Nyhetsbrev från Upphandlingsdialog Dalarna nummer 2, 2022
Nyhetsbrev nummer 2, 2022

Se det i webbläsaren

 
Glada barn som springer på en äng i sina daladräkter.

Aktiviteter för dig som är företagare


Individuellt stöd, kring ett anbud
Upp till fem timmar, kostnadsfri rådgivning. Ring vår upphandlade konsult Karin Kaibel på EPIS AB, telefon 0709 545 505, så får du veta mer.
Läs mer om det individuella stödet på www.upphandlingsdialogdalarna.se.

Kostnadsfria anbudskurser
Affärsträff den 7 september i Lima.
Anbudskurs i Borlänge den 29 september.
Du hittar mer information och anmälningslänkar på vår hemsida.

 

För dig som är inköpare, upphandlare, politiker, strateg

Webbutbildning Hållbar upphandling


Nu erbjuder UDD, utan kostnad, Addas webbutbildning Hållbar upphandling.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor. Utbildningen innehåller fyra pass på 20 minuter vardera.

På vår hemsida finns information och länk till utbildningen.
 

Ett blått fält över ett gult fält, Ukrainas flagga.
 

Upphandling i kriser


UDD har tagit fram en PM kring hur man upphandlar i kris. Den utgår från exemplet Rysslands krig mot Ukraina, och riktar sig till de offentliga upphandlarna i Dalarna.

Upphandling i kriser på UDDs hemsida

Upphandling för omställning den 2 september


Välkommen till ett seminarium om strategisk hållbar upphandling. Vi gör en nationell utblick och får presenterat en dalamodell för offentlig upphandling som strategiskt verktyg.

Anmäl dig senast den 31 augusti på vår hemsida.

 

Rådslag: En dalamodell för offentlig upphandling

Välkommen till rådslag för En dalamodell för offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Vi kommer under dagen att lyssna på ett par olika föreläsare inom området. Rådslaget avslutas med en workshop. Du är välkommen att medverka med dina synpunkter!

Tisdagen den 20 september 2022, klockan 9.00 – 12.30

Anmäl dig senast den 14 september på vår hemsida.

 
En mobiltelefon och en dator.
 
Tre pilar efter varandra som illustrerar hållbart återbruk.
 

Så säger kommunerna om hur de arbetar med miljömässigt hållbar upphandling


UDD har skickat ut en enkät till samtliga Dalakommuner och de kommunala bolagen kring miljömässigt hållbar upphandling.

Här kan du läsa de sammanfattade slutsatserna av svaren.

 

UDD-EXIT- Projektet upphör 2023-02-28


Arbetet pågår med förberedelser för hur UDD ska arbeta efter projekttidens avslutande den sista februari 2023. Målet är att skapa en permanent organisation för fortsatt upphandlingsstöd i Dalarna.

 

Dalarnas matmässa den 6 oktober

– för matentusiaster från hela Dalarna!


Välkommen till en dag fullspäckad med aktiviteter och mötesplatser för dig som är en del av livsmedelskedjan i Dalarna, exempelvis som producent, leverantör, upphandlare, inköpare eller att du arbetar inom restaurang eller offentliga kök.

Mässan arrangeras gemensamt av Upphandlingsdialog Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Lantbrukarnas Riksförbund, Offentlig gastronomi i Dalarna (där bland annat alla offentliga kostchefer i Dalarna ingår), Mora kommun och Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen (gemensam inköpsorganisation för sju dalakommuner) Region Dalarna och Dalarnas Science park.

Läs mer och köp din biljett redan nu på dalarnasmatmassa.se.

 

Kan upphandling stödja svensk livsmedelsproduktion?


”En ökande protektionism innebär att krisberedskap och inhemsk livsmedelsproduktion inte längre kommer att vara ett alternativ, utan i stället en helt nödvändig lösning, även för ett land som Sverige. Det kommer att vara försent att ta tag i detta när krisen redan är här, utan det måste göras nu.”

Pirjo Gustafsson från LRF, även engagerad medarbetare i UDD har samtalat med SOI, Sveriges offentliga inköpare, om läget för den svenska livsmedelsproduktionen.

Intervjun finns att läsa på vår hemsida.

 

Tyckte du om nyhetsbrevet? Låt oss veta!
 

0 1 2 3 4
 

Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Vi ger ut 4-6 nyhetsbrev om året. De innehåller inbjudningar till olika seminarier från oss samt omvärldsbevakning kring upphandling. Vi vill gärna fortsätta att informera dig om vad som händer här i Dalarna inom upphandling. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet i fortsättningen så klickar du på länken nedan så avslutas prenumerationen.

Avregistrera nyhetsbrev
Tipsa en vän
Här kan du läsa våra nyhetsbrev eller påbörja prenumeration

 
Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling. Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
 
Facebook LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma