Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Hösten har gett sig tillkänna ordentligt vilket innebär att det är hög tid att anmäla sig till vår konferens BioDriv Tinget! I år går konferensen av stapeln den 1 december på Nalen i Stockholm som en hybridkonferens. Just nu är även nomineringsperioden öppen för Biogasutmärkelsen 2021, så passa på att nominera den du tycker ska få ta emot årets pris!

BioDriv Öst medverkar även på ett nationellt webbinarium om upphandling av fossilfria transporttjänster och entreprenader och i höst fortsätter vi tillsammans med Hedin bil erbjuda organisationer att testa eldrivna lätta lastbilar i den egna verksamheten under en vecka. På temat biogas har vi nyligen lanserat en rapport om hur biogasen kan minska utsläppen inom industrin och vi har även lanserat Gasfordon 2021 – materialet som översiktligt samlar samtliga gasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

Vi önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

 

Välkommen till BioDriv Tinget 2021


Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget genomförs i år både på Nalen i Stockholm och digitalt.
I anmälan väljer du hur du vill delta.

På agendan finns bland annat:

Utfasningsutredningen – hur ser ett Sverige utan fossila drivmedel ut och vilka styrmedel krävs för att nå dit? Hur ser utredaren på samspelet mellan elektrifiering, flytande- och gasformiga förnybara drivmedel?
Global marknadsanalys – vad händer på marknaden i pandemins spår och vilka drivmedelspriser kan vi förvänta oss när världen ställer om?
Nästa år är valår – hur ska omställningen se ut om det blir maktskifte?
Fossilfritt – med stärkt krisberedskap på köpet.
Hur blir det lätt att tanka rätt? Hur tankas och laddas fordon egentligen och hur bra är laddhybriderna?
Elbilar – storstadsfenomen eller det bästa som hänt landsbygden?
Hur ställer vi upphandlingskrav på hållbara elbilsbatterier?
Goda exempel från kommuner och regioner.
Transportsektorns omställning i östra Mellansverige-regionen – politiken kommenterar.
Parallella sessioner – fossilfria transporter till 2030, biogas och hållbart resande.
Prisutdelning – vem vinner årets Biogasutmärkelse?


Information om BioDriv Tinget uppdateras löpande på konferenshemsidan.

När: 1 december 2021
Anmälan: Anmäl dig här
Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

 

Ställ frågor om Utfasningsutredningen på BioDriv Tinget


Hur ska ett Sverige utan fossila drivmedel se ut och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Anmäl dig till BioDriv Tinget den 1 december för att höra utredaren Sven Hunhammar presentera arbetet och Utfasningsutredningens förslag. En lång rad synpunkter har inkommit kopplat till utredningen och de officiella remissvaren finns att läsa på Regeringskansliets hemsida. BioDriv Öst har på eget initiativ inkommit med ett remissvar som kan läsas här.

 

Vem tycker du ska vinna Biogasutmärkelsen 2021?


Nu är det dags att nominera till årets Biogasutmärkelse 2021! Skicka in din nominering av en person, en organisation eller ett företag som du tycker har betytt extra mycket för biogasens utveckling till info@biodrivost.se. Senast 25 oktober vill vi ha din nominering. Biogasutmärkelsen delas ut i samband med konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Läs mer i pressmeddelandet.

 

Vill din verksamhet testa hur det är att köra eldrivet i vardagen?


I samverkan med Hedin Bil fortsätter BioDriv Öst att erbjuda företag i de sex BioDriv Öst-länen att testa eldrivna lätta lastbilar under en vecka. I samband med att fordonen testas i verksamheten kommer testdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter. Följ alla erfarenheter från testen i sociala medier under #eldriv.

Insatsen sker genom BioDriv Östs projekt Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Det innebär att din organisation får testa fordonen kostnadsfritt med undantag för den el som laddas. Utöver detta berättar representanter från Hedin Bil mer om hur kostnadsbilden för eldrivna lätta lastbilar ser ut i förhållande till andra drivlinor. Vidare stöd och rådgivning erbjuds inom ramen för projektet. Läs mer här.

