Göteborgs Stad Inköp och upphandling

 

21 januari 2019

 
Göteborgs Stads webbplats om social hänsyn i upphandling Twitter LinkedIn

Idag lanseras den nya versionen av Proceedo (Winst). Den nya versionen ger bättre sökmöjligheter och har ett mer användarvänligt gränssnitt.

 

Vi uppmuntrar dig att sätta dig in i den nya webbklienten, Proceedo 9, snarast möjligt då möjligheten att använda den Java-baserade klienten, Proceedo 8, försvinner i mars.

 

 

Varför byter vi namn från Winst till Proceedo?

Det gamla namnet, Winst, har Göteborgs Stad själva tagit fram. Proceedo är leverantören Vismas eget namn på systemet. Därför har det namnet även tidigare förekommit på olika ställen, inte minst när du varit inloggad. För att slippa ha två namn på systemet slutar vi därför att använda namnet Winst och använder samma namn som leverantören. Alltså Proceedo.

 

Vad kan jag göra i den nya versionen jämfört med den gamla?

Du kan göra samma saker i den nya versionen som i den gamla, med undantag av administration och förnyade konkurrensutsättningar som under en övergångsperiod kommer att behöva göras i den gamla versionen, alltså Java-klienten.

Den stora fördelen med den nya versionen är att det blir enklare att söka upp tjänster och varor.

 

Hur använder jag den nya versionen?

Inköpsfliken i den nya versionen är utvecklad för att göra det enklare för dig som användare att lägga beställningar.
Sökfunktionen är nu mer central och fokuserad på produktsök.
Du söker fram din produkt och filtrerar sedan på avtalsområde och/eller leverantör, men du kan fortfarande använda dig av avtalskategoriträdet för ta fram produkter och tjänster för ett specifikt avtalsområde.

 

 

Så här gör du för att beställa på rätt sätt i Proceedo 9

Tänk på att du behöver vara uppmärksam på att beställa rätt produkt från rätt avtal. Det är fortfarande viktigt att du läser beställarinstruktion och avtalssammanfattning för att försäkra dig om att du beställer på rätt sätt.

Det ska vara lätt att göra rätt - se filmen om hur du gör för att beställa på rätt sätt i Proceedo 9.

 

Lär dig systemet med hjälp av instruktionsfilmer

Här kan du titta på Vismas egna film om inköpsfliken i Proceedo 9

Här kan du titta på Vismas egna film om fakturafliken i Proceedo 9

Intraservice arbetar med att producera egna filmer om Proceedo 9 och kommer lägga upp dem löpande i Datorhjälpen.

Länk till filmer om Proceedo 9 i Datorhjälpen

PS: Du vet väl att du kommer åt filmer om både 8:an och snart 9:an direkt i Proceedo genom att klicka på ”Webbutbildningar” på startsidan?

 

Vart vänder jag mig med frågor?

I första hand vänder du dig till ditt lokala verksamhetsstöd, precis som tidigare. Denne ansvarar för strukturerad återkoppling till Intraservice.

Vem är lokalt verksamhetsstöd i din organisation?

Här hittar du Frågor och svar om Proceedo 9 på Intraservice temasida.

Intraservice projektsida kan du hitta mer information om införandet av Proceedo 9.

 

Gör du förnyade konkurrensutsättningar?

Är du administratör eller gör förnyade konkurrensutsättningar kommer behöva arbeta i den gamla Java-baserade versionen (Proceedo 8) ytterligare en tid eftersom vi i detta införandet fokuserar på slutanvändarna. Du kontaktas separat av Intraservice.

 

Hur loggar jag in?

Varje gång du loggar in via länken på intranätet kommer du att få frågan om du vill arbeta i Proceedo Web Klient eller Proceedo Java Klient. Väljer du Java-klienten ser allt ut som vanligt, väljer du istället webbklienten Proceedo 9 kommer du till det nya utseendet. Det går bra att hoppa mellan de olika versionerna, eller till och med ha öppet båda samtidigt – exempelvis för att göra jämförelser.

Du som loggar in med lösenord behöver använda följande länk för att kunna logga in i Proceedo 9. http://www.proceedo.net/web/

Se filmen om hur du loggar in.

Detta utskick är ett samarbete mellan Intraservice och Inköp och upphandling

 
Detta utskick är ett samarbete mellan Intraservice och Inköp och upphandling

Proceedo är en kommungemensam tjänst som tillhandahålls av Intraservice. Inköp och upphandling ansvarar för samordningen av inköp i Göteborgs Stad. Förvaltningarna för i samråd med varandra ut information om Proceedo 9.

Avregistrera dig

 

Tipsa en kollega

 

Läs brevet i din webbläsare

Postman