Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare, nummer 4, 2022
Sidhuvud med logotyp

Nummer 4, 2023
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare

Du får detta för att vi tror att du som registrerad lantbrukare hos oss på länsstyrelsen kan ha nytta av informationen.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig här: Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Du kan även läsa nyhetsbreven på vår hemsida.

Kristina Homman, redaktör Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Utlysning av investeringsstöd för kalkfilterdiken

Länsstyrelsen Dalarna utlyser 500 000 kronor till kalkfilterdiken med syftet att minska fosforförlusterna till omgivande vattendrag. Stödet söks i samband med anläggning av täckdiken. Du kan även få stöd för täckdikningen om den utförs i samband med kalkfilterdiken på lerjord.

Du kan söka stödet mellan den 1 april och 30 september 2023.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027 | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Ansökningsomgångar och utlysningar

Då vi från 2023 tillämpar ansökningsomgångar och utlysningar för flera av stöden i den strategiska planen så uppmanar vi er att hålla utkik på lansstyrelsen.se, för pågående ansökningsomgångar, utlysningar, kommande ansökningsomgångar och utlysningar.

Kontakt: Henrik Hansson, henrik.hansson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 41.

 
Kossor som betar grönt i björkdunge.

Betesförmedling på länsstyrelsens hemsida

Har du mark men saknar djur som kan beta den? Eller har du djur som behöver mer mark att beta? Sedan tork-året 2018 erbjuder Länsstyrelsen en tjänst där mark- och djurägare kan hitta varandra.

Det finns mycket mark som har potential att betas men ibland kan det vara klurigt att komma i kontakt med någon som vill nyttja marken, eller tvärs om. Kanske äger du mark som du skulle vilja ha betad men känner ingen med djur som vill beta den.
Anmäl ditt intresse till betesförmedlingen så ökar chansen att hitta samarBeten!

Betesförmedling | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Kontakt: betesformedling.dalarna@lansstyrelsen.se eller
Ann Eriksson, ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 03 84.

 

SMHI, kurs för dig med skog

SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning ger dig verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Denna utbildning riktar sig till dig som vill förstå vad klimatförändringar i Sverige innebär och hur man kan arbeta med att anpassa sin fastighet eller en verksamhet till det. Kursen fokuserar på de klimatförändringar som är extra viktiga att förstå om man arbetar med eller äger skog.

Kurser i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen | SMHI

 
Träpinnar som används till att bygga höhässja.

Reservplatser till kursen Bygg en hässja

Odens Olle Eriksson går igenom hur man tillverkar en hässja och berättar vad man ska tänka på när det gäller virkesval, dimensioner med mera.

Kursen hålls den 6 maj i Dala Floda.
Kursen är kostnadsfri och har begränsat antal platser.

OBS: Kursen är idag fulltecknad
Du kan anmäla dig till att stå på reservlistan, via e-post till Ann Eriksson. Reservlistan används för att se vilka kurser som är extra populära och som vi ska prioritera att hålla fler utav.

Kurs: Bygga hässja | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Kontakt: Ann Eriksson, ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se, telefon: 010-225 03 84.

 
En telefon med ikoner till olika appar.

Inspiration för mat och turismföretagare

Under 2023 ordnar Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg en kunskapsbuffé i form av lunchföreläsningar som ska ge inspiration till företagare inom mat och turism. Alla föreläsningar är digitala, under lunchtid och kostnadsfria. Satsningen görs tillsammans med föreningarna MatVärden och Lokal Mat.

Läs mer och anmäl dig i länsstyrelsens kalender.

Sociala medier, den 3 maj klockan 12–13


Kontakt: Therese Englund, therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.

Workshop inom Digitala sociala medier

Vill du få konkreta verktyg för att välja rätt kanaler och kommunicera via sociala medier? Under våren finns möjlighet till ”Hands on workshop”, där du som är livsmedelsförädlare eller primärproducent som breddar din verksamhet är välkommen.

Workshop - Digitala sociala medier

När: den 23 maj (träff 1) och 30 maj (träff 2) klockan 9-12.
Var: Workshop via Zoom.
Pris: Totalt 400 kr + moms
Sista anmälningsdag: den 8 maj via länsstyrelsens kalender

Kontakt: Therese Englund,therese.englund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 02 37.

 

Rådgivning inom ekologisk produktion

Har du ekologisk produktion och står inför produktionsförändringar där gårdens ekonomi behöver belysas? Eller behöver du hjälp med att lösa specifika problem på din gård? Då kan du få hjälp genom kostnadsfri enskild rådgivning.

Rådgivning ekologisk produktion | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

 

Vem tycker du ska bli Årets ängsbrukare 2023?

Nu kan du nominera någon du känner, en eldsjäl, kanske en förening, familj eller granne som brukar och vårdar en eller flera av Dalarnas slåtterängar.

De här personerna gör ett oerhört viktigt jobb och vi vill visa för dem hur glada vi är över deras insatser för odlingslandskapet i Dalarna. Därför delar vi varje år ut det här hederspriset, och vi hoppas på många bra kandidater även detta år!

Läs mer om Årets Ängsbrukare och lämna ditt förslag på kandidat.

Kontakt: Sarah Lagerberg projektledare Ett rikt odlingslandskap.

sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 02 42.

 
 

Vad tyckte om det här nyhetsbrevet?

0 1 2 3 4
 
Europeiska jordbruksfondens logotyp
 
 

Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Do not click this link

Skickat med Paloma