Kontakta Felix Ek för mer information samt bokning:
Felix Ek, projektledare för Transportutmaningen på BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se

 

Debatt: Ändra inte miljöbilsdefinitionen!


Den nuvarande miljöbilsdefinitionen trädde i kraft första juli förra året. Nu har regeringen föreslagit en förändring av definitionen som riskerar att minska dess betydelse som styrmedel och samtidigt hämma den svenska biogasproduktionen. BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige, Bil Sweden, 2030-sekretariatet och Miljöfordon Sverige skriver i Dagens industri att en ändrad miljöbilsdefinition är fel väg att gå. Regeringen behöver istället se till att de statliga myndigheterna följer nuvarande miljöbilsdefinition och tankar sina fordon med förnybara drivmedel.

Läs debattartikeln här.

På samma tema har Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst medverkat i en artikel i Tidningen näringslivet. Läs artikeln här.

 

Webbinarium: Upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader


Den 16 november medverkar BioDriv Öst på Länsstyrelsen Skåne och Klimatkommunernas nationella webbinarium om att upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader. Webbinariet pågår från 09.00–11.30 och erbjuder ett smörgåsbord av vägledning, goda exempel och experter på området. Ta chansen att höra om en ny upphandlingsvägledning från BioDriv Öst – och hur EU-direktivet Clean Vehicles-directive påverkar upphandlingskraven framöver.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här.

 

Sök Klimatklivet 8–18 november


Klimatklivet stödjer de som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. I november är det dags för en ny ansökningsperiod och det går utmärkt att höra av sig till BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen. Vi hjälper exempelvis till med publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon (mejla info@biodrivost.se). Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nytt i verksamheten

 

Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin


Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Kartläggningen visar att cirka 9 TWh fossila bränslen används regionalt inom industrin. Allt kan inte ersättas med biogas på grund av praktiska, tekniska eller ekonomiska utmaningar, men betydligt fler industrier borde undersöka en omställning till biogas som en del i sitt hållbarhetsarbete. En del hinder finns dock på vägen.

– Vi måste satsa mycket på biogas i vägtransporter nu för att kunna ha kvar en biogasproduktion när det väl finns bättre styrmedel och efterfrågan på plats inom industri och sjöfart. En ökad användning i vägtransportsektorn här och nu är en förutsättning för ökad användning inom industri och sjöfart på sikt, säger Björn Isaksson, drivmedelsstrateg på BioDriv Öst.

Läs mer i pressmeddelandet här och ladda ner rapporten här.

 

Gasfordon 2021


Biogas är närproducerat, hållbart och enkelt. I höstbudgeten aviserades fortsatt klimatbonus på 10 000 kronor för gasbilar och det finns många gasfordon att välja bland. I BioDriv Östs broschyr Gasfordon 2021 presenteras samtliga gasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

För den som vill köra på gas finns vid halvårsskiftet 2021 cirka 22 personbilar, 4 transportbilar och 12 tunga lastbilar att välja på. Med över 200 tankställen, och ännu fler på gång, blir det dessutom allt enklare att tanka biogas.

Ladda ner gasbilsbroschyren här.
Läs mer om kostnadsbilden för olika förnybara drivmedel här.

Vill du även se om ett eldrivet fordon passar dig? Kika då i motsvarande elfordonsbroschyr!

 

Övriga nyheter

Sjötrafiken ställer om till el och biogas


Regionråden Gustav Hemming (C) och Tomas Eriksson (MP) förutspår att den sjötrafik som drivs i Region Stockholms regi inom några år ska vara utsläppsfri och drivas på el, vätgas eller biogas. Först ut är Djurgårdsfärjorna! Målet är att all sjötrafik ska vara utsläppsfri till 2030.

Läs mer här.

Grön återstart efter pandemin


Regeringen föreslår åtgärder för en grön återstart efter pandemin. För transportsektorn innebär det bland annat utökat biogasstöd till 2040, snabbare tillståndsprocesser för elektrifiering, mer pengar till Klimatklivet samt utökad premie för elbussar, miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner.

Läs mer här.

Mer biogas till tunga transporter


Efter regeringens besked om att långsiktigt stödja biogasproduktionen i Sverige utökar nu Arla och Gasum sitt samarbete. Målsättningen är att kraftigt öka möjligheten för Arlabönder att leverera gödsel som Gasum ska använda för produktion av biogas och biogödsel. Det gör att tillgången till biogas för tunga transporter kommer förbättras.

Läs mer här.

Fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel även under 2022


I början av september kom beskedet att EU-kommissionen godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse i ett år till för höginblandade flytande biodrivmedel som biodiesel (RME, HVO100) och etanol (E85, ED95). Biogas har sedan tidigare beviljats skattebefrielse i tio år, till och med år 2030.

Regeringen meddelar att de kommer att fortsätta påverka EU i denna fråga. Detta för att kunna ge mer långsiktiga besked gällande flytande biodrivmedel och därmed möjliggöra en fortsatt utveckling av hållbara biodrivmedel framför fossila bränslen.

Läs mer här.

Mer förnybar bensin på gång


Neste producerar nu biobensin som från och med mitten på september erbjuds på fem mackar i Sverige – varav fyra ligger i BioDriv Öst-regionen. I Enköping, Uppsala, Norrtälje och Västerås går det nu att tanka biobensin med 78 % förnybart innehåll.

Läs mer här.

Förändringar i bonus-malus-systemet för fordon


I början av september meddelade regeringen förändringar i bonus-malus-systemet för fordon. Här är en kort sammanfattning av förslagen:

Regeringen föreslår ett tillskott om 1,9 miljarder kr till bonus-malus för att kunna börja utbetalningarna till bonusbilar igen
Den maximala bonusen är 70 000 kr för 2021 och 2022, samt 50 000 för 2023
Gränsen för att erhålla bonus är 60 g CO2/km för 2021, 50 g CO2/km för 2022 och 30 g CO2/km för 2023
Gasbilar får 10 000 kr i bonus 2021, 2022 och 2023
Den högsta bonusen för laddhybrider är 45 000 kr för 2021, 20 000 för 2022 och 10 000 för 2023
Regeringen tar bort de begränsningar som funnits för företag att ta del av hela bonusen. Ett tak införs som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 kr
Malus-skatten ökar för bensin- och dieselbilar under 2022


Läs mer här.

Inspirerande upphandlingsexempel från Örebro


För Örebro kommun är det viktigt att de är offensiva i sina upphandlingar. Genom att ställa höga miljökrav går de före mot ett mer hållbart samhälle. Det har resulterat i slamsugningsbilar på biogas!

Läs mer här.

Stärkt arbete med cirkulär och fossilfri upphandling


Ett välkommet förslag från regeringen som sätter fokus på något som vi på BioDriv Öst har lyft länge – den offentliga upphandlingens roll i omställningen till en cirkulär ekonomi och en fossiloberoende transportsektor! Vi har sedan tidigare flera vägledningar och goda exempel på hur kommuner, regioner och företag har gjort för att öka omställningstakten i transportsektorn och samtidigt bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer om Regeringens förslag här och BioDriv Östs vägledningar här.

Laddstolpar i Lindesberg


Lindesbergs kommun har de senaste fem åren satsat stort på laddstolpar, delvis med hjälp av Klimatklivet.

– Jag tror att de här stöden krävs i en omställning, för ekonomin bär inte i början om man ska bygga om saker som det inte finns en marknad för. Vi måste alla bidra till en omställning och i vissa fall måste det offentliga gå före, säger Jens Isemo, vd Linde Energi.

Se inslaget här.

 

Utbyggd biogasanläggning i Västerås


I september invigde VafabMiljö sin moderniserade biogasanläggning i Västerås! Anläggningen har varit i drift sedan 2005 och med den nya om- och tillbyggnationen kan VafabMiljö hantera ännu mer matavfall för att producera biogas och biogödsel.

Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

BioDriv Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma