med upp till 65 procent. Om de sista testerna faller väl ut kan Neste vara först med att ta fram en förnybar bensin för kommersiellt bruk.

Läs mer här.

Nytt biogastankställe i Uppsala


Den 25 maj invigde Uppsala Vatten och Avfall ett nytt biogastankställe i Librobäck (Uppsala). Det nya tankstället bidrar till en bättre spridning av de fyra publika gastankställen som numera finns i staden. Grattis Uppsala – nu är det ännu enklare att tanka hållbart och lokalproducerat!

Ingen förhöjd brandrisk hos elbilar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) slår fast att det inte finns någon förhöjd brandrisk hos elbilar. De poängterar dock att det är viktigt att använda säkra installationer vid laddning av elbilen. Information kring elbilar och brandsäkerhet finns sammanfattat i ett material som BioDriv Öst tagit fram. Läs det här.

Långfärdsbuss på flytande biogas


Nu går det att åka buss som drivs av flytande biogas mellan Stockholm–Oslo! Samarbetet sker mellan Scania Sverige, FlixBus och Gasum.

– Biogas är inte bara bränslet med de lägsta koldioxidutsläppen – det löser också lokala avfallsproblem, skapar lokala arbetstillfällen och återför kol och näringsämnen till jorden. Biogas är den cirkulära ekonomins schweiziska armékniv, säger Jonas Strömberg, Hållbarhetschef på Scania.

Läs mer här.

Skattebefrielse för flytande biodrivmedel


Regeringen har äntligen lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att få förlängt godkännande för det nuvarande skatteundantaget för flytande rena och höginblandade biodrivmedel som går ut vid årsskiftet.

Läs mer här.

Region Östergötland fortsätter engagera sig på EU-nivå för att säkra biodrivmedlens framtid


Diskussionerna kring EU:s förnybarhetsdirektiv är uppe för översyn igen. Diskussionerna som förs innebär ett hot mot produktion av svensk biogas, skriver Julie Tran (C) tillsammans med Jan Owe-Larsson (M) och Martin Tollén (S).

Läs debattartikeln här.

Vätgassopbil i Göteborg


Scania har levererat Sveriges första vätgasdrivna sopbil till Göteborg! För göteborgarna innebär vätgasbilen bättre luftkvalitet och tystare stadsmiljö vilket ökar livskvaliteten för de som bor i området och ger en bättre arbetsmiljö för de som kör bilen.

Läs mer här.

Kö när den första av 40 nya "biogaspumpar" invigdes i Karlskoga


I Karlskoga kommun får framtidens bilägare – förskolebarnen på ett lekfullt sätt lära sig om biogas och cirkulär ekonomi! Läs mer här.

I konceptet ingår även utdelning av barnböcker på samma tema. Läs mer om böckerna här.

 
 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

BioDriv Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma