Energigivande nyheter, investeringsmedel att söka, datum att lägga på minnet.

Energieffektiva småhus -  Energicafé - Nästa gång 15 maj

 

En gång i månaden arrangerar Energikompetenscentrum, Högskolan Dalarna EnergiCafé, i samarbete med ByggDialog Dalarna.

Nästa café tar upp energieffektivisering i småhus med innovationsklustret BeSmå som katalysator för energieffektiva småhus.

Sara Borgström från BeSmå kommer presentera rykande färska uppgifter om potentialen för energieffektivisering vid renovering av småhus. Föreläsningen berör värderingar och visualisering av mervärden, livscykelperspektiv och innovativ försäljning.

För att stimulera till innovativ utveckling inom energiområdet bjuder Energikompetenscenturm (EKC) tillsammans med ByggDialogen in landets mest intressanta gästföreläsare. De berättar om ledande exempel på lösningar som kan användas för att spara energi och samtidigt skapa bra livs- och arbetsmiljöer.

Läs mer och anmäl dig här.

Vem mer behöver läsa det här?

 

Vidarebfodra brevet och se till att anmäla er här för prenumeration!

Prenumerera
 

Hållbar vindkraft i Dalarna - Dialogmöten

I Dalarna pågår projektet Hållbar Vindkraft i Dalarna 2018-2020. Under 2019 bjuder länsstyrelsen in till att delta i dialogmöten. Du hittar inbjudningar till dialogmötena på Länsstyrelsen i Dalarnas kalendarium och i det utskrivningsbara programmet.

Seminarium 5 september - Hela Dalarna cyklar - för miljö och hälsa

 
 

Seminariet är det första av tre inplanerade seminarier under projektets gång, och syftar till att inspirera tjänstemän, politiker och frivilliga organisationer som jobbar med cykelfrågor. Syftet är även att bygga en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och ev. fortsatt arbete med gemensamma projekt.

Rörelse i vardagen i form av gång och cykling till förskola, skola, arbete och aktiviteter är viktigt för både miljö och hälsa. Att det finns säkra och väl underhållna gång- och cykelbanor är en viktig faktor för att fler ska vilja cykla.

Läs mer och anmäl dig här.

Dalapiloten Spendrups fortsätter att visa framfötterna

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en framgångsrik föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi.

Spendrups bryggeri i Grängesberg visar framfötterna i cirkulär ekonomi. De visar med ett innovativt samarbete hur gamla arbetskläder kan få nytt liv. Läs mer om Spendrups samarbete här.

Möten inom Energiintelligent

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.

 

Kontakta Energiintelligents Dalarnas sekretariat:

energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se

 

Avregistrera dig här.

Läs en webbversion av nyhetsbrevet här.

Do not click this link

Skickat med Paloma