Energigivande nyheter, investeringsmedel att söka, datum att lägga på minnet.
Logotyp Energiintelligent Dalarna

Nummer 4-2021
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Prenumerera på nyhetsbrevet

 
Höstlöv. Foto: Mostphotos.

Härliga hösten är här!

Vi har plockat ihop nyheter, medel att söka, inbjudan till workshops och webbkonferens med mera till dig och hoppas att hösten börjat bra och energifyllt med krispiga dagar!

Härlig höst önskar vi från Energiintelligent Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna!

>webbplatsen Energiintelligent

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.

På gång regionalt

Ny Dalastrategi – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Den 14 juni antog Regionfullmäktige den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Strategin träder nu i kraft och ersätter den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Den nya strategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

>Läs mer om Dalastrategin på Region Dalarnas webbplats.

 

 

Energiintelligent Dalarna har fått ett nytt
energi- och klimatråd

Den 17 september möttes Dalarnas nybildade energi- och klimatråd för första gången. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna. Rådet ersätter den tidigare styrgruppen för EID.

>Läs mer om rådet och vilka som är medlemmar på webbplatsen Energiintelligent.

 

 

Innovationsnod Hållbar vindkraft i Dalarna

Länsstyrelsen har fått beviljat projektmedel från Energimyndigheten för att skapa en innovationsarena för hållbar vindkraft i länet.

>Läs om innovationsnoden Hållbar vindkraft på webbplatsen Energiintelligent.

 

Borlänge Viable city

Den 1 oktober blev det klart att Borlänge kommer att vara en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Borlänge ska, tillsammans med 22 andra svenska städer, arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar klimatomställningen innebär.

>Läs mer om Borlänge Viable city på Borlänge kommuns webbplats.

 

Lokal klimatsamverkan transporter - tillsammans minskar vi utsläppen snabbare!

Öppen digital sändning av konferens tillgänglig till 20 oktober.

2020-talets största utmaning handlar om hur vi bemöter klimatförändringen. Sveriges klimatmål för inrikes transporter är att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010, samt en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Det krävs krafttag från både branschen och politiken för att vi ska nå klimatmålet.

Lokalt finns det starkt engagemang och vilja att bidra till omställningen i transportsektorn. Det finns också en nykter insikt om nödvändigheten i att arbeta tillsammans för att åstadkomma resultat.

Den här konferensen handlar om att bereda plats för gemensam framtidsspaning och dialog mellan transportörer som trafikerar Falun och Borlänge och kommunernas politiker och sakkunniga tjänstepersoner. Vi tror att samverkan är nyckeln till att nå framgång!

>Lyssna på konferensen – tillgänglig fram till den 20 oktober, på Falun kommuns webbplats.

 

Social och ekologisk stadsutveckling -Jakobsdalen

Borlänges nya stadsdel Jakobsdalen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Jakobsdalen är en ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Stadsdelen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Under uppbyggnadsåren ska Jakobsdalen fungera som en testarena för forskning och spännande innovationer – från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Helt enkelt Innovativa lösningar för att förenkla människors ”klimatsmarta vardag”.

Tag gärna chansen att medverka i Jakobsdalens dialogprocess om Energiinnovation. Inbjudan till höstens workshops hittar du under rubriken Evenemang i Dalarna.

>Mer information om den nya stadsdelen hittar du på Jakobsdalens webbplats.

 

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

Har ni som organisation en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan ni söka pengar från Klimatklivet, årets sista ansökningsperiod är 8–18 november 2021.

>Mer om Klimatklivet och kort om beviljade medel till Dalarna på webbplatsen Energiintelligent.

Klimatklivet i svart text på gul bakgrund
 

Gör er redo för elektrifieringspiloter!

Regionala elektrifieringspiloter är ett nytt stöd från regeringen som kan gå till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Det är, tillsammans med bland annat Klimatpremien, en del av regeringens satsning med att påskynda elektrifieringen av godstransporterna.

Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan sökas tidigast när förordningen är beslutad.

>Läs mer för att vara redo att söka på webbplatsen Energiintelligent.

 

EU:s nya strukturfonder för Norra Mellansverige

Värmland, Dalarna och Gävleborg ingår i samma regionalfondsområde som förvaltar EU:s strukturfond för vårt område. Ett förslag för hur pengarna ska användas i den nya programperioden 2021–2027 har lämnats till EU-kommissionen som är positiva till förslaget, med några mindre justeringsbehov.

