Nyhetsbrev från Upphandlingsdialog Dalarna nummer 4, 2022
Nyhetsbrev nummer 4, 2022

Se det i webbläsaren

 

Aktiviteter för dig som är företagare


Individuellt stöd, kring ett anbud

Upp till fem timmar, kostnadsfri rådgivning. Ring vår upphandlade konsult Björn Brandell,
på EPIS AB, telefon 070 496 09 74, så får du veta mer.

Läs mer om det individuella stödet (upphandlingsdialogdalarna.se).

Kostnadsfria anbudskurser

23 november i Smedjebacken, anmäl dig senast den 11 november (upphandlingsdialogdalarna.se).

Krisstöd till yrkesfisket

Producenter inom yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd. ör att kunna få ta del av stödet ska du ha yrkesfiskelicens och ha landat fisk i svenska hamnar från och med den 24 februari 2022.

Krisstödet för yrkesfisket, kan sökas fram till den 28 oktober (Länsstyrelsen Dalarna).

 

För dig som är inköpare, upphandlare, politiker, strateg

Webbutbildning Hållbar upphandling

Utbildningen innehåller fyra pass på 20 minuter vardera och kan genom UDD erbjudas kostnadsfritt fram till den sista april 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor.

Information och länk till utbildningen Hållbar upphandling (upphandlingsdialogdalarna.se).

 

För Dalarnas framtid 25 november

Länsstyrelsen i Dalarnas län, i samverkan med Företagarna och Svenskt Näringsliv bjuder in till ett gemensamt informationsmöte. Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för kommande viktiga insatser för Dalarnas framtid.

För Dalarnas framtid (Länsstyrelsen Dalarna)

 

 

Reviderad: En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

Intresset är stort bland politiker och beställarenheter kring vad man kan göra inom lagen om offentlig upphandling (LOU).

I denna reviderade rekommendation beskriver vi vad socialt ansvarsfull upphandling ger för möjligheter för upphandlande organisationer, med fokus på vilka effekter vi kan uppnå på områden definierade av EU-kommissionen.

Ladda hem och läs:
En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling (upphandlingsdialogdalarna.se)

 
kockar som lägger upp mat på fat.
 
Flera personer som står runt ett bord.

Dalarnas matmässa den 6 oktober – en succé

Kockar, leverantörer och skolungdomar, på mässan minglades det och nya kontakter knöts. Runt 400 besökare, utställare och deltagare smakade, testade och tävlade i bland annat offentlig matlagning.

Dalarnas matmässa en succé! (upphandlingsdialogdalarna.se)

 

Miljöstrategipriset 2022 till Upphandlingscenter

Upphandlingsdialog Dalarna nominerade Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen som vann Miljöstrategipriset 2022, i kategorin offentlig sektor. Priset delas ut av branschtidningen Miljö & Utveckling vid konferensen Miljöstrategidagarna.

Miljöstrategipriset delas ut en gång per år till en verksamhet, grupp eller förening som på ett föredömligt sätt utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den. Fokus ligger på ekologisk hållbarhet.

Här är vinnarna av Miljöstrategipriset 2022, (miljo-utveckling.se)

 

UDD-EXIT- Projektet upphör 2023-02-28

Arbetet pågår med förberedelser för hur UDD ska arbeta efter projekttidens avslutande den sista februari 2023. Målet är att skapa en permanent organisation för fortsatt upphandlingsstöd i Dalarna.

 

Tyckte du om nyhetsbrevet? Låt oss veta!
 

0 1 2 3 4
 

Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Vi ger ut 4-6 nyhetsbrev om året. De innehåller inbjudningar till olika seminarier från oss samt omvärldsbevakning kring upphandling. Vi vill gärna fortsätta att informera dig om vad som händer här i Dalarna inom upphandling. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet i fortsättningen så klickar du på länken nedan så avslutas prenumerationen.

Avregistrera nyhetsbrev
Tipsa en vän
Här kan du läsa våra nyhetsbrev eller påbörja prenumeration

 
Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling. Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
 
Facebook LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma