Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare, nummer 5, 2022
Sidhuvud med logotyp

Nummer 5 2023
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrev för Dalarnas lantbrukare

Du får detta för att vi tror att du som registrerad lantbrukare hos oss på länsstyrelsen kan ha nytta av informationen.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig här: Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Du kan även läsa nyhetsbreven på vår hemsida.

Kristina Homman, redaktör Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Ansökningsomgångar och utlysningar för stöd

Från 2023 tillämpar vi ansökningsomgångar och utlysningar för flera av stöden i den strategiska planen. Håll utkik på respektive läns hemsida för att få information om pågående och kommande ansökningsomgångar och utlysningar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, lansstyrelsen.se

Henrik Hansson, telefon 010 225 02 41, henrik.hansson@lansstyrelsen.se

 

Du och hästen – En digital föreläsningsserie på tema häst

Hästar, äng, himmel, träd.

Del 1 Häst på bete. ”Låt hästen vara häst"

Vad är ett bra foder? Vilket bete passar min häst? Hur hanterar jag mina hagar? Hur kan gödseln gå från att vara ett problem till att bli en resurs? Hur gör jag med avmaskning och parasitbekämpning? Vad händer om någon anmäler mig för leriga hagar och hur kan jag göra för att hålla hagarna fina även vintertid?

Betesexperten Inger Pehrson från Palustre AB har mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från rådgivning, forsknings- och försöksverksamhet.

13 juni 19-20.30 digitalt via Skype.

Del 2 Hästen och masken. Ta ditt parasitbekämpande till nästa nivå

För att gå till botten med parasitfrågan har vi bjudit in veterinär och parasitexpert Eva Osterman Lind.

För att gå till botten med parasitfrågan har vi bjudit in veterinär och parasitexpert Eva Osterman Lind.

21 juni 19-20.30 Digitalt via Skype.

Läs mer om kursen del 1 och 2 och anmäl dig senast 12 respektive 20 juni, lansstyrelsen.se

Kommande digitala föreläsningar, del 3 och 4, annonseras i vår kalender och kommer att genomföras under september.

Ann Eriksson, telefon: 010 22 50 384, ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se

 

Betesförmedling på länsstyrelsens hemsida

Har du mark men saknar djur som kan beta den? Eller har du djur som behöver mer mark att beta? Sedan tork-året 2018 erbjuder Länsstyrelsen en tjänst där mark- och djurägare kan hitta varandra.

Det finns mycket mark som har potential att betas men ibland kan det vara klurigt att komma i kontakt med någon som vill nyttja marken, eller tvärs om. Kanske äger du mark som du skulle vilja ha betad men känner ingen med djur som vill beta den.
Anmäl ditt intresse till betesförmedlingen så ökar chansen att hitta samarBeten!

Betesförmedling | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Kontakt: betesformedling.dalarna@lansstyrelsen.se eller
Ann Eriksson, telefon: 010 22 50 384​​​​​​​, ann.w.eriksson@lansstyrelsen.se

 

20 juni: Studieresa till Torsåkers kött med Hushållningssällskapet

Välkommen att följa med på en studieresa med buss till en naturbetesgård i Gästrikland.

Med hjälp av en dikobesättning av rödkullor betar Torsåkers kött strandbeten och andra betesmarker på egen mark och runt om i kommunen. Lyssna till Mikael Sehlberg som berättar om skötseln av betesmarkerna, vilka ekonomiska och biologiska värden som betesdriften ger och andra inspel kring företaget. Är det lönsamt att sköta om naturbetesmarker? Vilken betydelse har det att hitta sin nisch? Vi gör en rundvandring i några av betesmarkerna.

Läs mer och anmäl dig senast 13 juni via Studieresa med buss till Torsåkers kött | Hushållningssällskapet,| hushallningssallskapet.se

 

Vill du bli Ekoambassadör?

Vill du lära dig mer om hur du kan prata om mervärden för ekologiska livsmedel med konsument? Utbildningen ges inom projektet Eko-september Dalarna som har som mål att öka efterfrågan och försäljningen av lokalt producerade ekologiska livsmedel i och från Dalarna.

Målgrupp för kursen är ekolantbrukare som har ekologiskt certifierade verksamheter. Utbildningen kommer att vara fokuserad på de budskap och mervärden som ekologiska livsmedel har. Vi kommer också att diskutera och förbereda er deltagare på att tala med vanliga konsumenter om nämnda mervärden. Anmälda deltagare kommer att få ett bildmaterial att läsa inför kursen.

Kursdag hålls tisdagen den 13 juni kl. 13.00 – 14.15.

Ekoambassadör – utbildning för lantbrukare, anmälan senast 11 juni | lansstyrelsen.se

För mer information om kursen, kontakta anders.heimer@organicsweden.se

 
Klimatklivet i svart text på gul bakgrund.

Åtgärder i lantbruket prioriterade i Klimatklivet!

Den 18-29 september kan ni söka pengar igen från Klimatklivet. Man kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Lantbruksåtgärder är prioriterade.

I dagsläget gäller främst korta projekt, klara till 2024-06-30.

För laddare föregås utlysningen av ett skriftligt samråd 14-25 augusti där man kan lämna synpunkter på platser med mera.

Informationsmöte via Skype 14 juni kl. 10.00-11.00.
På mötet informerar vi allmänt om Klimatklivet, vilka hjälpmedel som finns och svarar på era frågor. Anmäl dig till informationsmötet senast 11 juni via länken.

Informationsmöte om Klimatklivet | lansstyrelsen.se

Annika Varghans, telefon 010-225 04 80, annika.varghans@lansstyrelsen.se

 

Ystningskurs - Lär dig tillverka en fäbodost

Under Fäbodveckan 2023 erbjuds en kurs som riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig om tillverkning av fäbodost. Kursens praktiska del med tillverkning varvas med teoretiska delar, där du får ta del av historik, grunderna till en bra ystningsmjölk, livsmedelssäkerhet, hygien och lagring.

Du får ta del av historik, grunderna till en bra ystningsmjölk, livsmedelssäkerhet, hygien och lagring. Kursledare är Tin Gummuns.

Torsdag den 6 juli kl. 9.30-16.00, Karl-Tövåsensfäbod, Vikarbyn.
Anmäl dig senast den 22 juni för ystningskursen | lansstyrelsen.se

 
En stiliserad kossa.

 


Therese Englund, 010-225 02 37, therese.englund@lansstyrelsen.se

 
Växande tomater på kvist.

Ekologisk växthusodling av tomat och gurka!

Följ med på ett besök till Åsa Pellas som odlar ekologisk tomat och gurka i växthus på 500 kvm. Vi tittar på odlingen och Åsa berättar om plantuppdragning, gödsling, växtskydd, olika arbetsmoment i odlingen, försäljning och vilka utmaningar som finns i en ekologisk växthusodling.

Tisdagen 20 juni 2023 kl 13.00-15.00. Ta med eget fika!

Plats: Hos Åsa Pellas, Pellasgården, Bya 21 i Vikmanshyttan

Yrkesmässig ekologisk växthusodling, anmäl dig senast 18 juni | lansstyrelsen.se

Kristina Homman, telefon 010-225 02 45, kristina.homman@lansstyrelsen.se

 

Vad tyckte om det här nyhetsbrevet?

0 1 2 3 4
 
Europeiska jordbruksfondens logotyp
 
 

Här kan du avanmäla dig från prenumerationen.

Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Do not click this link

Skickat med Paloma