För att kunna starta programmet behöver även Sveriges övergripande partnerskapsöverenskommelse med kommissionen vara klar och därefter har de fem månader på sig att godkänna de svenska programmen. Det betyder tyvärr att det inte kommer att vara möjligt med den första utlysningen förrän omkring sommaren 2022.

Medlen i den förra programperioden är slut, men genom växelkursjusteringar så finns cirka 80 miljoner kronor ytterligare att fördela på projekt. Prioriteringarna för dessa är bredband, påfyllnad i befintliga projekt och förstudier. Utlysningar kommer under hösten 2021. Att genomföra förstudier innan genomförandeprojekt uppmuntras.

>Samtliga utlysningar på Tillväxtverkets webbplats.

 

Uppdatering om färdplaner

Arbetet med utarbetande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår.

>Läs mer om hur det går med färdplanerna på webbplatsen Energiintelligent.

Sju sektorer för omställning av energi- och klimat. Illustration.

På gång nationellt

Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har listat några av de viktigaste satsningarna för det regionala energi- och klimatarbetet.

>LEKS listade satsningar för det regionala energi- och klimatarbetet på webbplatsen Energiintelligent.

 

Vill du driva EU-projekt med fokus på företagens gröna och digitala omställning?

Representerar du en branschorganisation, forskningsinstitut eller annan organisation som vill stötta företagens gröna och/eller digitala omställning? Tillväxtverket har en ny utlysning riktad till dig.

>Stärk grön och digital omställning under och efter pandemin på Tillväxtverkets webbplats.

 

Nya stödet för energieffektivisering i byggnader

Äger du flerbostadshus? Då kan du från och med den 1 oktober 2021 söka investeringsstöd till energieffektivisering. Du kan få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna. Ansökan om stödet görs till Boverket och det är länsstyrelsen som handlägger det.

>Läs om stödet på Länsstyrelsens webbplats.

>Ansök om stödet på Boverkets webbplats.

 

Klimatkrav för nybyggnad av hus

Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten den första omgången av klimatkrav för nybyggnad av hus. Kraven är fokuserade på att vara allmänt tillämpbara, tydliga och skarpa.

>Läs mer om kraven och ta del av kriterietjänsten på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

 

Stöd för energikartläggning har hjälpt företag att energieffektivisera

Nästan 900 små och medelstora företag har tagit del av Energimyndighetens stöd för att energikartlägga sin verksamhet. Som bonuseffekt syns även ett större engagemang och intresse för energifrågan hos företagen.

>Läs mer om energikartläggningsstödet på Energimyndighetens webbplats.

 

Uppdaterade kriterier för upphandling av fordon och drivmedel

Bidra till minskad klimatpåverkan genom att arbeta strategiskt med inköp av fordon och ställ krav i upphandlingar av fordon och drivmedel.

>Läs mer om uppdaterade kriterier på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Evenemang i Dalarna

Jakobsdalen bjuder in till workshops, 8 och 29 november

För att driva på och intensifiera innovationsprocessen genomför stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen ett antal workshops i höst. Du är välkommen att anmäla dig till workshop II den 8 november och workshop III den 29 november.

>För anmälan och mer information läs mer på Jakobsdalens webbplats.

Upphandling för hållbar samhällsbyggnad, 8 november

Webbinarium om hur upphandling i offentliga byggprojekt kan skapa en hållbar samhällsbyggnad med hänsyn till människa, samhälle och klimat.

>Info och anmälan på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Building Sustainability 2021, 30 nov-1 dec

Konferens i Stockholm under två dagar om hållbar samhällsbyggnad med möjlighet att delta via digital plattform.

>Info och anmälan på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Planeringsverktyg för transporteffektiva samhällen/städer, 10 december

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Energimyndigheten bjuder in till en webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner.

>Info och anmälan på Energimyndighetens webbplats.

 

>Klicka här för att avregistrera din adress.

>Så här hanterar vi dina personuppgifter.

 
Logotyp Länsstyrelsen i Dalarna
Logotyp Region Dalarna
Logotyp Energiintelligent Dalarna
 
Do not click this link

Skickat med Paloma