Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare, nummer 3, 2023
Sidhuvud med logotyp

Nummer 3, 2023
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare

Du får detta för att vi tror att du som registrerad lantbrukare hos oss på länsstyrelsen kan ha nytta av informationen.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig här: Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Du kan även läsa nyhetsbreven på vår hemsida.

Kristina Homman, redaktör Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 
Gröna ängar, små hus, berg och träd.

Informationsträffar om stöd till jordbruket och landsbygden

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Länsstyrelsen i Dalarnas län håller informationsträffar för dig som vill veta mer om EUs jordbrukarstöd och investeringsstöd.

7 mars klockan 13-16
Plats: Digitalt
Länk: Information om stöd till jordbruket och landsbygden – digitalt | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

9 mars klockan 9-12
Plats: Digitalt
Länk: Information om stöd till jordbruket och landsbygden – digitalt | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

 

Odla en blommande yta – Hela Sverige Blommar

Vill du ha en blommande yta på din åkermark för att gynna pollinatörer och andra nyttodjur?Då kan du beställa en påse frö från Hela Sverige Blommar. Första påsen är gratis och räcker till 0,5 ha.

Kontakta Hushållningssällskapet, Anna Douhan Sundahl, anna.douhan.sundahl@hushallningssallskapet.se, 070-648 19 41 eller Hushållningssällskapets SAM-rådgivare.

Mer information och erfarenheter från lantbrukare som sått blommande ytor finns i senaste numret av landsbygdsnytt, 1:23.

 

Vill du lära dig mer om hur du kan nyttja och höja värdet på dina fårs ull?

Med start i april erbjuder vi företagare inom fårproduktion och förädling av ull en kurs med tema: Praktisk och teoretisk ullkunskap. Kursen kommer att bestå av två fysiska kursdagar och två digitala frågestunder däremellan och är kostnadsfri.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer inom kort i länsstyrelsens Kalender.

Kontakt: Therese Englund, therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.


Inspiration för mat och turismföretagare

Under 2023 ordnar Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg en kunskapsbuffé i form av lunchföreläsningar som ska ge inspiration till företagare inom mat och turism. Alla föreläsningar är digitala, under lunchtid och kostnadsfria. Satsningen görs tillsammans med föreningarna MatVärden och Lokal Mat.

Läs mer om varje föreläsning och anmäl dig i länsstyrelsens kalender.

Fotografera med mobilen, den 13 april klockan 12–13
Sociala medier, den 3 maj klockan 12–13


Kontakt: Therese Englund, therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.

 

Workshops inom Storytelling och Digitala sociala medier

Vill du få hjälp med att tydliggöra ditt företags story eller få konkreta verktyg för att välja rätt kanaler och kommunicera via sociala medier? Under våren finns möjlighet till ”Hands on workshops” inom dessa teman, där du som är livsmedelsförädlare eller primärproducent som breddar din verksamhet är välkommen.

Workshop - Storytelling som skapar engagemang

Syftet med kursen är att jobba med din story, få verktyg för att levandegöra ditt varumärke och kunna kommunicera genom storytelling.

När: den 28 mars (träff 1) och 4 april (träff 2) klockan 9-12.
Var: Workshop via Zoom.
Pris: Totalt 400 kr + moms
Sista anmälningsdag: den 13 mars via länsstyrelsens kalender.

Workshop - Digitala sociala medier 

När: den 23 maj (träff 1) och 30 maj (träff 2) klockan 9-12.
Var: Workshop via Zoom.
Pris: Totalt 400 kr + moms
Sista anmälningsdag: den 8 maj via länsstyrelsens kalender

Kontakt: Therese Englund,therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.

 
Kossor på grön äng.

Regenerativ nötboskapshållning (ej mjölk)

Vill du vara med i en ERFA-grupp för att utveckla din verksamhet kring de principer och praktiker som finns inom regenerativ nötboskapshållning?

Det regenerativa lantbrukets utgångspunkter är att vitalisera ekosystemen samtidigt som mänskliga behov tillgodoses. Det gör att den här ERFA-gruppen kommer att utgå från frågor som till exempel betesplanering på både åker-, skogs- och naturbetesmark, utevistelse året runt, köttkvalitet, foder och vatten och djurhälsa. Vilka teman som kommer att tas upp i gruppen blir det deltagarna själva som kommer fram till.

Gruppen ska bestå av 4-10 lantbrukare som har nötboskap. Planerar för 4 träffar under 2023 med start i april. En mentor, Kristina Forsberg (Slaktarns gård), finns kopplad till gruppen. Länsstyrelsen deltar i gruppen och planerar, samordnar och kontaktar föredragshållare vid behov.

Är du intresserad av att vara med och utveckla din verksamhet, kontakta:anders.carlborg@lansstyrelsen.se, telefon: 010 22 50 295

 

Erfa-grupp med fokus på ekologisk grönsaksodling

Är du intresserad av att var med i en Erfa-grupp (erfarenhetsgrupp) med fokus på något visst ämne inom ekologisk odling av grönsaker? Då kan det här vara något för dig. Projektet genomförs av Hushållningssällskapet Västra.

Vill du vara med i en Erfa-grupp?Anmäl dig till fokus Ekologisk grönsaksodling. (office.com)

 
En hand som klappar ett får på huvudet.

Ny som fårägare

Funderar du på att skaffa får, eller nyligen har gjort det? Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfritt en kurs som följer fårägandet under ett helt år. Totalt sex träffar med olika teman. Kurstillfällena är omväxlande fysiska, på sal, och digitala. Kursen avslutas med en studieresa till två olika fårgårdar i länet.

Titti Strömne från Glada Fåret, husdjursagronom och mångårig lammrådgivare, medverkar och guidar dig igenom vad du behöver veta när du är ny med får. Syftet är att du ska undvika de vanligaste fallgroparna och få en bra start på ditt fårägarliv.

Sist, men inte minst, får du träffa andra nyblivna fårägare och tillsammans upptäcka detta mångsidiga djurslag.

Anmälan görs via Länsstyrelsens Kalender. Kursstart är den 23 mars 2023.

 

Rådgivning inom ekologisk produktion

Har du ekologisk produktion och står inför produktionsförändringar där gårdens ekonomi behöver belysas? Eller behöver du hjälp med att lösa specifika problem på din gård? Då kan du få hjälp genom kostnadsfri enskild rådgivning.

Rådgivning ekologisk produktion | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

 

Vem tycker du ska bli Årets ängsbrukare 2023?

Nu kan du nominera någon du känner, en eldsjäl, kanske en förening, familj eller granne som brukar och vårdar en eller flera av Dalarnas slåtterängar.

De här personerna gör ett oerhört viktigt jobb och vi vill visa för dem hur glada vi är över deras insatser för odlingslandskapet i Dalarna. Därför delar vi varje år ut det här hederspriset, och vi hoppas på många bra kandidater även detta år!

Läs mer om Årets Ängsbrukare och lämna ditt förslag på kandidat.

Kontakt: Sarah Lagerberg projektledare Ett rikt odlingslandskap.

sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 02 42

 
 

Vad tyckte om det här nyhetsbrevet?

0 1 2 3 4
 
Europeiska jordbruksfondens logotyp
 
 

Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Do not click this link

Skickat med Paloma