Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till BioDriv Östs Nyhetsbrev!

 

I det här nyhetsbrevet får du läsa om flera goda nyheter. Bland annat har Flens kommun invigt ett biogastankställe, regeringen har aviserat att de kommer att ansöka om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel och det går nu att få statligt stöd för arbetsmaskiner som drivs med el, fordonsgas eller etanol. På temat el fortsätter vi även att erbjuda företag möjligheten att testa en eldriven transportbil under våren!

I vår har vi flera aktiviteter att se fram emot. Den 24 mars är det årsmöte för BioDriv Öst och den 29 mars genomförs ett webbinarium om offentlig upphandling av fossilfria transporter i samverkan med Fossilfritt Sverige. Den 5 april ordnar vi tillsammans med Stockholms stad dessutom ett webbinarium om kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur. Missa inte det!

Vi önskar er en trevlig läsning!

 

Aktuellt

 

Vill din verksamhet testa hur det är att köra eldrivet i vardagen?


I samverkan med Hedin Bil fortsätter BioDriv Öst att erbjuda företag i de sex BioDriv Öst-länen att testa eldrivna lätta lastbilar under en vecka. I samband med att fordonen testas i verksamheten kommer testdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter. Följ alla erfarenheter från testen i sociala medier under #eldriv.

Insatsen sker genom BioDriv Östs projekt Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Det innebär att din organisation får testa fordonen kostnadsfritt med undantag för den el som laddas. Utöver detta berättar representanter från Hedin Bil mer om hur kostnadsbilden för eldrivna lätta lastbilar ser ut i förhållande till andra drivlinor. Vidare stöd och rådgivning erbjuds inom ramen för projektet. Läs mer här.

Kontakta Felix Ek för mer information samt bokning:
Felix Ek, projektledare för Transportutmaningen på BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se

 

Save the date – årsmöte BioDriv Öst


Den 24 mars bjuder BioDriv Öst in sina medlemmar till en digital förmiddag. Dagen inleds med BioDriv Östs årsmöte. Därefter blir det samtal med våra medlemmar om vår verksamhet och de insatser som vi tillsammans ser ett behov av att genomföra framöver. Mer information och anmälan kommer inom kort, men skriv ned datumet redan nu!

 

Webbinarium: Offentlig upphandling av fossilfria transporter


Tillsammans med Fossilfritt Sverige bjuder BioDriv Öst in till ett webbinarium om upphandling av transporter. Hur använder vi offentlig upphandling som verktyg i transportsektorns omställning? Nya lagkrav på upphandling av elfordon i vissa upphandlingar börjar gälla i vår, hur klarar vi dem? Hur ser beställare respektive leverantörer på offensiva miljökrav?

När: 29 mars
Tid: 09.00–12.00
Hur: Webbinarium via Zoom

Läs mer och anmäl dig här.

 

Webbinarium: Kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur


BioDriv Öst och Stockholms stad bjuder in till ett webbinarium om kommunens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Efterfrågan på laddplatser ökar snabbt, samtidigt finns frågetecken kring hur utbyggnaden ska ske. Hur många laddplatser behöver byggas ut? Var behöver de finnas? Räcker effekten i elnäten? Vilken laddinfrastruktur behövs för den tunga trafiken? Här finns en vägledning som BioDriv Öst tagit fram som ger svar på de vanligaste frågorna som kommuner har kring utbyggnad av laddinfrastruktur.

När: 5 april
Tid: 09.00–11.30
Hur: Webbinarium via Zoom

Läs mer och anmäl dig här.

 

BioDriv Öst medverkar i Biogas Solutions Research Center (BSRC)


Bara dagar före julafton fick biogassverige den glada nyheten att Energimyndigheten beviljar 60 miljoner kronor över en femårsperiod till ett nytt nationellt kompetenscenter för biogas. Linköpings universitet står värd för konsortiet som bygger vidare på Biogas Research Center, där ett 50-tal företag och offentliga organisationer ingår. Bland medlemmarna återfinns vi på BioDriv Öst. Läs mer om BSRC här och kontakta oss gärna om ni vill veta mer om BioDriv Östs engagemang i konsortiet.

 

Sök Klimatklivet 10–28 februari 2022


Klimatklivet stödjer de som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. Just nu pågår årets första ansökningsperiod och det går utmärkt att höra av sig till BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen. Vi hjälper exempelvis till med publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon (mejla info@biodrivost.se). Under 2021 var det ny och utökad biogasproduktion som fått mest stöd från Klimatklivet. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida. Nästa ansökningsperiod är i maj.

 

Nytt i verksamheten

 

Flens kommun gör det möjligt att tanka biogas


I slutet av januari invigdes det första biogastankstället i Flens kommun. Lågt intresse från privata aktörer gjorde att kommunen tog på sig ledartröjan och såg till att idén blev till verklighet. Tack vare tankstället kan kommunen köpa in biogasbilar, och nu är det enkelt för företag och privatpersoner att följa efter.

