God Jul och Gott Nytt År!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

Med ett nytt år runt hörnet är det dags för årets sista nyhetsbrev. På temat laddinfrastruktur har vi nyligen lanserat en vägledning som ger svar på de vanligaste frågorna som kommuner har kring utbyggnad av laddinfrastruktur. Vi har även deltagit i debattartiklar om hur körkortsregler försvårar omställningen till klimat­smartare leveranser med el- och gas­lastbilar samt hur vi tar tillvara på den befintliga infrastrukturen för komprimerad biogas.

I nyhetsbrevet får du dessutom läsa mer om vinnaren av Biogasutmärkelsen 2021 och ta del av material från konferensen BioDriv Tinget. Vi vill tacka alla som under året deltagit på våra möten, seminarier och konferenser. Vi ser fram emot ett 2022 där vi fortsatt kan ses fysiskt och digitalt!

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Aktuellt

 

Hagelsrums Biogas tilldelas Biogasutmärkelsen 2021


Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2021 är Hagelsrums Biogas! Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under konferensen BioDriv Tinget den 1 december. Hagelsrums Biogas tilldelas utmärkelsen för att ha gett prov på både stort mod och fantastisk handlingskraft. Familjeföretaget har inte bara upprättat ett cirkulärt system för rötning av lantbrukets gödsel utan också etablerat fem gastankställen i regionen!

Läs pressmeddelandet här.

 

Debatt: Transport­styrelsen fel ute om lätta lastbilar


Stelbenta körkortsregler försvårar omställningen till klimat­smartare leveranser med el- och gas­lastbilar upp till 3,5 ton. De tunga batterierna och gastankarna ger el- och biogas­drivna lätta lastbilar en högre tjänste­vikt än lätta diesel­lastbilar. Ett undantag som tillåter personer med B-körkort att köra bilar med totalvikt upp till 4,25 ton, förutsatt att den extra vikten är kopplad till alternativa drivmedel, skulle kunna vara en lösning. Flera EU-länder har redan implementerat undantaget.

BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige, flera branschorganisationer och en lång rad aktörer inom dagligvaruhandeln och transportbranschen skriver att regeringen skyndsamt bör ändra reglerna kring detta.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

 

Vill din verksamhet testa hur det är att köra eldrivet i vardagen?


I samverkan med Hedin Bil fortsätter BioDriv Öst att erbjuda företag i de sex BioDriv Öst-länen att testa eldrivna lätta lastbilar under en vecka. I samband med att fordonen testas i verksamheten kommer testdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter. Följ alla erfarenheter från testen i sociala medier under #eldriv.

Insatsen sker genom BioDriv Östs projekt Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Det innebär att din organisation får testa fordonen kostnadsfritt med undantag för den el som laddas. Utöver detta berättar representanter från Hedin Bil mer om hur kostnadsbilden för eldrivna lätta lastbilar ser ut i förhållande till andra drivlinor. Vidare stöd och rådgivning erbjuds inom ramen för projektet. Läs mer här.

GUB (Gamla Uppsala Buss) är den senaste aktören som testat transportbilar på el inom projektet, läs mer här och se en kort film här.

Kontakta Felix Ek för mer information samt bokning:
Felix Ek, projektledare för Transportutmaningen på BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se

 

Save the date – årsmöte BioDriv Öst och studiebesök hos Vafab Miljö


Den 24 mars bjuder BioDriv Öst in till en heldag i Västerås! Dagen inleds med BioDriv Östs årsmöte (endast för medlemmar i BioDriv Öst) följt av seminarium samt studiebesök på Vafab Miljös biogasanläggning. Mer information och anmälan kommer inom kort, men spara datumet redan nu!
 

Save the date – seminarium om upphandlingar av transporter 10 februari


Tillsammans med Fossilfritt Sverige bjuder vi in till ett webbsänt seminarium den 10 februari klockan 13–16 om upphandlingar av transporter. Hur använder vi offentlig upphandling som ett verktyg som bidrar till transportsektorns omställning? Hur ser beställare respektive leverantörer på offensiva miljökrav? Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu anmäla dig här.

 

Försening av fossilfri fordonsomställning väcker kritik


Vi ligger på regeringen att införa EU:s Clean Vehicles Directive med skarpare miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter! Direktivet skulle ha införts den 2 augusti 2021.

– Jag tycker att det är olyckligt att det tar så lång tid. Jag har förståelse för att pandemin inneburit ökad arbetsbelastning, men samtidigt rör direktivet något som regeringen säger sig prioritera. De flesta EU-länder har dessutom redan genomfört direktivet, trots pandemin. Men inte Sverige, säger Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst till Dagens Nyheter.

 

Debatt: Biogasens stora potential hotas av policyåtgärder


Förnybara alternativ ska inte ersätta varandra – de ska tillsammans ersätta det fossila! I samverkan med Biogas Research Center, St1 Biogas, Energigas Sverige och 2030-sekretariatet föreslår vi en rad åtgärder för att ta tillvara på den befintliga infrastrukturen för komprimerad biogas. På det här sättet håller vi uppe tempot i klimatomställningen!

