Nyhetsbrev från Upphandlingsdialog Dalarna nummer 1, 2023
Nyhetsbrev nummer 1, 2023

Se det i webbläsaren

 
Flera personer på rad som medverkat i UDD.

Några av de som bidragit till UDDs arbete genom åren. Foto från Jubileumskonferensen i februari 2023.

Nu avslutas projektet

Upphandlingsdialog Dalarna har drivits som projekt under 2013–2023 med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare.

–Projektformen avslutas den sista april 2023, och därmed även mitt uppdrag som processledare, säger Kerstin Angberg Morgården, som går i pension i maj.

–Under de sju år som jag varit processledare för UDD har intresset för den offentliga affären ökat på så många plan. Inte minst för att driva innovationer och nytänkande som bidrar till ett hållbart samhälle. I UDD har vi försökt att visa att det går att påverka samhällsutvecklingen genom att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg.

–Jag vill nu passa på att framföra ett stort tack till alla på Länsstyrelsen Dalarna, ute i kommunerna och regionen, alla företagare och organisationer som vi kommit i kontakt med under åren i olika sammanhang.

–Upphandlingsdialog Dalarna fortsätter nu i ny regi av Nätverket för upphandlingsansvariga i Dalarnas 15 kommuner, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna. Stort lycka till!


Kerstin Angberg Morgården, processledare UDD

 

Upphandlingsdialog Dalarna 2023

Från och med maj månad kommer UDD att vara ett uppdrag i Nätverket för upphandlingsansvariga i Dalarna.

Nätverket består av upphandlingsansvariga från samtliga 15 Dalakommuner, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna. Uppdraget innebär att under en övergångsfas för konsolidering för fortsatt verksamhet under 2023 komma med förslag till hur det fortsatta arbete skulle kunna organiseras från 2024.

Kontakta Lina Kihlmark på Smedjebackens kommun för mer information, lina.kihlmark@smedjebacken.se

UDD fortsätter i reviderad storlek 2023 - Upphandlingsdialog Dalarna

 

Webbutbildning Hållbar upphandling

Utbildningen innehåller fyra pass på 20 minuter vardera och kan genom UDD erbjudas kostnadsfritt fram till den sista april 2024.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor.

Information och länk till utbildningen Hållbar upphandling (upphandlingsdialogdalarna.se).

 

Innovativa leverantörer sökes

Förpackningar måste gå att återvinna eller användas flera gånger. I upphandlingar ställs krav som ska bidra till minskat avfall. För att få fram det krävs det att leverantörer av olika varor tänker till och blir mer innovativa.

UpphandlingsCenter region Falun Borlänge har kommit långt i arbetet med avfallsförebyggande upphandling. Nu har de intensifierat arbetet i ett Vinnova-projekt som UDD initierat.

Innovativa leverantörer sökes - Upphandlingsdialog Dalarna

 
Porträtt av en kvinna.

Karolina Gistö hållbarhetsansvarig på UhC som leder projektet Avfallsförebyggande arbete.

 
Illustration av många män, men bara en kvinna.

KöparmaktIndex jämställdhet i Dalarna

KöpmaktIndex i Dalarnas kommuner och på Länsstyrelsen i Dalarna visar hur jämställdheten påverkar inköpen.

I Dalarnas kommuner är det 74,9 % av företagen som har en man som är VD och 16 % som har en kvinna som VD (8,5 % är ej identifierad). Fler siffror och hur jämställdheten påverkar inköpen finns i rapporterna på vår hemsida.

KöparmaktIndex jämställdhet i Dalarna - Upphandlingsdialog Dalarna

 

Tyckte du om nyhetsbrevet? Låt oss veta!
 

0 1 2 3 4
 

Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Nu upphör utskicken från UDD i den här regin.

Avregistrera nyhetsbrev
 

 
Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling. Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se, dalarna@lansstyrelsen.se

 

 
Facebook LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma