Djurhälsopersonal i Dalarnas län, nyhetsbrev nummer 1, 2022

Nummer 1, 2022
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrev för djurhälsopersonal i Dalarna

Detta är det första nyhetsbrevet för djurhälsopersonal i Dalarna. Med det här nyhetsbrevet vill vi nå ut med information om sådant vi hoppas kan vara intressant för dig som är verksam inom djurens hälso- och sjukvård. Nyhetsbrevet skickas ut två gånger per år.

Farah Ali, länsveterinär Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Information om sällskapsdjur från Ukraina

Vi har i tidigare utskick av separat e-post informerat er kortfattat om hanteringen av sällskapsdjur som reser med sina ägare, på flykt från Ukraina. Nu har vi sammanställt information om detta på vår hemsida som vi rekommenderar er att ta del av:

Djurhälsopersonal, information om sällskapsdjur från Ukraina | Länsstyrelsen Dalarna

 

Ny EU-förordning om veterinärmedicinska läkemedel

Den 28 januari 2022 började den nya EU‍-‍förordningen om veterinär­medicinska läkemedel 2019/6 att tillämpas. Mer information om förordningarna hittar du på Jordbruksverket och Läkemedelsverkets hemsidor:

Läkemedel för djur | Jordbruksverket.se

EU-förordning om veterinär-medicinska läkemedel | Läkemedelsverket.se

Läkemedelsverket har även lanserat en ny produktdatabas Union Product Database, UPD:

Aktuell information om godkända läkemedel för användning till djur inom EU/EES | medicinesinfo.eu
 

Recept för antimikrobiella läkemedel gäller 5 dagar

Från och med den 28 januari 2022 gäller särskilda bestämmelser vid användning av antimikrobiella läkemedel till djur. Det innebär till exempel att recept som förskrivs för djur på dessa läkemedel är giltiga i fem dagar från och med den dagen receptet skrivs ut.

Lista över aktuella läkemedel | Läkemedelsverket.se

 

Ändringar i anmälningsplikt för vissa sjukdomar

Jordbruksverket har genomfört en del förändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (SJVFS 2021:10), Saknr K12 jämfört med tidigare skrivningar i gamla K4.

Länk till veterinära författningshandboken med bland annat K12.

 
En katt med vit tratt runt huvudet.

Utredning om hälso-sjukvård för djur

Djurens hälso- och sjukvård är helt central för att vi ska ha friska och välmående djur. Marknaden för djurens hälso- och sjukvård har expanderat kraftigt. Den snabba utvecklingen och de bemanningssvårigheter som konstaterats gör att det finns behov av en bred översyn av området. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur. Utredningen ska vara klar i oktober 2022.

Djurens hälso- och sjukvård utreds - Regeringen.se

 

Misstanke om epizootisjukdom

Vid misstanke om epizooti under dagtid, kontakta vår Länsstyrelsen i Dalarnas växel på telefonnummer 010-225 00 00. Be att få prata med en länsveterinär. Övriga tider, kvällar, nätter och helger söker du vår tjänsteperson i beredskap (TiB) via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Misstanke anmälningspliktig sjukdom

Praktiserande veterinär ska anmäla till länsstyrelsen i det län där smitta misstänks. För att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA, använd vår e-tjänst:

Anmälan klinisk misstanke om sjukdom på djur | Länsstyrelsernas e-tjänstsida.

Misstanke om misskötsel av djur

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till oss på länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill.

Länsstyrelsens djurskydd har telefon tid måndag klockan 11.00-12.00, tisdag till fredag klockan 10.00-12.00, på telefonnummer 010- 225 05 01. Vid akut anmälan under kvällar och helger, kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.

Mer information och kontaktvägar finns på vår hemsida:

Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Dalarna
 

Byte av namn, adress eller arbetsplats

Som djurhälsopersonal är du skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter av namn, adress eller arbetsplats. Detta kan göras genom att skicka e-post till Jordbruksverket där du lämnar information om ändringarna. Du kan även använda Jordbruksverkets blankett för att lämna ändrade uppgifter.

E-post till Jordbruksverket: jordbruksverket@jordbruksverket.se.
eller Blankett pdf för att lämna ändrade uppgifter, Jordbruksverket.se.
Det går även bra att meddela oss på länsstyrelsen via e-post till länsveterinär farah.ali@lansstyrelsen.se.

Lagar, förordningar och föreskrifter

När du behöver titta i något regelverk finns veterinära författningshandboken på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också prenumerera på nya författningar.

 
 

Nyhetsbrevet djurhälsopersonal Dalarna, utkommer cirka 2-3 gånger om året. Avsändare är Länsstyrelsen i Dalarnas län. E-postadresserna har vi hämtat från Jordbruksverkets system (vet@bas) och från era verksamheters hemsidor.

Har du frågor om innehållet eller idéer om vad du vill läsa om i kommande nyhetsbrev? Tipsa oss gärna genom att skicka e-post till: farah.ali@lansstyrelsen.se

Prenumerera
Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Do not click this link

Skickat med Paloma