Läs hela debattartikeln i NyTeknik här.

 

Sök Klimatklivet 10–28 februari 2022


Klimatklivet stödjer de som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. I februari är det dags för årets första ansökningsperiod och det går utmärkt att höra av sig till BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen. Vi hjälper exempelvis till med publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon (mejla info@biodrivost.se). Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nytt i verksamheten

 
 
 

Material från BioDriv Tinget 2021


Nu finns material uppladdat från BioDriv Tinget som gick av stapeln den 1 december. Här kan du ladda ner de presentationer som hölls under dagen och se några filmer. Självklart finns även inslagen från vår resande reporter som många efterfrågat!

Stort tack till alla som deltog under dagen! Boka redan nu in nästa års konferens, den 7 december 2022 är det dags igen!

 

Ny vägledning guidar kommuner i arbetet med laddinfrastruktur


BioDriv Öst har tagit fram en vägledning som ger svar på de vanligaste frågorna som kommuner har kring utbyggnad av laddinfrastruktur. Vägledningen beskriver också vad en kommun kan och bör göra ifall den vill främja utbyggnad av laddinfrastruktur.

Den huvudsakliga målgruppen för vägledningen är tjänstepersoner och politiker i kommuner och kommunala bolag. Samtidigt är förhoppningen att det finns en bred skara aktörer som har ett intresse för laddinfrastruktur som kan ha nytta av vägledningen. Fokus i vägledningen ligger på laddinfrastruktur för lätta fordon, men laddning för tunga fordon berörs också kortfattat.

Läs mer i pressmeddelandet här och ladda ner vägledningen här.

 

Övriga nyheter

Gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbilar hos statliga myndigheter


Glädjande besked – regeringen meddelar att gasbilar fortsatt är miljöbilar! Vi är tacksamma att regeringen ser alla de samhällsnyttor som biogasen bidrar till och fortsätter verka för att fler ska kunna köra förnybart.

Läs mer här.

Ny forskning: Svenskt biobränsle har flera fördelar


– Sverige är fantastiskt rustat att ta fram biobränslen. Vi har gott om skog, men även restprodukter från jordbruket. På så sätt skulle Försvarsmakten kunna göra sig mycket mer oberoende av oljeimport och få större motståndskraft mot störningar i drivmedelsproduktionen, säger Kristoffer Danél, försteforskare på avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet i Grindsjön.

Läs mer här.

VafabMiljö vinner miljö- och klimatpris


Grattis VafabMiljö som på grund av sin nybyggda biogasanläggning vinner Västmanlands miljö- och klimatpris! Med den nya anläggningen kan det produceras upp till 20 procent mer gas av samma mängd matavfall som tidigare.

Läs mer här.

Eldriven timmerbil


Det går att köra tungt på el! Det bevisar Scania Sverige och SCA som nästa år blir först med en eldriven timmerbil. Lastbilen kommer transportera timmer mellan Gimonäs och Obbola i Västerbotten, vilket innebär en koldioxidbesparing på ca 55 000 kg per år!

Läs mer här.

Norrköping får ny tankstation för flytande biogas


I november 2022 planerar Svensk Biogas att öppna en tankstation för flytande biogas (LBG) i Norrköping! Svensk Biogas har sedan tidigare två tankstationer för LBG i Östergötland (Mjölby och Linköping).

Läs mer här.

Nudging ledde till mindre koldioxidutsläpp


Konkret exempel på att nudging fungerar! I Linköping sattes en mobil tankstation för HVO i drift på bygget av en stadsdel. Detta gjorde att det blev enklare att tanka HVO jämfört med fossil diesel. Resultatet? 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp och ett lyckat koncept som spridits till fler platser i Sverige.

Läs mer här.

Strängnäs satsar på el och biogas


Den 12 december gick kollektivtrafiken i Strängnäs kommun över till en kombination av el och biogas! Satsningen är en del av kommunens mål om att vara en klimatneutral kommun senast år 2040.

Läs mer här.

Bättre upphandlingar kan ge snöbollseffekt


Stockholms stad blir först i Sverige med att upphandla leveranser av tvättade textilier med ellastbilar! Upphandlingar kan även bidra till större utsläppsminskning än planerat om det skapas en snöbollseffekt. I artikeln ges ett exempel på en tidigare upphandling av fossilfria leveranser av städkemikalier från Stockholms stad.

Tankstationsnät för grön vätgas


Ett nät med 24 tankstationer med grön vätgas ska byggas ut vid Rastas serviceanläggningar runtom i landet. Det är företaget REH2 som fått stöd från Klimatklivet för att bygga ut ett stamnät med vätgastankställen för i första hand tunga fordon. Tankstationerna kommer bland annat ligga i Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Sörmlands län.

Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

BioDriv Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma