Nyhetsbrev från Upphandlingsdialog Dalarna nummer 5, 2022
Nyhetsbrev nummer 5, 2022

Se det i webbläsaren

 

Upphandlingsdialog Dalarna

önskar en God jul, ett Gott nytt år
och en God fortsättning!

Fyra julgranskulor som hänger i varsin rosett.
 

Aktiviteter för dig som är företagare

Individuellt stöd, kring ett anbud

Upp till fem timmar, kostnadsfri rådgivning. Ring vår upphandlade konsult Björn Brandell,
på EPIS AB, telefon 070 496 09 74, så får du veta mer.

Läs mer om det individuella stödet. Upphandlingsdialogdalarna.se

Anbudskurs i Avesta

Anmäl dig till denna kostnadsfria anbudskurs där du får kunskaper i hur du gör för att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Sista chansen i UDD-projektet!

Du får också träffa lokala upphandlare från Avesta kommun. Arrangör är UDD i samarbete med näringslivssenheten, Tillväxt Avesta, i Avesta kommun.

Kursen genomförs på Koppardalens Utvecklingscentrum, Polervägen 12, Avesta. Anmäl dig senast den 13 februari, direkt till näringslivsutvecklare Kerstin Eriksson, Avesta kommun, telefon 0240-66 01 54, e-post kerstin.eriksson@avesta.se eller till kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se.

Anbudskurs för företagare - Upphandlingsdialog Dalarna

 

För dig som är inköpare, upphandlare, politiker, strateg

Webbutbildning Hållbar upphandling

Utbildningen innehåller fyra pass på 20 minuter vardera och kan genom UDD erbjudas kostnadsfritt fram till den sista april 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram denna utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen.

Målgrupp är upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor

Information och länk till utbildningen Hållbar upphandling. Upphandlingsdialogdalarna.se

 

Webbinarium: Revidering av kretsloppsplaner

Miljömässig upphandling mål och åtgärder 2023-2030.

Den 18 januari klockan 09.00-12.00.

Under 2022 - 2023 ska kommunernas avfallsplaner i Dalarna revideras. De avses kallas kretsloppsplaner och ska gälla för perioden 2023 - 2030.

På detta webbinarium kommer du att kunna ge förslag på konkreta mål och åtgärder inom miljömässig upphandling, med utgångspunkt från erfarenheter i Dalarna och Sverige.

Målgrupp är beställare, inköpare, hållbarhetsstrateger, förtroendevalda i kommun, region och länsstyrelse. Webbinariet arrangeras av Dala Avfall, en ekonomisk förening som driver kretsloppsplanearbetet i Dalarna.

Läs programmet för den 18 januari och anmäl dig här, Upphandlingsdialogdalarna.se.

 

Webbinarium: Främjande och utveckling av socialt ansvarsfull upphandling i Dalarna

 

Den 7 februari 2023 klockan 09.30-12.00.

Vi står inför stora och komplexa utmaningar för att lösa integration, kompetensbrister, ojämna skillnader mellan stad och land och allmän service av exempelvis välfärdstjänster. För att vara en del av lösningen måste vi hitta nya gränsöverskridande samarbeten mellan offentlig, privat och idéburen sektor.

Under detta webbinarium kommer vi att höra hur arbetet inom detta område går i Dalarna och vad som behöver utvecklas. Även Upphandlingsmyndigheten deltar.

Läs programmet för den 7 februari och anmäl dig senast den 3 februari, Webropol anmälningssida.

 

Reviderad: En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling

Att upphandla smart och med tydliga miljömål är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv.

Det finns oerhört mycket material kring miljö och det kan ibland vara svårt att urskilja vad en upphandlande myndighet ska fokusera på. Därför har vi tagit fram denna rekommendation som visar på möjligheter och idéer och som upphandlande organisationer i kommunerna och deras bolag kan ha som stöd och inspiration i sitt arbete.

En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling. Upphandlingsdialogdalarna.se

 
Träd fotade underifrån.
 

Ny: En dalamodell för leverantörsutveckling

I denna Dalamodell fokuserar vi på leverantörens roll när det offentliga köper eller leasar varor, tjänster och entreprenader. Men också på hur det offentliga behöver utveckla sina arbetsmetoder för att få bästa möjliga leverans.

Vi behöver gå från att ha leverantörer som enbart levererar och fakturerar till att ha samarbetspartners som utvecklar leveranserna, i dialog före avtal, under pågående avtal och i utvärdering efter avslutat avtal.

Ladda hem och läs:
En dalamodell för leverantörsutveckling. Upphandlingsdialogdalarna.se

 
kål o potatis.
 

Ny: En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär

Och sist men inte minst, vår kanske viktigaste Dalamodell:

En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär - den sista dalamodellen i vår serie. Det är vår förhoppning att den ska bidra till att öka intresset för den offentliga affären på många plan, inte minst för att driva innovationer och nytänkande som bidrar till ett hållbart samhälle.

Med denna dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär vill vi medverka till att den offentliga affären i Dalarna också bidrar till att hushålla med våra gemensamma resurser. Modellen finns även som kortversion.

En dalamodell för en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär. Upphandlingsdialogdalarna.se

 
Cirklar i flera färger.
 

UDD-EXIT- Projektet upphör 2023-02-28

Arbetet pågår med förberedelser för hur UDD ska arbeta efter projekttidens avslutande den sista februari 2023. Målet är att skapa en permanent organisation för fortsatt upphandlingssamverkan i Dalarna.

 

Tyckte du om nyhetsbrevet? Låt oss veta!
 

0 1 2 3 4
 

Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Vi ger ut 4-6 nyhetsbrev om året. De innehåller inbjudningar till olika seminarier från oss samt omvärldsbevakning kring upphandling. Vi vill gärna fortsätta att informera dig om vad som händer här i Dalarna inom upphandling. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet i fortsättningen så klickar du på länken nedan så avslutas prenumerationen.

Avregistrera nyhetsbrev
Tipsa en vän
Här kan du läsa våra nyhetsbrev eller påbörja prenumeration

 
Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling. Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
 
Facebook LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma