Göteborgs Stad Inköp och upphandling

 

8 februari 2019

 
Göteborgs Stads webbplats om social hänsyn i upphandling Twitter LinkedIn

Nu har drygt 11 000 slutanvändare tillgång till Proceedo 9. Under vecka 5 var det 56 % som loggade in i Proceedo 9. Den gamla versionen försvinner i mars - så gör vad du kan för att sätta dig in i systemet innan dess!

 

OBS! Proceedo är under utveckling så nya funktioner tillkommer hela tiden.

 

Frågor och svar

Frågor, förslag och synpunkter om Proceedo kommer löpande in till Intraservice. Många svar finns på Intraservices projektsida Frågor och svar.

Har du frågor som du inte hittar svar på ska du kontakta ditt lokala verksamhetsstöd.

 

Handbok

Ekonomi i staden finns nu en förnyad version av användarhandboken som är anpassad till Proceedo 9. Handboken är under uppbyggnad så det kommer att tillkomma fler kapitel och funktioner löpande.

 

Fler instruktionsfilmer

På datorhjälpen finns det nu ytterligare videoguider som du kan ta hjälp av vid både inköp som fakturahantering.

Inköpshantering
Hantera beställningar
Fakturalistan
Fakturadetaljer

Saknar du någon film? Kontakta ditt lokala verksamhetsstöd.

Utbildning av lokala verksamhetsstöd

Bolagens och förvaltningarnas lokala verksamhetsstöd har varit på Intraservice för utbildning i den nya versionen av Proceedo. Det blev en bra dialog mellan deltagare, systemleverantör och systemförvaltare. Många bra frågor fångades upp och finns på Frågor och svar.

 
 

Förnyade konkurrensutsättningar

Gör du förnyade konkurrensutsättningar kommer du fortsatt behöva arbeta parallellt i båda versionerna då administrationsgränssnittet och förnyad konkurrensutsättning inte är färdigutvecklat i Proceedo 9. Visma har som mål att dessa funktioner ska vara klara under kvartal 3 2019.

 

Kommande funktioner

Systemet är, som sagt, fortfarande under utveckling och uppdateringar sker löpande. Funktionen för att skicka ut en faktura för extrakontroll kommer fungera framöver i Proceedo 9. Systemleverantören arbetar också intensivt med att få till fler funktioner kring leveranskvittens. Vi har även framfört en del önskemål kring sökning och filtrering i Inköpsdelen, exempelvis en sökruta i avtalskategoriträdet och att fritextsökning ska kunna göras på avtalsnummer och/eller organisationsnummer.

 

Detta utskick är ett samarbete mellan Intraservice och Inköp och upphandling

 
Detta utskick är ett samarbete mellan Intraservice och Inköp och upphandling

Proceedo är en kommungemensam tjänst som tillhandahålls av Intraservice. Inköp och upphandling ansvarar för samordningen av inköp i Göteborgs Stad. Förvaltningarna för i samråd med varandra ut information om Proceedo 9.

Avregistrera dig

 

Tipsa en kollega

 

Läs brevet i din webbläsare

Postman