Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare, nummer 3, 2022

Nummer 3, 2022
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare

Du får detta för att vi tror att du som registrerad lantbrukare hos oss på länsstyrelsen kan ha nytta av informationen.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig här: Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Du kan även läsa nyhetsbreven på vår hemsida.

Kristina Homman, redaktör Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 
En grön äng.

Effektiv vallodling till mjölkkon

En kursserie på tre träffar med fokus på produktion av vallfoder som är anpassat till mjölkkor och växande ungnöt.

Vilken typ av grovfoder vill mjölkkon ha?
2 februari klockan 09.30-14.00 i Borlänge

Planering av växtodlingen från sådd till skörd för att uppnå önskad kvalitet
7 mars klockan 10-13.45 för konventionell produktion eller
8 mars klockan 10-13.45 för ekologisk produktion via Teams.

Fältvandring i en ekologiska och konventionell vall i trakten runt Borlänge
Vecka 21. Fältvandring i en ekologiska och konventionell vall i trakten runt Borlänge.

Medverkar gör Ann-Catrin Markusson, produktionsrådgivare och Marcus Älmefur, växtodlingsrådgivare från VÄXA.

Anmäl dig senast onsdagen 25 januari:
Effektiv vallodling för mjölkkon, Länsstyrelsen Dalarna

Kontakt: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 45.

 
En traktor som lyfter emballerad hö.

Webbkurs om konservering av foder

Hur gör du för att få ett så bra och näringsriktigt hemmaproducerat foder som möjligt?

På denna kurs får du lära dig mer om ensilering av vallfoder och konservering av spannmål. Fokus kommer att vara på de förutsättningar som finns i Dalarna och Gävleborg för foderproduktion och konservering.

Medverkar gör Hans Lindberg, foderspecialist hos VÄXA.

Onsdagen 15 februari klockan 10.00-14.30 via Teams.

Anmäl dig senast torsdagen 9 februari.
Konservering av hemmaproducerade foder, Länsstyrelsen Dalarna

Kontakt: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 45

 

Vill du vara med i en ERFA-grupp (erfarenhetsgrupp) med fokus på ekologisk växtodling?

Frågorna som gruppen kommer att ta upp, utgår från era egna intressen och behov. På gruppträffarna diskuteras det tema som gruppen valt och en sakkunnig i ämnet medverkar. Under 2023 planeras fyra gruppträffar på sal och en fältvandring.

Träffarna genomförs i Dalarna, lokal kan komma att variera beroende på varifrån deltagarna kommer och vilken digital teknik som behövs i lokalen. Utöver att person med spetskompetens medverkar så kommer gruppträffarna att ledas av Anita Boman Daniels.

Vi planerar för att ha ett tema/träff men om gruppen vill diskutera färre ämnen djupare, så är det också möjligt.

Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp och i så fall vilka ämnen vill du att gruppen ska fokusera på? Svara gärna så snart som möjligt men senast 9 januari 2023.

Svara på vår enkät här om ämnen du vill diskutera, Webropol-enkät.

Kontakt: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 45

 

Nya jobb inom livsmedelskedjan

Lokal mat och EUs jordbruksfond.

Kurserna nedan ingår i och subventioneras av projektet ”Nya jobb inom livsmedelskedjan - Kompetensutveckling” och i samverkan med Lokal Mat.
 

Inför IP-livsmedel certifiering

Välkommen till en 3-timmarsutbildningutbildning om vilka krav som ställs för en IP-certifiering av livsmedel, och hur du kan förbereda dig för certifieringen.

När: den 24 januari kl. 13.00-16.00, Anticimex, Stigaregatan 24, Falun
Kostnad: Gratis
Förkunskaper: Grundläggande livsmedelshygien
Anmälan: Senast den 16 januari.

