Energigivande nyheter, investeringsmedel att söka, datum att lägga på minnet.

Hållbar vindkraft i Dalarna

År 2040 har Riksdagen beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar el. För att nå det målet måste vi bland annat öka vindkraftsproduktionen.

Länsstyrelsen bjuder därför in länets aktörer för att diskutera hur en hållbar vindkraftsproduktion i Dalarna kan se ut.

Var: Galaxen Borlänge
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här.

Tipsa!

Du kan även dela med dig av hela nyhetsbrevet på sociala medier.

Facebook Twitter
Google+ LinkedIn Email

Energicafé - Nästa gång 6 mars

En gång i månaden arrangerar Energikompetenscentrum, Högskolan Dalarna EnergiCafé, i samarbete med ByggDialog Dalarna.

För att stimulera till innovativ utveckling inom energiområdet bjuder Energikompetenscenturm tillsammans med ByggDialogen in landets mest intressanta gästföreläsare. De berättar om ledande exempel på lösningar som kan användas för att spara energi och samtidigt skapa bra livs- och arbetsmiljöer.

Läs mer och anmäl dig här.

Projektet ENCOM slår målet – rejält!

Energy Investments for Competitive Companies 2020 (ENCOM) hade i sikte att skapa 100 nya arbetstillfällen i länet genom att investering i energieffektiviseringar. Slutresultatet blev hela 172 nya arbetstillfällen till en kostnad av 232 000 kr, i offentliga medel per arbetstillfälle. Projektet drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län inom ramen för företagsstöd. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och regionala anslag för företagsutveckling. Med hjälp av 46 miljoner i stöd har den privata industrin kunnat bidra med ytterligare 157 miljoner till energieffektiviseringar. Projektet räknar också hem stora miljö och energivinster:

- Minskning av 4 705 MWh per år i mer energieffektiv egen produktion

- Minskning av 441 573 MWh per år med nya energieffektiva produkter och tjänster

- Minskade utsläpp av koldioxid med 6000 ton per år.

Läs mer om projektet i under kapitel 8, Regionalt ramprogram för företagsstöd, i länsstyrelsen rapport som du hittar här.. Det drivs nu ett likadant ramprogram av Region Dalarna under namnet ENCOM 2.

Elbilen på frammarch

Snabbladare nästan överallt


Det går inte att undgå hur elbilarna börjar ta plats på vägarna. Elektrifiering av lätta fordon ses som en del i ett fossilfritt transportsystem.

Även om andelen är liten så växter den fort. Vi väntar nu spänt på statistik för 2018. För 2017 kunde vi se en tillväxt i länet på 60% av antalet elbilar. Det går också att se klimatklivets positiva inverkan på antalet snabbladdare i länet. Hör mer från Maria Saxe på EID sekretariat när SVT intervjuar henne i december 2018.

Energiinnovation - Högskolan Dalarna

Det nya stora projektet Energiinnovation på Högskolan Dalarna arbetar med att bygga kunskap om och öppna dörrar för nya bättre energilösningar. En viktig del är att samverka med utvecklingsinriktade små och medelstora företag genom direkta samarbeten såsom deltagande i FoU-projekt, i kunskapshöjande aktiviteter, initierade examensarbeten och indirekt genom testbäddar och innovationsarenor. Högskolan vill också stimulera potentiella ”kunder”, t.ex. fastighetsbolag och kommuner, att testa och demonstrera ny teknik och nya lösningar, så att de som har nya idéer och produkter kan komma vidare med sin innovativa utveckling.

För mer information kontakta Hans Ersson på Högskolan Dalarna, her@du.se.

 

Möten inom Energiintelligent

Snart kommer remisen av Dalarnas energi och klimatstrategi. Håll utkik på Energiintelligent Dalarnas hemsida och på Länsstyrelsen i Dalarna.

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.

 

Kontakta Energiintelligents Dalarnas skretariat:

energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se

 

Avregistrera dig här.

Läs en webbversion av nyhetsbrevet här.

Do not click this link

Skickat med Paloma