Några lärdomar som kommunen vill dela med sig av till andra är att placera tankstället strategiskt längs med ett transportstråk och jobba nära från start med den aktör som ska sköta driften av tankstället. Det är även viktigt att det finns ett underlag för tankstället genom att kommunen själva ställer om sin egen fordonsflotta och ställer krav på biogas i upphandlingar.

Läs mer i pressmeddelandet och se en film där Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande och Josefin Smeds, miljöstrateg på Flens kommun berättar mer om arbetet med biogastankstället.

 

Vi behöver säkerställa flera handlingsvägar till en fossilfri transportsektor


Innan årsskiftet skickade regeringen ut en promemoria med ett förslag om att rena och höginblandade flytande biodrivmedel kan komma att inkluderas i reduktionsplikten. Förslaget har sin grund i att det finns en osäkerhet kring om EU fortsatt kommer att godkänna skattebefrielse för dessa drivmedel.

BioDriv Öst ser flera stora utmaningar med förslaget och anser att det måste vara ett sistahandsalternativ. Det begränsar nämligen möjligheterna att ställa om till fossilfria transporter, riskerar att öka utsläppen från transportsektorn och gör det betydligt svårare för kommuner, regioner och företag att gå före i omställningen. Sist men inte minst skulle det bli mycket utmanande att säkerställa en begriplig konsumentinformation.

Det är därmed glädjande att regeringen redan har aviserat att den kommer att ansöka om fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade flytande biodrivmedel. Motsvarande skattebefrielse finns redan för biogas.

Läs BioDriv Östs pressmeddelande här.
Läs BioDriv Östs remissvar här.

 

Övriga nyheter

Scandinavian Biogas bygger ut


Scandinavian Biogas bygger ut sin anläggning i Gladö Kvarn (Huddinge) för ökad produktion av flytande biogas! I samarbete med Gasnätet Stockholm kommer en utbyggnad av gasnätet i södra Stockholm göras och samverkan sker även med Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer här.

Uppsala får masterprogram i batteriteknik


I höst startar Nordens första masterutbildning i batteriteknik vid Uppsala universitet! Till att börja med antas 30 studenter men planen är att skala upp framöver.

Läs mer här.

Klimatpremie till arbetsmaskiner på el, biogas och etanol


För att snabba på omställningen av miljölastbilar och miljöarbetsmaskiner förändras regeringens klimatpremie. Från den 18 januari går det att få statligt stöd för arbetsmaskiner som drivs med el, fordonsgas eller etanol. Läs mer om förändringen i förordningen här.

Ökad försäljning av biogas


Under 2021 ökade Svensk Biogas försäljningen av biogas till åkerier med 145 procent jämfört med året innan! Läs mer här.

Även på Rosenholms biogastankställe i Katrineholm ökade försäljningen av biogas under 2021. Läs mer här.

Granskning av miljödeklaration av drivmedel


Den 1 oktober 2021 började lagkravet på miljöinformation vid drivmedelspump gälla. I Gröna Bilisters rapport finns analys om kraven genomförts, och hur regelverket kan förbättras. Resultatet är att miljödeklarationer nu finns på cirka 70 procent av alla tankstationer i Sverige, men på bara två procent av laddstationerna. Även Stockholms stad har genomfört en egen granskning i sin kommun.

Läs Gröna Bilisters granskning här.
Läs Stockholms stads granskning här.

Biogas från gasnät får nu tillgodoräknas inom EU-ETS


I slutet av förra året kom positiva besked från Bryssel som innebär förändringar för hur biogas får tillgodoräknas i handelssystemet EU-ETS. Den 1 januari 2022 ändrades utsläppshandelsreglerna inom EU:s utsläppshandelssystem vilket möjliggör för anläggningar inom utsläppshandeln att tillgodoräkna inköpt biogas från gasnät vid utsläppsrapportering. Läs mer om förändringen via Naturvårdsverkets vägledning.

Laddhybrider ska få högre förbrukning


Nu kommer signaler om att EU kan vara på väg att revidera de officiella utsläppssiffrorna för laddhybrider så att de blir högre än i dagsläget. Om EU beslutar om de nya reglerna skulle de kunna träda i kraft omkring 2025.

Läs mer här.

Framtidens biogasnät


I Örebro kommun planeras framtidens biogasnät! En tryckregleringsanläggning ska byggas för att stabilisera gasleveranserna och underlätta för industrier att använda biogas som ett hållbart energialternativ. Planen är att anläggningen ska tas i drift under januari 2023.

Läs mer här.

Ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel


Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria rena och höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år. Motsvarande skattebefrielse finns redan för biogas. Läs mer här.

 

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Klicka här för att avregistrera dig

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

BioDriv Öst AB, Kungsgatan 30C, 753 21 Uppsala www.biogasost.se www.biodrivost.se

Do not click this link

Skickat med Paloma