Förberedande utbildning IP-Livsmedel certifiering, Länsstyrelsen Dalarna

Grundläggande livsmedelshygien

Kursen erbjuds som e-learning från Anticimex. Det innebär att kursen körs på egen hand via webben och är ej lärarledd. Du får efter anmälan en inloggning för att göra den på valfri tid.
Kostnad: 440 kronor exkl. moms. Du får internetinloggning, support vid problem samt avslutande diplom.
Anmälan: Kontakta Therese Englund per e-post för anmälan, senast den 20 december. therese.englund@lansstyrelsen.se

Inred din gårdsbutik

Välkommen till en heldagsutbildning med workshop där du kommer att få tips och råd om hur du skapar en lättarbetad, säljande och inspirerande gårdsbutik.

När: den 9 februari kl. 9.00-16.00, Quality hotel Galaxen, Borlänge
Kurshållare: Annica Bergman, Dekko AB
Kostnad: 500 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.
Anmälan: Senast den 8 januari.

Utbildning: Inred din gårdsbutik, Länsstyrelsen Dalarna

Kontakt: Therese Englund, therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.

 

Ny jordbrukspolitik 2023-2027

Nu startar snart en ny period för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).På Jordbruksverkets hemsida finns information om stöden till jordbruket och landsbygden. Följ länkarna nedan.

Sveriges förslag på ny jordbrukspolitik 2023-2027 (Jordbruksverket.se)

Investeringsstöd och projektstöd 2023-2027 (Jordbruksverket.se)

Jordbrukarstöd 2023-2027 (Jordbruksverket.se)

Tvärvillkor blir grundvillkor
Från och med 2023 kommer de villkor som omfattas av tvärvillkoren att ändras. Dessutom byter Tvärvillkor namn till Grundvillkor.
Grundvillkor 2023-2027 - Jordbruksverket.se

Kontakt: Jordbrukarstod.Dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 0771-67 00 00.

 

På gång inom företags- och projektstöd

Vi är nu inne på sista månaden av denna programperiod som blev förlängd med 2 år. De nya stöden i den strategiska planen som det heter från 2023 är tänkta att kunna sökas i januari 2023, läs mer i länkarna kring de nya stöden och hur vi kommer att hantera inneliggande ärenden.

Information till dig som sökt stöd, Länsstyrelsen Dalarna

Stöd för investeringar inom lantbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk, Jordbruksverket.se

Kontakt: Henrik Hansson, henrik.hansson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 41

 

Ansök om klimatinvesteringsstöd

Nya ansökningsperioder inom investeringsstödet Klimatklivet kommer 2023, men när är inte beslutat ännu.

Exempel på åtgärder inom jordbruk som beviljats stöd: Byte till förnybara bränslen i pannor och torkar, biokolpannor, byte till eldriven utfodring, bevattnings- och gödselpump, biogasproduktion från gödsel och elproduktion från biogas.

Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Kontakt: Annika Varghans, annika.varghans@lansstyrelsen.se, telefon 010- 22 50 480.

 

Liebladet

Ett nytt nummer av Liebladet kommer ut under vecka 50 efter nästan två års uppehåll!
Här kan du läsa om utvecklingen för länets fältgentianor och ängssvampar och om vilka som utsetts till Årets ängsbrukare 2021 och 2022.

Liebladet nummer 25, 2022

Kontakt: Sarah Lagerberg, sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se, telefon 010- 225 02 42

 
Omslag med en fjäril på blå blomma.
 

Det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken

Vill du arbeta mer med kolinlagring i ditt jordbruk? Svensk Kolinlagring erbjuder en marknadslösning för kolinlagring för jordbrukare och investerare genom att sammanföra företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder.

Mer information om initiativet finns på Svensk Kolinlagring

Kontakt: Anders Carlborg, anders.carlborg@lansstyrelsen.se, telefon 010- 225 02 95.

 

Vad tyckte om det här nyhetsbrevet?

0 1 2 3 4
Europeiska jordbruksfondens logotyp
 
Greppa näringens logotyp
 

Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Do not click this link

Skickat med Paloma