Nyhetsbrev från Upphandlingsdialog Dalarna, nr 5, 2021
Nyhetsbrev nummer 5, 2021

Se det i webbläsaren

 

Välkommen tillbaka!


Min erfarenhet, efter att ha jobbat många år som upphandlare men också som anbudslämnare och nu på Byggföretagen, är att det blivit ett tuffare klimat med en härskare ton. Det finns en rädsla att göra fel från båda håll. Gör anbudsgivaren fel finns risk att förkastas och gör beställaren fel kan upphandlingen överprövas. Jag tycker det är dags för parterna att bli lite ödmjuka och ta hjälp av varandra.

Marianne Hammarström, Byggföretagen
Ingår i styrgruppen för UDD

Läs Marianne Hammarströms inlägg, Vi är inte fiender, i vår blogg

 

Utblick i Dalarna 2022, den offentliga upphandlingens strategiska möjligheter


Den 14 oktober klockan 08.30-12.00, i Galaxen Borlänge.

Den här dagen är speciellt för dig som är förtroendevald eller politiskt engagerad och behöver veta mer om den offentliga upphandlingens strategiska möjligheter och betydelse för regional utveckling.

Vi kommer att få ett nedslag i vad som är aktuellt inom upphandlingsområdet i Dalarna och vilka utmaningar vi står inför.

Ordförande i kommunförbundet Dalarna, Fredrik Jarl, inleder dagen. Medverkar gör bland andra Kristian Pedersen, Mari Jonsson, Henrik Navjord, Jenny Engström, Niclas Engerfeldt, och representanter från Upphandlingsmyndigheten och Region Dalarna.

Vi genomför dagen enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner, vilka kan komma att uppdateras.

Anmäl dig till Utblick i Dalarna 2022 här, senast den 7 oktober

 

För dig som är företagare


Individuellt stöd, kring ett anbud
Upp till fem timmar, kostnadsfritt. Ring vår upphandlade konsult Karin Kaibel på EPIS AB, telefon 0709 545 505, så får du veta mer.

Kostnadsfria anbudskurser
Digitalt den 2 september klockan 13.00-17.00 och fysiskt i Smedjebacken den 11 oktober klockan 16.00-20.00.

En sund byggbransch
Kort presentation av branschens kollektivavtal; Byggavtalet och Väg-och banavtalet, och om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna.
Digitalt den 9 september klockan 13.00-15.00.

Sociala företag och reserverad upphandling
Digitalt den 29 september, klockan 13.00-15.00

Läs mer om stödet och kurserna och anmäl dig på vår hemsida.

 

För inköpare, upphandlare, politiker, strateger


Grundläggande utbildning i offentlig upphandling för beställare/inköpare
Fysiskt den 22 september. Vi kommer även att erbjuda den direktsänd, via webben.

En sund byggbransch
Digitalt den 9 september, klockan 13.00-15.00.

Sociala företag och reserverad upphandling
Digitalt den 29 september, klockan 13.00-15.00

IOP, idéburet offentligt partnerskap
Digitalt den 1 oktober, klockan 9.00-10.30

Läs mer om seminarierna och anmäl dig på vår hemsida.

 

Rykande färsk statistik


Affärsvärden inom alla upphandlande organisationer i Dalarnas kommuner, region och stat från 2020.
Den offentliga marknaden 2020, pdf

Du kan också, via våra marknadsrapporter, se antal annonserade upphandlingar, avbrutna upphandlingar, antal överprövningar, antal anbud per upphandling inom respektive organisation i Dalarna. Marknadsrapporterna finns från 2019 och 2020. Du finner alla siffror via länken nedan.
Statistik över upphandlingar 2019, 2020

 

Utfasning av plastartiklar

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har påbörjat arbetet med att fasa ut engångsartiklar i fossil plast. Nu stödjer Upphandlingsdialog Dalarna detta arbete genom att tillsätta en resurs, Hanna Bergman Hållbart i Dalarna AB, som fram till den sista mars 2022 kommer att arbeta med de övriga 8 kommunerna i Dalarna, med syfte att omsätta Upphandlingscenters goda arbete.

Utfasning av plastartiklar, upphandlingsdialog Dalarna

 

Tyckte du om nyhetsbrevet? Låt oss veta!
 

0 1 2 3 4
 

Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Vi ger ut cirka 4 nyhetsbrev om året. De innehåller inbjudningar till olika seminarier från oss samt omvärldsbevakning kring upphandling. Vi vill gärna fortsätta att informera dig om vad som händer här i Dalarna inom upphandling. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet i fortsättningen så klickar du på länken nedan så avslutas prenumerationen.

Avregistrera nyhetsbrev
Tipsa en vän
Här kan du läsa våra nyhetsbrev eller påbörja prenumeration

 
Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling. Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
 
Facebook LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma